Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Dit zijn onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NuNotariaat


0.  Altijd kosteloos annuleren en wijzigen tot minimaal 3 werkdagen voor de dag dat u de afspraak heeft bij de notaris om te tekenen. De maximale termijn waarbinnen u kunt annuleren is 6 maanden gerekend vanaf het moment dat u heeft geboekt.


0.1 De belangrijkste algemene voorwaarde van NuNotariaat is de zeer ruime annuleringspolicy. U betaalt vooraf, maar u kunt ook heel makkelijk annuleren of wijzigen. 


Zo werkt het: Direct na betaling ontvangt u de concept-akte(n) en de toelichting per mail. De notaris neemt binnen drie werkdagen contact met u op om de afspraak in te plannen om de akte te ondertekenen. Tot 3 werkdagen voor de afspraak met de notaris kunt u altijd (ongeacht de reden) kosteloos uw akte annuleren (geld terug) of wijzigen. Vragen of twijfels? Bel 020-2441722 of mail naar info@nunotariaat.nl.


De afspraak bij de notaris kosteloos verzetten kan tot uiterlijk 3 werkdagen voor uw afspraak bij de notaris. Daarna brengt de notaris daarvoor minimaal 175 euro meerkosten in rekening. Als u vervolgens geheel annuleert, wordt het gehele dossier in rekening gebracht.


Om de akte te kunnen ondertekenen dient u (en uw partner) wilsbekwaam te zijn, anders kan de notaris de akte niet passeren. U kunt niet meer kosteloos annuleren als wilsonbekwaamheid pas aan tafel bij de notaris wordt geconstateerd, dit is derhalve voor uw eigen risico. Heeft u twijfels, neemt u dan contact met ons op. 


Als u een verklaring van erfrecht via NuNotariaat heeft aangevraagd en u reageert niet binnen 3 maanden op de mailverzoeken van de notaris, dan annuleren wij het dossier en houden wij 50 euro in op de terugbetaling.


U heeft zelf de verantwoordelijkheid om (i) de akte, (ii) de toelichting bij de akte, en (iii) de door u online ingevoerde antwoorden -  goed door te nemen. Dit geldt ook voor de online toelichting bij de vragen in de vragenmodule die u heeft ingevuld. Vragen stelt u aan info@nunotariaat.nl. Als blijkt dat u de stukken niet of niet goed gelezen heeft en u wenst zaken anders te regelen, dan kunt u dit altijd corrigeren. Tot 3 werkdagen voor uw bezoek aan de notaris kan dit geheel kosteloos. Daarna is dit niet meer kosteloos. De notaris past de akte doorgaans niet tijdens passeren aan, een nieuwe passeerafspraak gaat tegen meerprijs. Leest u de akte(n), toelichting bij de akte en uw antwoorden op de vragen dus goed en zorgvuldig door en doet u dit tijdig! Dit geldt overigens ook voor de productkeuze en leefsituatie. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om de juiste akte te kiezen en de correcte leefsituatie in te vullen. 


Fair use 1: Als niet aan de voorwaarden voor online regelen is voldaan, zoals weergegeven in de eerste vraag van de vragenmodule en de toelichting bij de akte, kan NuNotariaat de boeking altijd eenzijdig annuleren en 25 euro administratiekosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld als er kinderen uit een eerdere relatie zijn of beide partners geen Nederlands spreken. 


Fair use 2: Als u bij de aangesloten notaris reeds advies heeft ingewonnen of overleg heeft gehad, dan kan de akte niet meer via NuNotariaat worden afgesloten. U wordt dan geacht voor maatwerk te hebben gekozen, hetgeen via NuNotariaat niet mogelijk is.


Fair use 3: We formuleren onze toelichtingen en voorwaardencheck zo compleet en zorgvuldig mogelijk. Desondanks kan het voorkomen dat de notaris vóór het passeren constateert dat de via NuNotariaat opgestelde akte in uw situatie (ii) niet passend is, (ii) dient te worden aangevuld, (iii) een bestaande akte dient te worden gewijzigd, of (iv) of meer  werkzaamheden moeten worden verricht dan gebruikelijk, waardoor passeren tegen ons genoemde tarief niet mogelijk is. Wij zullen in voorkomend geval kijken naar een passende oplossing. 


Fair use 4: De notaris heeft altijd het recht om een dossier te annuleren tot 3 werkdagen voor passeren. Dit beoordeelt de notaris naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid. De notaris hoeft zich daartoe niet te verantwoorden richting de klant. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er sprake is van bewind, of een vertrouwensbreuk tussen de notaris en de klant of bij twijfels over wilsbekwaamheid van de klant of anderszins. 


Wilt u een voorbeeld van de akte inzien? Kijk dan in de kennisbank/woordenboek bij de voorbeelden.


