Kennisbank

Samenlevingscontract

De schriftelijke afspraken tussen samenwoners die niet met elkaar zijn getrouwd of geregistreerd partners zijn.

Samenwoners hebben een testament nodig om van elkaar te erven. Vaak is het raadzaam om ook een samenlevingscontract af te sluiten. Doe dit bij voorkeur bij de notaris, dan weet je zeker dat je fiscale voordelen geniet. 


>> Een samenlevingscontract kost via NuNotariaat slechts 225 euro geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de 47 aangesloten notariskantoren. Ga naar online samenlevingscontract.


Er zijn verschillende redenen om naast een testament ook een notarieel samenlevingscontract op te stellen. Hieronder noemen we een paar belangrijke redenen:

Erfbelasting besparen

Met een samenlevingscontract regel je dat je door de fiscus na 6 maanden automatisch als "partners voor de erfbelasting" wordt aangemerkt. Als partners voor de erfbelasting kun je gebruik kan maken van de fiscale partnervrijstelling van ruim 636.000 euro (tarief 2017). Je betaalt dan dus over een van je partner geërfd bedrag geen erfbelasting zolang dat onder de partnervrijstelling blijft. Ben je geen partners voor de erfbelasting, dan is het van erfbelasting vrijgestelde bedrag maar iets meer dan 2000 euro. Daarbij is het belastingtarief voor partners voor de erfbelasting ook veel gunstiger. Over het geërfde bedrag hoger dan de vrijstelling betaal je als partner maximaal 20% terwijl dat anders maximaal 40% zou zijn. Om voor de fiscus als partner voor de erfbelasting aangemerkt te worden is het naast het hebben van een notarieel samenlevingscontract noodzakelijk dat je (i) op het zelfde adres bent ingeschreven, (ii) beiden meerderjarig bent, en (iii) geen familie van elkaar bent. Je moet minstens 6 maanden voorafgaand aan het overlijden aan deze voorwaarden voldoen. 

Inkomstenbelasting besparen

Als je elkaars partner bent voor de erfbelasting dan ben je automatisch elkaars fiscale partner. Dat kan belangrijke voordelen hebben voor de belasting die je over je inkomen en/of vermogen moet betalen. Fiscaal partnerschap kan tot grote besparingen leiden. Lees hierover meer in het woordenboek bij: voordelen fiscaal partnerschap. Realiseer je dat het afsluiten van een samenlevingscontract dus nadelige gevolgen kan hebben voor eventuele AOW, bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag etc. 

Recht op partnerpensioen

Als je pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen, dan heeft je partner meestal pas recht op dat partnerpensioen als je een samenlevingscontract hebt dat daarin voorziet. Bij NuNotariaat regel je dit. 

Recht om in de woning te blijven wonen

Als de koopwoning van beide partners is (dus gezamenlijke eigendom) dan regelt het samenlevingscontract dat als 1 van beide partners onverwacht iets overkomt, dat de andere partner in de woning mag blijven wonen. Dit wordt geregeld in het zogenaamde verblijvingsbeding. Is de woning niet van allebei, dan heb je ook testamenten nodig om zeker te stellen dat degene die niet de eigendom van de woning heeft, na overlijden van de partner in de woning kan blijven wonen. 


Back Naar woordenboek

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan