Kennisbank

Akte

Een schriftelijk stuk volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon (bijvoorbeeld een notaris) gewaarmerkt om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.

Je testament is alleen maar rechtsgeldig als deze als notariële akte is opgemaakt en dus door de notaris is getekend. Een samenlevingscontract hoeft niet verplicht in de vorm van een notariële akte te worden opgemaakt. Het is wel noodzakelijk een samenlevingscontract als notariële akte op te maken om gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen die de samenlevingsovereenkomst je biedt. Een voorbeeld van zo'n fiscaal voordeel is bijvoorbeeld de partnervrijstelling voor de erfbelasting van ruim 630.000 euro, waarin je samenlevingscontract voorziet. Je samenlevingscontract wordt dan ook, net als je testament, als een notariële akte opgemaakt.

Notariële akte

Een akte waarin afspraken en verklaringen notarieel worden vastgelegd. Een aantal afspraken moet verplicht in een notariële akte worden vastgelegd, waaronder je testament. Een samenlevingscontract hoeft niet verplicht in de vorm van een notariële akte te worden opgemaakt. Echter, om de fiscale voordelen die de samenlevingsovereenkomst biedt te kunnen genieten, moet je samenlevingscontract wel als notariële akte worden opgemaakt, vandaar dat we dat bij NuTestament ook doen.

Bijzonderheden notariële akte:


1. De datum van ondertekening van de akte staat vast, er is niet geantedateerd  (dat is de akte dateren alsof deze eerder is ondertekend dan in werkelijkheid het geval is).
2.  De notaris controleert dat de personen van wie de namen onder het document staan werkelijk degenen zijn geweest die het hebben ondertekend.
3. Een notariële akte en het afschrift daarvan dat je altijd meekrijgt (de zgn grosse) levert een executoriale titel op. Dat houdt in dat de verplichtingen uit de akte zonder tussenkomst van een rechter ten uitvoer kunnen worden gelegd. 
4. De notaris heeft als onafhankelijke deskundige de belangen behartigd van alle betrokkenen bij het opstellen van de notariële akte. 
5. Een notariële akte blijft eeuwig bewaard. Als de (NuTestament) notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).

Back Naar woordenboek