Kennisbank

Erfenis

De bezittingen en schulden iemand achterlaat na zijn overlijden. Ook wel de nalatenschap genoemd.

De erfenis omvat alle bezittingen. Bijvoorbeeld: het huis, de auto, de inboedel, de bank tegoeden, maar ook de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingdienst en de begrafenis- of crematiekosten. Als een erfgenaam de erfenis accepteert, krijgt hij niet alleen de bezittingen van de overledene maar moet hij ook de schulden van de overledene betalen. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige bezittingen en schulden kunnen niet vererven. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde persoonlijke rechten, zoals een recht van een ex-echtgenoot op alimentatie.

Afwikkelen van de erfenis

De procedure voor het afwikkelen van een erfenis bestaat in grote lijnen uit drie onderdelen: (i) het afgeven van de verklaring van erfrecht, (ii) het indienen van de aangifte erfbelasting, en (iii) het vaststellen waar iedereen recht op heeft, meestal gevolgd door een definitieve verdeling van de boedel. Klik op de link om alle ins en outs te lezen in een brochure hierover (een erfenis, wat nu) van de KNB.


Brochure KNB "een erfenis wat nu?"

Back Naar woordenboek