Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Onterven

In een testament kun je je wettelijke erfgenamen (echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen en overige familieleden) onterven. Hierbij dient er onderscheid gemaakt te worden tussen het onterven van kinderen en het onterven van anderen. Kinderen houden namelijk recht op de legitieme portie, dat geldt niet voor andere wettelijke erfgenamen.

Onterven kinderen

Als je in je testament bepaalt dat je kinderen niets erven, dan kunnen je kinderen toch nog hun legitieme portie opeisen. De reden van de onterving doet daarbij niet ter zake. De legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel.  

Ter verduidelijking geven we een voorbeeld hoe het onterven van een kind werkt en waarop het onterfde kind nog recht heeft. De situatie is een ouder met drie kinderen. Eén van de kinderen is in het testament onterfd. Stel dat de ouder overlijdt en een huis met inboedel en spaargeld nalaat. De waarde van alle goederen bedraagt na betaling van de schulden € 150.000. Waar heeft het onterfde kind dan nog recht op? Er zijn drie kinderen, dus op grond van de wet hebben alle kinderen recht op een derde deel van de erfenis. Echter, in het testament is één van de drie kinderen onterfd. 

Zoals aangegeven heeft een onterfd kind dan alleen nog maar recht op de legitieme portie.

Dat is de helft van het wettelijk erfdeel en in dit geval is dat een zesde deel. Het onterfde kind heeft dus recht op een zesde deel van € 150.000, dit is € 25.000.

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld.

Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. 

Het onterfde kind moet het bedrag van € 25.000 binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen. Doet hij dit daarna, dan is dit recht om dat bedrag op te vorderen vervallen en krijgt hij dus niets.  

Als het onterfde kind het bedrag opeist, kunnen de niet-onterfde kinderen niet zeggen dat het vermogen niet vrij is omdat de woning nog niet is verkocht of anderszins. De niet-onterfde kinderen moeten het bedrag aan het onterfde kind betalen. Als het geld er niet is, dan zouden de niet-onterfde kinderen eventueel een lening moeten afsluiten om het onterfde kind te betalen. Betalen zij niet, dan kan een onterfd kind de legitieme portie via de rechter opeisen.

Onterven andere familieleden of partner

Als je andere familieleden of je partner wilt onterven, dien je dit ook in een testament te regelen. Bij het onterven van anderen dan kinderen, geldt niet dat zij nog recht houden op een deel. Onterven kan op twee manieren:  

1. Je wijst andere erfgenamen aan in een testament. Daarmee worden wettelijke erfgenamen automatisch onterfd. Wettelijke erfgenamen zouden dan alleen van je kunnen erven als alle andere - in het testament aangewezen - erfgenamen eerder zijn overleden dan jijzelf.  

2. Je wijst geen erfgenamen aan, maar volgt de wettelijke regeling waarbij je aangeeft dat een of meerdere personen niet van je mogen erven.  

Let op: bij het onterven van kinderen kan de legitieme portie waarop het kind recht heeft, doorschuiven naar de kleinkinderen. Dit is het geval als het onterfde kind eerder overleden is dan de ouder die het kind heeft onterfd. De kleinkinderen erven dan alsnog de legitieme portie waar anders hun onterfde ouder recht op zou hebben gehad. Lees hier meer: Legitieme portie.

Onterven in je testament

Onterven kan alleen worden gerealiseerd in een testament dat bij de notaris ondertekend is.  

Bij NuNotariaat kun je niet je kinderen onterven. Dat is altijd maatwerk. Je kunt wel je wettelijke erfgenamen (met uitzondering van je kinderen) onterven door anderen aan te wijzen in je testament (zie hiervoor onder 1). Als je zeker wilt zijn dat je erfenis niet alsnog bij andere personen, dan de door jou in je testament aangewezen erfgenamen, terecht kan komen, kun je kiezen om voor een heel klein percentage van je erfenis bijvoorbeeld een goed doel aan te wijzen.


Bij NuNotariaat regel je je testament eenvoudig en snel voor € 299. Partners betalen voor twee testamenten € 449.  

1. Vul online je gegevens in en leg afspraken vast over je erfenis voor als je komt te overlijden.   

2. Je gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte.   

3. Vervolgens kun je bij een van de 54 aangesloten notariskantoren je testament ondertekenen. 

Wil je meer informatie over het regelen van je testament via NuNotariaat? Vraag hier het gratis en vrijblijvende informatiepakket aan. 


Meer informatie

Bekijk hier alle goede doelen waar NuNotariaat mee samenwerkt en lees hoe het werkt: Nalaten aan goede doelen.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan