Kennisbank

Nalatenschap

Alles wat iemand bij zijn overlijden achterlaat. Ook wel erfenis genoemd.

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die iemand achterlaat wanneer deze overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen. In een testament geef je aan wie je erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heb je geen testament, dan bepaalt de wet dit. 

Back Naar woordenboek