De slimste manier om uw levenstestament te regelen

Het gemak van online regelen en de zekerheid van een officiële akte.

Wat zijn uw opties?

Testament

1 levenstestament

voor uzelf
€275
Geen bijkomende kosten ?
Start

Wijs zakelijke gevolmachtigde(n) aan. Wijs naar keuze een medisch gevolmachtigde aan en leg uw medische wensen vast.

 • Wijs één of meer zakelijke gevolmachtigde(n) aan.
 • Bepaal of de zakelijke volmacht mag worden doorgegeven en, zo ja, aan wie deze mag worden doorgegeven.
 • Wijs een medisch gevolmachtigde aan (met toegang tot medisch dossier).
 • Leg uw persoonlijke medische wensen vast.
 • Bepaal vanaf wanneer het levenstestament werkt (bij ondertekenen akte of pas bij een artsverklaring van wilsonbekwaamheid)
Testament Testament

2 levenstestamenten

voor u en uw partner
€375
Geen bijkomende kosten ?
Start

Geef elkaar als partners een zakelijke en medische volmacht. Wijs naar keuze extra gevolmachtigden aan. Leg uw medische wensen vast.

 • Wijs uw partner als uw zakelijke gevolmachtigde aan.
 • Wijs opvolgend zakelijk gevolmachtigden aan voor als uw partner de volmacht niet meer kan uitoefenen.
 • Wijs uw partner als medisch gevolmachtigde aan en wijs opvolgend medisch gevolmachtigden aan voor als uw partner de volmacht niet meer kan uitoefenen.
 • Leg uw persoonlijke medische wensen vast.

Uw Levenstestament in 3 makkelijke stappen

1. Beantwoord thuis de vragen
2. Onderteken uw levenstestament bij de notaris
3. Alles is goed geregeld

Waarom een levenstestament?

Het levenstestament is een notariële volmacht waarin u iemand aanwijst die voor u mag handelen tijdens uw leven. In uw levenstestament bepaalt u zelf wie uw zaken regelt of medische belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Met het levenstestament houdt u zelf de regie, ook onder moeilijke omstandigheden. 

Het is namelijk niet zo dat een partner of kind automatisch bevoegd is om u te vertegenwoordigen (ook niet als er een langstlevenden testament is of als u gehuwd bent al dan niet in gemeenschap van goederen). Als u geen notarieel levenstestament heeft ondertekend, moet de rechter beslissen wie namens u mag handelen.

Een officiële akte

NuNotariaat werkt samen met 46 notariskantoren. Het levenstestament is gebaseerd op het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is goedgekeurd door alle aangesloten notarissen en voldoet aan alle officiële eisen. De akte wordt geregistreerd bij het Centraal LevensTestamenten Register.

De voordelen

 • Uw levenstestament in 3 makkelijke stappen
 • Stel thuis uw levenstestament op in eigen tempo
 • Slechts één bezoek aan de notaris

Hoe het werkt

Een online regelen van het levenstestament is voordeliger dan direct bij de notaris. De besparing van online regelen zit hem niet gelegen in het feit dat de akte korter of simpeler is. Deze is namelijk gebaseerd op het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voldoet aan alle officiële eisen. Het verschil zit hem in de hoeveelheid tijd die de notaris kwijt is aan uw dossier. Doordat u online veel zelf doet, bespaart u de notaris tijd en geld.

Lees hier verder over:

 • de verschillen van online en het traditionele proces
 • een voorbeeld levenstestament
 • de voorwaarden


98% van de klanten beveelt ons aan

Lees hier de ervaringen

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan