Kennisbank

Erfrecht

De wettelijke regeling waarin is vastgelegd op welke wijze erfenissen worden afgewikkeld.

Deze wettelijke regeling is opgenomen in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Het huidige erfrecht geldt sinds 1 januari 2003 en zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen. In het oude erfrecht (tot 1 januari 2003) hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Dit is nu niet meer het geval. Kinderen (van gehuwden of geregistreerd partners) krijgen bij overlijden van de eerste ouder, een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder, die pas opeisbaar wordt bij overlijden. 


Kijk voor een uitgebreid voorbeeld bij Erfgenamen in het woorden boek.


Als je testament van voor 2003 is, dan kan daarin een vruchtgebruik-regeling zijn opgenomen. Het kan dan zinvol zijn om je testament te wijzigen. Testamenten die zijn opgemaakt voor 2003 bevatten in de meeste gevallen geen opvullegaat.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariele akte die na overlijden wordt afgegeven

Een verklaring van erfrecht wordt altijd opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart in de verklaring van erfrecht wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. In een verklaring van erfrecht wordt dus ook bepaald wie de erfgenamen van de overledene zijn. 

Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen dit ook bij officiële instellingen aantonen. Een verklaring van erfrecht is noodzakelijk om toegang te krijgen tot bankrekeningen van de overledene, papieren te wijzigen die op naam staan van een overledene of andere handelingen te verrichten waarvoor normaliter de handtekening van de overledene is vereist.

Een verklaring van erfrecht kan eenvoudig online kan worden aangevraagd. Het is niet noodzakelijk en ook niet voordeliger om de verklaring van erfrecht op te laten maken bij de notaris die ook het testament heeft opgemaakt. Daarbij hoeft een erfrechtverklaring ook niet te worden opgemaakt door een notaris in de buurt omdat men voor de verklaring van erfrecht zelf niet bij de notaris langs hoeft. Wel moeten alle erfgenamen hun handtekening laten legaliseren. Dit kan echter voor een paar tientjes bij de gemeentebalie of een notaris in de buurt. Online kan een verklaring van erfrecht al voor 150 euro worden geregeld


Lees meer over de verklaring van erfrecht en hoe het online regelen werkt op: Regel uw verklaring van erfrecht eenvoudig online

Back Naar woordenboek