AWBZ of WLZ wat is het verschil?

Er is geen verschil tussen de AWBZ clausule en de WLZ clausule. Het enige verschil is de naam. Thans is de naamgeving Wet Langdurige Zorg, voorheen heette deze wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Op grond van deze wetgeving is (onder andere) bij verblijf in een zorginstelling een eigen bijdrage verschuldigd op basis van het vermogen.

In een testament kun je de zogenaamde AWBZ- of WLZ-clausule opnemen waarmee je regelt dat als de langstlevende ouder in een zorginstelling terechtkomt, de kinderen hun erfenis (van de reeds overleden ouder) vervroegd kunnen opeisen. De erfenis die de kinderen krijgen van de reeds overleden ouder bevindt zich totdat beide ouders zijn overleden, namelijk nog in het vermogen van de ouder die nog leeft. Dit is de zogenaamde langstlevende regeling: kinderen kunnen hun erfenis pas opeisen als beide ouders zijn overleden. De omvang van het vermogen van de langstlevende partner is doorslaggevend voor de berekening van de eigen bijdrage aan zorgkosten als deze ouder in een zorginstelling terechtkomt. Vandaar dat het in voorkomend geval slim kan zijn dat de kinderen hun erfenis van de overleden ouder eerder kunnen opeisen.

Is er een voorbeeld van de AWBZ-clausule?

De tekst van de AWBZ-clausule luidt bij NuNotariaat als volgt:

"als en voor zover een uitkering van de vordering voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door uitbetaling van de geldvorderingen op grond van enige wettelijke regeling een lagere - direct of indirect - vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd wordt wegens verblijf in enige instelling en wanneer het vermogen van mijn partner na aftrek van de geldvorderingen daalt onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel, met dien verstande dat de geldvorderingen slechts opeisbaar zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering."

Meer lezen? https://www.nunotariaat.nl/woordenboek/AWBZ

Bij NuNotariaat is de AWBZ-clausule altijd opgenomen in het testament in de situatie van ouders met kinderen. De clausule wordt automatisch opgenomen zonder dat daarover een vraag wordt gesteld. Net als het opvullegaat is de AWBZ clausule inbegrepen in de vaste lage prijs van 350 euro voor 2 testamenten (totaal en geen bijkomende kosten, incl tekenen bij de notaris in de buurt.

Mail info@nunotariaat.nl voor het informatiepakket. Direct online starten met het maken van het testament kan ook. Geef dan in de balk hieronder de leefsituatie aan en of er wel of geen kinderen zijn.

Dit regel je met NuNotariaat

Map

We hebben 52 notarissen in ons netwerk om uit te kiezen. Welke notaris je ook kiest, je betaalt altijd dezelfde vaste lage prijs.

We werken met vaste notariskantoren die zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Klik bovenaan deze pagina op "onze notarissen" voor een volledig overzicht.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan