Kennisbank

Executeur

De executeur regelt de begrafenis of crematie, maakt een boedelbeschrijving, betaalt de schulden uit de erfenis, doet de aangifte voor de erfbelasting en legt daarna eindverantwoording af aan de (overige) erfgenamen. Het is praktisch om een executeur aan te wijzen omdat anders de erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn om de erfenis af te wikkelen, wat gemakkelijk leidt tot onenigheid of vertraging.

Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd. Een executeur is niet verplicht de aanwijzing te aanvaarden. Daarom is het goed dit van tevoren te overleggen met de persoon die je op het oog hebt.


Partners wijzen elkaar bij NuTestament standaard aan als executeur. Daarnaast heeft iedereen (dus ook alleenstaanden) bij NuTestament zonder meerprijs de mogelijkheid een reserve-executeur aan te wijzen.


De wettelijke vergoeding van een executeur is standaard 1% van de erfenis. 

Ga naar de website notaris.nl over de taken van de executeur

Back Naar woordenboek