Kennisbank

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tegenwoordig genaamd: Wet langdurige zorg) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Er is een vermogensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing.

Bij NuTestament regel je in je testament dat je kinderen pas van je erven op het moment dat jij en je partner beiden zijn overleden (langstlevende regeling). Onder bepaalde omstandigheden echter, kunnen je kinderen hun erfdeel toch eerder opeisen. Een voorbeeld hiervan is de AWBZ clausule.  Voor twee testamenten (met opvullegaat en AWBZ-clausule inbegrepen) betaal je 325 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de 42 aangesloten notariskantoren. 


UITLEG AWBZ-CLAUSULE
De AWBZ clausule houdt in dat de erfdelen van de kinderen als gevolg van het overlijden van de eerste ouder door de kinderen opeisbaar worden, indien de langstlevende ouder wordt opgenomen in een AWBZ instelling. Als gevolg van het opeisen van het erfdeel van de kinderen neemt het vermogen van de langstlevende ouder af. Als het vermogen van de langstlevende ouder afneemt dan kan dit ertoe leiden dat de langstlevende ouder (i) een lagere - direct of indirect - vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd is wegens verblijf in een AWBZ-instelling, of (ii) zijn of haar vermogen ziet afnemen tot onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel. In ons model hebben we als voorwaarde opgenomen dat de geldvorderingen door de kinderen slechts opeisbaar zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering ten gunste van de langstlevende ouder. Zo wordt voorkomen dat de erfenis opgaat aan zorgkosten, zonder dat wordt ingeleverd op goede zorg.


Ga naar het CAK en bereken je eigen bijdrage

Back Naar woordenboek