Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Tweetrapsmaking of tweetrapstestament

Een tweetrapsmaking of een tweetrapstestament is kort gezegd een bepaling in het testament waarin staat dat enkel de partner tot erfgenaam wordt benoemd en de kinderen pas erven van hun eerst overleden ouder op het moment dat beide ouders zijn overleden. Op deze manier hoeft de langstlevende ouder geen erfbelasting te betalen over eventuele kindsdelen. 

Uitgangspunt: De wettelijke langstlevende regeling

De kinderen zijn op het moment van het overlijden van de langstlevende ouder erfgenaam in twee nalatenschappen tegelijk. In de nalatenschap van de als eerste overleden ouder erven zij wat de langstlevende ouder daarvan niet heeft opgemaakt. In de nalatenschap van de langstlevende ouder erven de kinderen het eigen vermogen van de langstlevende ouder. 

De tweetrapsmaking

De tweetrapsmaking zorgt ervoor dat over de erfenis van de kinderen pas erfbelasting hoeft te worden betaald op het moment dat de kinderen hun erfenis ook daadwerkelijk in handen krijgen. Let op: Uitstel van belastingbetaling door middel van de tweetrapsmaking kan prettig zijn, maar is niet altijd de meest optimale (financiële/fiscale) keuze. Hieronder leggen wij u waarom niet. 

Nadelen tweetrapsmaking

NuNotariaat heeft ervoor gekozen het opvullegaat aan te bieden in plaats van de tweetrapsmaking. Hoewel er bij de tweetrapsmaking nooit na eerste overlijden belasting hoeft te worden betaald over de erfenis van de kinderen (dat gaat automatisch en behoeft geen keuze van de langstlevende partner), heeft de tweetrapsmaking diverse nadelen. Bij de tweetrapsmaking worden de kinderen (civielrechtelijk) onterft en dient er een afgescheiden vermogen te worden gerealiseerd. De fiscus zal namelijk bij het tweede overlijden, een overzicht willen ontvangen van het verloop van de betalingen van het afgescheiden vermogen. Dat wil zeggen dat een bepaald saldo of bestanddelen toegerekend moeten worden aan dit afgescheiden vermogen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt alles toegerekend als vermogen bij het laatste overlijden en kan er geen optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen (bijvoorbeeld het per kind tweemaal gebruikmaken van de kindvrijstelling). Per saldo kan de tweetrapsmaking dan ook onvoordeliger zijn, los overigens van de substantiële afwikkelingskosten van de nalatenschap waarvan sprake kan zijn als er een tweetrapsmaking in het testament is opgenomen. 

In een testament met een tweetrapsmaking kan geen geen AWBZ clausule worden opgenomen en dus niet via die weg worden bespaard op zorgkosten.

Ten slotte, maar niet onbelangrijk: Jonge gezinnen hebben nog een extra voordeel van de keuze voor het opvullegaat in plaats van de tweetrapsmaking. Overlijdt een van de ouders en zijn de kinderen nog minderjarig, dan zal de rechter meekijken ingeval van onterving van de kinderen (zoals bij de tweetrapsmaking het geval is). De rechter zal dan namens de kinderen eerder geneigd zijn tot het instellen van een beroep op de legitieme portie (lees hoe dat werkt bij legitieme portie). Dit zal zeker het geval zijn wanneer er ten behoeve van de kinderen (verwachters in de tweetrapsmaking) weinig beschermende bepalingen in de tweetrapsmaking zijn opgenomen en er dus een grote kans bestaat dat er bij hertrouwen van de langstlevende partner niets meer bij deze kinderen terechtkomt (een beroep op de legitieme portie is na 5 jaar verjaard) en alles naar de stieffamilie zal gaan. 

Eenvoudig en snel het opvullegaat regelen

Het opvullegaat regel je bij NuNotariaat zonder extra kosten. Twee testamenten met opvullegaat (en AWBZ-clausule) inbegrepen, kosten € 449. Kies hieronder je leefsituatie en zie wat je allemaal regelt in je testament. NuNotariaat werkt met meer dan 54 notariskantoren samen. Vraag hier eenvoudig het zeer uitgebreide en vrijblijvend informatiepakket aan, met toelichting op de akte en een voorbeeld van het testament.

Meer lezen


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan