Kennisbank

Verwerpen

Het niet aanvaarden van een erfenis waarbij de erfgenaam afstand doet van alle rechten en plichten uit de nalatenschap

Back Naar woordenboek