Kennisbank

Bewindvoerder

Degene die het beheer heeft over de goederen (erfenis) van een ander. Degene die heeft geërfd kan dan tot een bepaalde leeftijd niet zonder toestemming van de bewindvoerder over de erfenis beschikken. Lees hierover meer bij bewind in de kennisbank.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen.

De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moet geld goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Back Naar woordenboek