Kennisbank

Kleinkindlegaat

Een kleinkindlegaat is een legaat in geld waarmee u de kleinkinderen het bedrag ter grootte van de vrijstelling laat erven.

Kleinkinderen hebben een even grote vrijstelling voor de erfbelasting als kinderen namelijk ruim 20.000 euro. Indien er voldoende liquide middelen zijn, kan het dus interessant zijn ook de kleinkinderen te laten erven in plaats van alleen partner en kinderen.  


Het kleinkindlegaat is een legaat in geld, veelal ter grootte van de vrijstelling (thans ruim 20.000 per kleinkind). Het ziet op alle huidige en toekomstige kleinkinderen. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen hun erfdeel krijgen. Het kleinkindlegaat gaat derhalve ten koste van de erfenis van de andere erfgenamen. Zij erven wat na uitkering van het kleinkindlegaat overblijft.  Het is van belang dat er voldoende liquide middelen zijn ten tijde van het overlijden om het legaat uit te keren. U kunt ervoor kiezen om het legaat bij zowel het eerste als het tweede overlijden toepassing te laten vinden of alleen nadat de langstlevende is overleden. 

De meerprijs is meestal 75 euro voor het toevoegen aan 2 akten, maar dient vooraf door ons met de notaris te worden afgestemd. Mailt u info@nunotariaat.nl als u het kleinkindlegaat wilt toevoegen aan uw akte


Wilt u meer lezen over erfbelasting besparen met uw testament? Klik dan hier Erfbelasting besparen.

Back Naar woordenboek