Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Tweetrapstestament

Een tweetrapstestament is een testament waarin een tweetrapsmaking is opgenomen.

Wanneer regel je een tweetrapstestament?

Een tweetrapsmaking is een bepaling die in veel soorten testamenten op verschillende manieren kan worden toegepast. Een tweetrapsmaking kan worden gebruikt om in de situatie van een echtscheiding te voorkomen dat de ex-partner via de kinderen erft of om ervoor te zorgen dat een erfenis bij het hertrouwen van de ex-partner voor de eigen kinderen behouden blijft.

Een tweetrapsmaking wordt echter ook toegepast als iemand een partner en kinderen heeft en wil voorkomen dat er direct na het eerste overlijden door de langstlevende partner erfbelasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen. Kort gezegd wordt in een tweetrapstestament de langstlevende ouder als enig erfgenaam benoemd. De kinderen worden civielrechtelijk onterfd en hebben geen vordering op de langstlevende ouder. Als beide ouders zijn overleden erven de kinderen wat over is. De langstlevende ouder is in het tweetrapstestament de zogenaamde ‘bezwaarde’ en de kinderen zijn de ‘verwachters’.

Waar komt de naam tweetrapstestament vandaan?

De naam tweetrapstestament of tweetrapsmaking verwijst naar twee stappen of beter gezegd: traptreden. De eerste stap is dat de langstlevende ouder alles erft van de overleden partner. De langstlevende bepaalt zelf wat er met deze erfenis gebeurt. De tweede stap wordt gezet nadat beide ouders zijn overleden. De kinderen erven dan van de langstlevende ouder én van de ouder die eerder is overleden. Het tweetrapstestament is vooral bekend geworden bij het grote publiek na een uitzending van TROS Radar in 2010, waarin notaris Schols uitlegt wat de voordelen zijn van de tweetrapsmaking. Toch kleven er ook enkele nadelen aan de tweetrapsmaking. In de volgende alinea gaan we hier verder op in. Om die reden overwegen sommige mensen om een flexibel testament op te stellen met een opvullegaat. Met de term flexibel testament wordt verwezen naar een testament met opvullegaat.

Wat is het verschil tussen het tweetrapstestament en een flexibel testament met een opvullegaat?

Met het opvullegaat voorkom je dat er direct na het eerste overlijden erfbelasting over de erfenis van de kinderen moet worden betaald. Het opvullegaat is dan ook een alternatief voor de tweetrapsmaking in het testament.

NuNotariaat heeft ervoor gekozen om het opvullegaat aan te bieden in plaats van de zogenaamde tweetrapsmaking. Bij de tweetrapsmaking worden de kinderen civielrechtelijk onterfd en dient er een afgescheiden vermogen te worden gerealiseerd. Dit moet de langstlevende partner administreren. In de praktijk wordt dit vaak niet gedaan en bestaat het risico dat de kindvrijstelling maar één keer kan worden gebruikt in plaats van twee keer. Per saldo kan de tweetrapsmaking dan ook onvoordeliger zijn. In dit artikel gaan we nog veel uitgebreider in op de verschillen tussen het tweetrapstestament en het testament met opvullegaat: Opvullegaat.

Daarnaast is het niet mogelijk om in het tweetrapstestament een AWBZ-clausule op te nemen waarmee op zorgkosten kan worden bespaard. Deze clausule regelt dat de kinderen de erfenis van de eerst overleden ouder kunnen opeisen zodra de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Zo wordt er voorkomen dat de erfenis van de eerst overleden ouder opgaat aan zorgkosten. Met een tweetrapsmaking worden de kinderen bij het eerste overlijden onterfd. Er is dus geen erfenis die door de kinderen vervroegd kan worden opgeëist want de AWBZ-clausule is dan niet van toepassing.

Een opvullegaat in het testament geeft de langstlevende ouder de keuze om de erfenis zo te verdelen dat er geen erfbelasting hoeft te worden betaald na het eerste overlijden. Echter, als er zicht is op opname in een zorginstelling kan er alsnog worden gekozen om alvast (een deel) erfbelasting te betalen. Sterker nog, het opvullegaat kan geheel buiten toepassing worden gelaten als dat voordeliger blijkt te zijn. Deze flexibiliteit heeft ervoor gezorgd dat NuNotariaat voor het opvullegaat heeft gekozen en niet voor de tweetrapsmaking. Een nadeel van het opvullegaat is dat je na het eerste overlijden moet nadenken over de verdeling. Echter weegt dit nadeel, in onze ogen, niet op tegen de voordelen die de flexibele toepassing van het opvullegaat met zich meebrengt. Een uitgebreid rekenvoorbeeld vind je hier.


Bij NuNotariaat regel je twee testamenten met opvullegaat en AWBZ-clausule voor € 429. Hier komen geen bijkomende kosten bij.

1. Vul online je gegevens in en leg afspraken vast.

2. Je gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte. 

3. Vervolgens kun je bij een van de 54 aangesloten notariskantoren, je testament ondertekenen.


Voor meer informatie vraag je hier het informatiepakket op.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan