Kennisbank

Gezag

Minderjarigen staan onder gezag. Dit kan ouderlijk gezag zijn of voogdij. Als je gezag hebt over een kind dan neem je beslissingen over zijn verzorging, opvoeding en heb je het bewind over het vermogen van het kind.

De gehuwde (of als partner geregistreerde) ouders hebben van rechtswege het gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen die tijdens hun huwelijk (of partnerschap) geboren zijn.


Ongehuwden zullen het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechter moeten aanvragen. Let op: de moeder heeft altijd het gezag, ook al is zij niet gehuwd. Een ongehuwde vader kan het gezag pas krijgen (samen met de moeder) na dat verzoek aan de rechter.


Gezag is wat anders dan de erkenning van een kind door de (ongehuwde) vader. Door erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen de vader en het kind. Op grond van deze familierechtelijke betrekkingen erft een kind van de vader  en ontstaan er verplichtingen het kind te onderhouden. 


Als een vader een kind erkend heeft, heeft de vader een grotere kans om het (mede)gezag te krijgen dan wanneer de vader het kind niet erkend heeft. Voor het aanvragen van het gezamenlijke gezag hoeft een ongehuwde vader zijn kind niet erkend te hebben, maar het helpt dus wel.

Ga naar de brochure van de rijksoverheid over gezag

Ouderlijk gezag

De wettelijke plicht en het wettelijke recht van ouders om hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden, alsmede om hun minderjarige kinderen in rechte te vertegenwoordigen.

Ouders die voor de geboorte of adoptie van hun kind zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De moeder van een kind heeft altijd het ouderlijk gezag. Heeft u als vader van uw kind een samenlevingscontract met de moeder, dan heeft u niet automatisch het gezag over uw kind. U kunt samen het gezag aanvragen bij de griffie van de rechtbank. U moet het kind wel hebben erkend. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor. Erkenning is niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Back Naar woordenboek