Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Artikel

Over het levenstestament

Er is een verschil tussen het levenstestament en het gewone testament. Het zijn aparte akten.

Het "gewone" testament werkt na overlijden. Het levenstestament werkt tijdens uw leven. Het levenstestament ziet op de situatie dat u niet meer wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Het is dan namelijk niet zo dat een partner of kind of een andere persoon automatisch bevoegd is om u te vertegenwoordigen (ook niet als er een langstlevenden testament is of als u gehuwd bent al dan niet in gemeenschap van goederen). U tekent uw levenstestament bij de notaris, alleen dan wordt het levenstestament door de officiële instellingen geaccepteerd. Daarbij wordt het levenstestament geregistreerd bij het Centraal Levenstestamenten Register, zodat altijd kenbaar is dat u een levenstestament heeft. 


Via NuNotariaat regelt u een goed levenstestament voor slechts 275 euro (vaste prijs). U tekent uw akte bij 1 van de 53 aangesloten notariskantoren (inbegrepen in de prijs). Ga naar nunotariaat.nl/levenstestament


Volmacht

Als er geen levenstestament is, dan moet de rechter beslissen wie de volmacht krijgt. Veel mensen realiseren zich niet dat de verkoop van bijvoorbeeld een gezamenlijke woning dan dus niet kan plaatsvinden zonder dat een gerechtelijke procedure wordt gevolgd. Banken stellen meestal ook de eis dat een volmacht voor het verrichten van bancaire overschrijvingen, notarieel moet zijn vastgelegd in een levenstestament. 

Besparingen

Met een levenstestament kan ook op erfbelasting en zorgkosten worden bespaard. Als u niet meer wilsbekwaam bent en in een zorginstelling terecht komt dan is vaak een eigen bijdrage verschuldigd op basis van uw vermogen. Het kan dan heel prettig zijn dat de gevolmachtigden maatregelen kunnen treffen (zoals vervroegd uitkeren van erfdelen of het doen van giften) om te voorkomen dat u onnodig op uw vermogen inteert. Bent u niet meer wilsbekwaam, dan kunt u deze handelingen niet meer verrichten. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage aan zorgkosten zou kunnen zijn? Klik dan hier voor de CAK website.

Wilsbekwaamheid

Het levenstestament komt vaak te laat in beeld. Als u al bijvoorbeeld niet meer helemaal wilsbekwaam bent (beginnende dementie bijvoorbeeld of als er ineens iets gebeurt) dan is het een heel gedoe om alsnog het levenstestament te regelen. Een artsverklaring (van tijdelijke wilsbekwaamheid) is dan nodig, de akte kan dan ook niet meer via NuNotariaat worden geregeld en komt dan een stuk duurder uit. Dit geldt ook als u niet meer zelfstandig uw administratie kunt voeren of in een verzorgingstehuis woont. De notaris moet dan op basis van een protocol verder onderzoek doen, waardoor de aanvraag van het levenstestament duurder en complexer wordt. Kortom, als u het dan toch wilt regelen, regelt u het dan op tijd. 

In een levenstestament geeft u de volmacht aan de persoon van uw keuze. Kiest u voor twee levenstestamenten dan wordt de volmacht aan de partner gegeven en eventueel aan de kinderen (of andere naasten). Daarnaast kunt u in uw levenstestament een medisch gevolmachtigde aanwijzen en medische wensen vastleggen. Een voorbeeld van de akte vindt u hier.

Hoe werkt een online akte

U leest op zo werkt het hoe het online regelen van het levenstestament werkt. In het kort: u beantwoordt de online vragen, u rekent online af en direct na betaling ontvangt u de boekingsbevestiging met de concept-akte, toelichting en een overzicht van de vragen en antwoorden. De notaris neemt dan binnen twee werkdagen contact met u om een afspraak te maken om de akte(n) te passeren (dit is allemaal inbegrepen in de prijs). Als u zowel "gewone" testamenten als levenstestamenten regelt, dan kunnen alle akten tegelijkertijd in 1 afspraak bij de notaris worden gepasseerd.

Het is in het bijzonder bij het levenstestament heel goed om de toelichting even door te lezen voordat u online de vragen gaat invullen. Dat helpt bij het maken van de keuzes. Mail info@nunotariaat.nl om een informatiepakket te ontvangen.

Het gewone testament en het levenstestament via NuNotariaat zijn buitengewoon complete akten. Het prijsverschil met een (levens)testament direct via de notaris zit hem niet in de inhoud van de akte, maar de hoeveelheid tijd die de notaris aan het dossier besteedt. Doordat u veel zelf doet, bespaart u de notaris tijd en (dus) kosten. Leest u reviews van onze klanten hier.

Verder kijken?

Kijk de aflevering van Vara's Kannietwaarzijn over het levenstestament. Scroll door naar de 24e minuut. Klik hier.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan