Kennisbank

Legitieme portie

De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar kinderen recht op zouden hebben als er geen testament was. Je kunt als ouder je kind dus nooit helemaal onterven, een kind houdt altijd zijn/haar recht op de legitieme portie.

Door het maken van een testament kan de wettelijke regeling terzijde worden geschoven en een of meer kinderen kunnen daarbij gedeeltelijk worden onterfd. Ten aanzien van de eigen kinderen geldt daarbij echter een aanzienlijke beperking. Kinderen kunnen in een testament wel worden onterfd, maar zij hoeven zich daar niet bij neer te leggen. Zij kunnen namelijk aanspraak maken op hun zogenaamde legitieme portie. Dat is een deel van de nalatenschap waar kinderen, ook al zijn ze onterfd, volgens de wet altijd aanspraak op kunnen maken. De legitieme portie is de helft van wat een kind normaal (volgens de wet) zou hebben geërfd (de helft van het zogenaamde kindsdeel). De legitieme portie is een vordering in geld, een kind heeft dus geen recht op spullen uit de erfenis. Een kind moet een beroep doen op zijn of haar legitieme portie binnen vijf jaar na het overlijden van zijn of haar vader of moeder. Reageert een kind niet binnen die termijn, dan heeft het kind geen recht meer op de legitieme portie (verjaring).


Back Naar woordenboek

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan