Kennisbank

Partner

Volgens de wet is een partner iemand waarmee je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Let op: als je met iemand samenwoont dan is diegene niet automatisch je partner voor de wet (of voor de erfbelasting). Het is van belang dat je elkaars partner bent voor de erfbelasting. Dit is iets anders dan fiscaal partnerschap.

Een samenwoner wordt door de fiscus aan een partner voor de erfbelasting gelijkgesteld indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (kijk even bij Partner voor de erfbelasting, de link staat onderaan deze pagina). Bij NuTestament wordt bij het opstellen van je concept testament, ook degene met wie je samenwoont (zonder dat je gehuwd of geregistreerd partner bent), je partner genoemd.

Partnerpensioen

Dit is een vorm van nabestaandenpensioen. Als je je testament en samenlevingscontract bij NuNotariaat regelt dan regel je automatisch ook dat je recht hebt op partnerpensioen.

Het pensioen dat je partner krijgt als je overlijdt als dit is overeengekomen in je pensioenovereenkomst. Als er een partnerpensioen is, komt de huwelijkspartner of de geregistreerde partner daarvoor in elk geval in aanmerking. Als je ongehuwd samenwoont is dat niet altijd het geval. Je hebt vaak een notarieel samenlevingscontract nodig om je recht op partnerpensioen te kunnen uitoefenen. 


Verder is van belang of de werkgever voorziet in partnerpensioen en welke overige voorwaarden daar eventueel aan zijn gebonden. Controleer de pensioenregeling hierop en neem contact op met je pensioenfonds als je besluit je partner aan te melden. Bij beëindiging van het samenlevingscontract doe je automatisch afstand van het recht op partnerpensioen van de ander.  

Partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van de partner (vrijstelling bedraagt 643.194 euro), de minimale vrijstelling is echter altijd 166.161 euro. 

Partnervrijstelling

Gehuwden en geregistreerd partners kunnen altijd van de partnervrijstelling voor de erfbelasting gebruikmaken. Samenwonenden die niet zijn gehuwd of geregistreerd partner zijn, kunnen van de partnervrijstelling gebruikmaken als zij 6 maanden een notarieel samenlevingscontract hebben. Samenwoners zonder notarieel samenlevingscontract kunnen pas na 5 jaar samenwonen op hetzelfde adres een beroep doen op de partnervrijstelling voor de erfbelasting. De partnervrijstelling voor de erfbelasting bedraagt ruim 643.000 euro.

Partnerschapsvoorwaarden

Een overeenkomst tussen geregistreerde partners over bezittingen en schulden. Vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden voor getrouwde stellen. 

Fiscaal partnerschap

Fiscaal partners doen samen aangifte voor de belasting. Fiscaal partners kunnen schuiven met inkomsten en aftrekposten waardoor ze belasting kunnen besparen

Wie zijn fiscaal partner?


Ouders en kinderen zijn pas fiscaal partner als aan één van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en zij minimaal 27 jaar oud zijn. 

Lees meer op de website van de belastingdienst over fiscaal partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Een vorm van burgerlijke staat gelijkgesteld met het huwelijk.

Registreren gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente. De geregistreerde partner in de burgerlijke stand heeft dezelfde rechten als een echtgenoot, zowel voor het erfrecht als voor de erfbelasting. 


Let op! geregistreerd partnerschap is niet hetzelfde als samenleven met iemand waarmee je een notarieel samenlevingscontract hebt. Een samenlevingscontract zijn juist de schriftelijke afspraken tussen personen die niet met elkaar zijn gehuwd of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Geregistreerd partner zijn, is dus wat anders dan samenwonen. Samenwoners erven niet van elkaar behalve indien als ze dit hebben vastgelegd in hun testament.

Voordelen van fiscaal partnerschap

  1. Aftrekposten kunnen meer opleveren als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de andere partner. Als de inkomens (erg) uit elkaar lopen kan dat dus belastingvoordeel opleveren
  2. Als fiscaal partner heb je recht op algemene heffingskorting (dat levert maximaal ruim 2000 euro voordeel op). Dat heb je niet als je geen inkomen hebt en geen fiscaal partner bent. 
  3. Bij verschillende vermogens is het fijn dat je door  fiscaal partnerschap een gezamenlijk heffingsvrij vermogen hebt van 48.874 euro in plaats van 24.437 euro per persoon. Heeft 1 van beide meer dan 24.437 euro vermogen en de ander veel minder dan kan dit een belastingbesparing van maximaal 293 euro opleveren. Bij een grote studiegeld kan het voordeel nog groter zijn. 

Omdat in 2017 normaliter aangifte wordt gedaan over het jaar 2016, wordt van de toepasselijke tarieven in 2016 uitgegaan. 


Het belangrijkste nadeel van fiscaal partnerschap is dat als je recht hebt op toeslagen van overheidswege, deze kunnen komen te vervallen als je fiscaal partner wordt. Met een samenlevingscontract wordt je fiscaal partners als je dat niet al bent. Gehuwden en geregistreerd partners zijn automatisch ook fiscaal partners. Lees meer over de voordelen van fiscaal partnerschap op de website van de consumentenbond


Lees meer over fiscaal partnerschap op de website van de belastingdienst

Back Naar woordenboek