Kennisbank

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tegenwoordig genaamd: Wet langdurige zorg) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Er is een vermogensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing.

Bij NuTestament regel je in je testament dat je kinderen pas van je erven op het moment dat jij en je partner beiden zijn overleden (langstlevende regeling). Onder bepaalde omstandigheden echter, kunnen je kinderen hun erfdeel toch eerder opeisen. Een voorbeeld hiervan is de AWBZ clausule.  Voor twee testamenten (met opvullegaat en AWBZ-clausule inbegrepen) betaal je 325 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de 42 aangesloten notariskantoren. 


UITLEG AWBZ-CLAUSULE
De AWBZ clausule houdt in dat de erfdelen van de kinderen als gevolg van het overlijden van de eerste ouder door de kinderen opeisbaar worden, indien de langstlevende ouder wordt opgenomen in een AWBZ instelling. Als gevolg van het opeisen van het erfdeel van de kinderen neemt het vermogen van de langstlevende ouder af. Als het vermogen van de langstlevende ouder afneemt dan kan dit ertoe leiden dat de langstlevende ouder (i) een lagere - direct of indirect - vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd is wegens verblijf in een AWBZ-instelling, of (ii) zijn of haar vermogen ziet afnemen tot onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel. In ons model hebben we als voorwaarde opgenomen dat de geldvorderingen door de kinderen slechts opeisbaar zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering ten gunste van de langstlevende ouder. Zo wordt voorkomen dat de erfenis opgaat aan zorgkosten, zonder dat wordt ingeleverd op goede zorg.


Ga naar het CAK en bereken je eigen bijdrage

AWBZ-clausule

In veel bestaande testamenten is geen AWBZ clausule opgenomen. Veelal wordt een AWBZ clausule tegen meerprijs in een testament opgenomen. In het testament dat via NuTestament wordt geregeld, is deze clausule echter standaard en zonder meerprijs opgenomen.

Als je langdurige zorg nodig hebt dan moet je op grond van de wet (WLZ en WMO) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt en bedraagt ongeveer maximaal 2400 euro per maand (bedragen wijzigen snel en vaak, kijk op hetcak.nl). Het is soms erg onrechtvaardig. Als je je hele leven hebt gespaard dan is je verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan van iemand die niets heeft gespaard en alles heeft opgemaakt. Maar gelukkig is daar iets aan te doen met je testament. In je testament kun je namelijk de zogenaamde AWBZ-clausule opnemen. Deze clausule regelt dat kinderen hun erfenis (van de reeds overleden ouder) mogen opeisen als de langstlevende ouder een beroep doet op langdurige zorg. Door het uitkeren van de erfenis aan de kinderen, vermindert het vermogen van de langstlevende ouder en dus de eigen bijdrage aan zorg. De AWBZ clausule regel je in je testament. In de levenstestamenten via NuNotariaat (volmacht bij wilsonbekwaamheid) wordt geregeld dat gevolmachtigden ook maatregelen kunnen nemen om de eigen bijdrage aan zorgkosten te beperken. Zo is alles goed dichtgetimmerd en geoptimaliseerd voor u en uw nabestaanden. 


TEKST AWBZ-CLAUSULE
"als en voor zover een uitkering van de vordering voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door uitbetaling van de geldvorderingen op grond van enige wettelijke regeling een lagere - direct of indirect - vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd wordt wegens verblijf in enige instelling en wanneer het vermogen van mijn partner na aftrek van de geldvorderingen daalt onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel, met dien verstande dat de geldvorderingen slechts opeisbaar zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering."


Back Naar woordenboek