Kennisbank

AWBZ-clausule

In veel bestaande testamenten is geen AWBZ clausule opgenomen. Veelal wordt een AWBZ clausule tegen meerprijs in een testament opgenomen. In het testament dat via NuTestament wordt geregeld, is deze clausule echter standaard en zonder meerprijs opgenomen.


TEKST AWBZ-CLAUSULE
"als en voor zover een uitkering van de vordering voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door uitbetaling van de geldvorderingen op grond van enige wettelijke regeling een lagere - direct of indirect - vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd wordt wegens verblijf in enige instelling en wanneer het vermogen van mijn partner na aftrek van de geldvorderingen daalt onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel, met dien verstande dat de geldvorderingen slechts opeisbaar zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering."


Back Naar woordenboek