Kennisbank

Erfbelasting

De belasting die de erfgenamen betalen over wat zij van de overledene erven.

De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de verkrijging en de mate van bloedverwantschap met de overledene: hoe meer verwant, hoe hoger de vrijstelling en hoe lager het tarief. Partners zijn in 2017 vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van ruim 636.000 euro. Ben je gehuwd of geregistreerd partner dan geniet je deze vrijstelling automatisch. Ben je ongehuwd samenwonend, dan stel je zeker dat je van deze vrijstelling gebruik kunt maken, door naast twee testamenten ook een notarieel samenlevingscontract af te sluiten.

Kinderen hebben een veel lagere vrijstelling (ruim 20.000 euro). Omdat je partner voor de erfbelasting en je kinderen in beginsel gelijke delen erven kan het zijn dat na jouw overlijden een behoorlijk bedrag aan erfbelasting verschuldigd is over datgene dat de kinderen erven boven hun vrijstelling.

NuTestament biedt standaard de mogelijkheid een regeling te treffen waardoor deze erfbelasting over de erfenis van de kinderen kan worden voorkomen. Dat doe je door een opvullegaat op te nemen in je testament. Lees meer hierover bij opvullegaat in de kennisbank.


Erfbelasting besparen

Met een goed testament kun je erfbelasting besparen, je regelt dit bij NuNotariaat

I ERFBELASTING BESPAREN  MET JE TESTAMENT


Opvullegaat 
Met een opvullegaat in je testament kun het betalen van erfbelasting uitstellen of zelfs voorkomen. Ook als in de toekomst de vrijstellingsbedragen of belastingtarieven wijzigen, kan daar met het opvullegaat flexibel op worden ingespeeld. Zo kan er voor worden gezorgd dat er niet meer erfbelasting wordt betaald dan wenselijk. Bij NuTestament kun je standaard een opvullegaat opnemen in je testament. Een opvullegaat is nuttig als je al kinderen hebt, maar ook als je ze nog verwacht te krijgen. In veel reeds bestaande testamenten, zeker testamenten van voor 2003, is hoogstwaarschijnlijk geen opvullegaat (of een mogelijk alternatief, de tweetrapsmaking) opgenomen. Het is goed om een bestaand testament daarop na te kijken. Lees meer over het opvullegaat bij "opvullegaat" in het woordenboek.


Goede doelen laten erven 
Bij NuTestament kun je in je testament goede doelen opnemen. Voor goede doelen met een ANBI status geldt dat zij helemaal zijn vrijgesteld van erfbelasting.


Kleinkind-legaat 
Bij NuTestament kun je tegen meerprijs (meestal 75 euro) een kleinkind-legaat opnemen in je testament. Kleinkinderen zijn vrijgesteld van erfbelasting voor een bedrag van 20.000. Het kan dus bij grotere vermogens slim zijn om kleinkinderen  direct (dus naast de kinderen) ook te laten erven. Mail ons als je deze regeling wilt treffen. Lees hier meer: KleinkindlegaatII  ERFBELASTING BESPAREN MET JE SAMENLEVINGSCONTRACT


Met een samenlevingscontract stel je zeker dat jullie ook door de fiscus als partners voor de erfbelasting worden aangemerkt. Als partners voor de erfbelasting kun je gebruik maken van de partnervrijstelling van ruim 630.000 euro en de voordelige tarieven. Je betaalt dan dus geen erfbelasting over een van je partner geërfd bedrag zolang dat onder het vrijgestelde bedrag blijft. Ben je geen partners voor de erfbelasting, dan is het vrijgestelde bedrag maar iets meer dan 2.000 euro. Daarbij is het belastingtarief voor partners voor de erfbelasting ook veel gunstiger. Over het geërfde bedrag hoger dan de vrijstelling betaal je als partner voor de erfbelasting maximaal 20% terwijl dat anders maximaal 40% zou zijn. 


Let op: als je fiscaal partner voor de inkomstenbelasting bent, betekent dit niet automatisch dat je dat ook bent voor de erfbelasting, lees hierover meer in de kennisbank bij "fiscaal partnerschap".Aangifte erfbelasting

Na overlijden moet aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. De executeur doet dit en is daarvoor (naast de erfgenamen) hoofdelijk aansprakelijk sinds januari 2012. Klik op de link om naar de site van de belastingdienst te gaan, waar alles op een rijtje staat.

Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2018

De tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting 2018

Als je een erfenis krijgt, dan moet je daarover erfbelasting betalen tenzij de erfenis kleiner is dan het vrijgestelde bedrag. De vrijstelling is afhankelijk van je relatie tot de overledene.


VRIJSTELLINGEN


- Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner*): € 643.194
- Kinderen en kleinkinderen: € 20.371
- Zieke en gehandicapte kinderen: € 61.106
- Ouders: € 48.242
- Alle overige personen: € 2.147
- Goede doelen (ANBI / SBBI): volledig vrijgesteld


* ongehuwd samenwonenden genieten deze vrijstelling alleen als er een notarieel samenlevingscontract is of als ze minimaal 5 jaar op hetzelfde adres zijn ingeschreven en aan de overige voorwaarden van de belastingdienst voldoen.


TARIEVEN


  1. Partners en kinderen betalen 10% over een bedrag tot € 123.248,- na aftrek van de vrijstelling. Over het meerdere wordt 20% erfbelasting geheven.
  2. Kleinkinderen betalen 18% over een bedrag tot € 123.248,- wat overblijft na aftrek van de vrijstelling. Over het meerdere wordt 36% erfbelasting geheven.
  3. Alle anderen betalen 30% over het bedrag tot € 123.248,- wat overblijft na aftrek van de vrijstelling. Over het meerdere wordt 40% erfbelasting geheven.

Door een opvullegaat in je testament op te nemen kan je partner jouw erfenis flexibel verdelen over hem/haarzelf en de kinderen zodat de optimaal gebruik gemaakt kan worden van de hoge partnervrijstelling (die is immers ruim 620.000 hoger dan de kindvrijstelling). Daarmee kan worden voorkomen dat bij het eerste overlijden gelijk erfbelasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen door de langstlevende ouder. Lees meer over het opvullegaat in de kennisbank.


Ga naar de website van de belastingdienst


Eigen kind voor de erfbelasting

In het kader van de erfbelasting worden als u bent overleden naast uw eigen kinderen ook als uw eigen kinderen aangemerkt: (i) kinderen van uw partner (partner in de betekenis van partner voor de erfbelasting: bijvoorbeeld als van huwelijk of geregistreerd partnerschap sprake is, of een notarieel samenlevingscontract is gesloten), (ii) kinderen die u wettelijk hebt erkend, en (iii) kinderen die u heeft geadopteerd.

Gehandicapt kind voor de erfbelasting

Een gehandicapt kind voor de erfbelasting is een kind dat: (i) voor het grootste deel door de overledene werd onderhouden; en (ii) door lichamelijke of geestelijke ziekte vermoedelijk niet in staat is om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen. Het gaat hierbij om werk dat het gehandicapte kind kan doen ondanks zijn ziekte. 

Ga naar de website van de belastingdienst over gehandicapt kind voor de erfbelasting

Back Naar woordenboek