De voordeligste manier om een verklaring van erfrecht te regelen

Het gemak van online regelen en de zekerheid van een officiële akte

Tarieven

Erfgenamen

De enige erfgenaam is de partner van de overledene (waarmee overledene gehuwd of geregistreerd partner was)
Er zijn geen andere erfgenamen (ook geen kinderen)

Met testament

€200

Zonder testament

€150

Erfgenamen

Er is 1 erfgenaam
Anders dan eventuele partner waarmee de overledene gehuwd of geregistreerd partner was. Dus bijvoorbeeld een partner waarmee overledene ongehuwd samenwoonde of een kind of een andere persoon.

Met testament

€250

Zonder testament

€200

Erfgenamen

Er zijn 2 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en een kind, of twee kinderen, of twee andere personen

Met testament

€275

Zonder testament

€225

Erfgenamen

Er zijn 3 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 2 kinderen

Met testament

€300

Zonder testament

€250

Erfgenamen

Er zijn 4 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 3 kinderen

Met testament

€325

Zonder testament

€275

Erfgenamen

Er zijn 5 erfgenamen

Met testament

€350

Zonder testament

€300

Erfgenamen

Er zijn 6 erfgenamen

Met testament

€375

Zonder testament

€325

Erfgenamen

Er zijn 7 erfgenamen of meer
Mailt u info@nunotariaat.nl voor een prijsopgave

Met testament

Zonder testament

Bijkomende kosten

Leest u hieronder welke bijkomende kosten van toepassing zouden kunnen zijn. De gemeentelijke leges en de legalisatie van de handtekeningen van de erfgenamen zijn altijd van toepassing. Of andere bijkomende kosten van toepassing zijn, hangt af van uw situatie.

Gemeentelijke leges

Gemeentelijke leges zijn altijd van toepassing. Deze worden 1 op 1 doorbelast zonder marge voor de notaris. Dit zijn kosten waar de notaris niet aan ontkomt. Deze kosten verschillen per gemeente.

€29 - €69

Legalisatie handtekening erfgenamen

De handtekening van alle erfgenamen moet worden gelegaliseerd. Dit zijn dus bijkomende kosten die altijd van toepassing zijn. Dit doen de erfgenamen meestal zelf bij de gemeentebalie of bij een plaatselijke notaris. De kosten wisselen. De hiernaast weergegeven prijs is per erfgenaam.

€15- €40

Aanschrijven verwachters

Als er een testament is en daarin is een tweetrapsmaking opgenomen dan moeten de verwachters van de tweetrapsmaking worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per verwachter.

€35

Aanschrijven legatarissen

Als er een testament is en daarin zijn legaten opgenomen dan moeten deze legatarissen worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per legataris.

€35

Opvragen testament

Als er een testament is, dan heeft de notaris daarvan een gewaarmerkt afschrift nodig. U kunt dit uploaden in de omgeving van erfenisbeheer (waarvoor u na betaling een link ontvangt). Is er wel een testament maar moet dit nog door de notaris worden opgevraagd dan rekent de notaris daarvoor kosten. Als de notaris die het testament heeft bewaard ook kosten rekent voor het versturen dan worden deze aan u doorbelast (zonder marge, dus zonder dat onze notaris daaraan verdient)

€45

Inschrijving kadaster

Als de overledene eigenaar is van onroerend goed zoals bijvoorbeeld een woning, dan moet de eigendom van de woning op naam van een erfgenaam worden gezet. Dit is noodzakelijk om de woning bijvoorbeeld te kunnen verkopen. Om dit te realiseren moet de verklaring van erfrecht worden ingeschreven in het kadaster.

€50

Boedelvolmacht

Aan de orde als er geen testament is waarin een executeur wordt aangewezen. Dan kunnen gezamenlijke erfgenamen ervoor kiezen om een gevolmachtigde (vaak 1 van de erfgenamen, maar het kan ook een notaris zijn) aan te wijzen om de nalatenschap af te handelen. Als er een executeur is aangewezen in het testament (of voor 2003 in een codicil), is dit niet aan de orde. Is er 1 erfgenaam dan is deze in elk geval ook automatisch gevolmachtigd op grond van de wet en is een boedelvolmacht ook niet noodzakelijk.

€50

Uw Verklaring van Erfrecht in 3 makkelijke stappen

1. Beantwoord thuis de vragen
2. De notaris maakt het in orde
3. Alles is goed geregeld

Waarom een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenaam aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Een verklaring van erfrecht is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

De voordelen

  • Veruit de voordeligste manier van regelen
  • Thuis rustig invullen
  • Aan alle formaliteiten voldaan, de notaris checkt