Wilt u de toelichting alvast ontvangen? mail info@nunotariaat.nl

A. Algemeen


A.1 NuNotariaat is een handelsnaam van NuTestament B.V., een familiebedrijf. Oprichters, enig aandeelhouders en bestuurders: Koen Schenau en Marieken Selderijk hebben beiden ruim 15 jaar ervaring als advocaat en jurist. NuTestament B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 58621180. BTW nummer: 853114729B01. Vanzelfsprekend staan we u graag te woord om eventuele vragen te beantwoorden. Bel ons gerust op nummer 020-2441722 op maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur (geen extra kosten). U kunt ons ook altijd e-mailen (info@nunotariaat.nl).


A.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van NuNotariaat en aanverwante pagina’s alsmede op de overeenkomst die tot stand komt als u bij NuNotariaat een concept-akte opmaakt. Met uw bezoek aan de website en of het opstellen van een concept-akte verklaart u kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van NuNotariaat en met de toepasselijkheid daarvan akkoord te gaan.


A.3 In deze Algemene voorwaarden zijn zinnen vanwege de leesbaarheid veelal in mannelijk enkelvoud geschreven. Vanzelfsprekend wordt hiermee tevens vrouwelijk enkelvoud en meervoud bedoeld. NuNotariaat maakt het mogelijk aan de hand van invulmodellen zelf een akte in concept op te stellen. In deze algemene voorwaarden wordt soms vanwege de leesbaarheid over een enkel invulmodel gesproken. Afhankelijk van de context betreft het dan een van de invulmodellen of alle invulmodellen.


B. Doelstelling NuNotariaat: goed voor elkaar


B.1 Het streven van NuNotariaat is dat iedereen een testament/levenstestament/samenlevingscontract kan regelen bij de notaris zonder dat dit de hoofdprijs kost. Dit realiseren we door een groot deel van het proces te digitaliseren. Doordat daarmee de notaris veel tijd wordt bespaard, kan de akte voor een veel lager bedrag worden geregeld.


B.2 De invulmodellen van NuNotariaat beogen niet de fiscaal meest optimale situatie vast te leggen. In sommige gevallen kan het daarom beter zijn om naar een notaris te gaan voor juridisch en of fiscaal advies. Bijvoorbeeld als u advies wilt over estate planning of als u een bedrijfsopvolging in uw testament wilt vastleggen. Overigens is een fiscaal optimaal testament ook vaak afhankelijk van onbekende toekomstige gebeurtenissen (overleef u uw partner of hoeveel langer overleeft uw partner u?), waar een notaris ook geen antwoord op heeft. Als gevolg van wijzigingen in uw leefsituatie of wetgeving is het verstandig om geregeld te controleren of uw akte moet worden aangepast of worden herzien. Via NuNotariaat kunt u eenvoudig en zonder extra kosten een nieuw testament opstellen waarbij uw eerdere testament automatisch komt te vervallen (herroepingsclausule).


C. Hoe het werkt


Als u bij NuNotariaat een akte maakt dan gaat dat in twee stappen. Stap 1 is dat u zelf uw akte in concept maakt door de vragen in de vragenmodule te beantwoorden. Vervolgens selecteert het systeem op basis van uw postcode een notaris die het dichtst bij u in de buurt zit. U controleert al uw gegevens nog een keer en als alles goed is dan rekent u online af via de beveiligde betaalomgeving van de Rabobank (IDEAL). Nadat u heeft afgerekend ontvangt u meteen een email van ons met daarin de conceptakte, een uitgebreide toelichting bij de akte, een overzicht van de op onze website gestelde vragen en de door u ingevoerde antwoorden en een factuur. De notaris ontvangt deze mail ook. NuNotariaat ontvangt deze mail niet, want NuNotariaat krijgt geen inzage in uw gegevens. Stap 2 is dat de notaris contact met u opneemt voor een afspraak bij hem op kantoor om de akte af te maken en te ondertekenen. Tijdens de afspraak bespreekt de notaris de akte met u, is er gelegenheid om vragen te stellen en als alles akkoord is wordt de akte door u en de notaris ondertekend. U heeft al afgerekend, dus u krijgt geen extra rekening van de notaris. De notaris registreert de akte bij het centrale register en bewaart het origineel in zijn kluis. U krijgt een gewaarmerkte kopie per scan toegestuurd. De notaris heeft een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat de notaris verplicht is om bepaalde zaken te controleren. De notaris moet bijvoorbeeld opletten dat u bij het opstellen van uw akte niet onder druk gezet wordt door een van uw erfgenamen (vrije wil), en dat u de inhoud en gevolgen van uw akte hebt begrepen (wilsbekwaamheid). Het is daarom belangrijk dat u aan de voorwaarden voor het maken van een akte voldoet en dat uzelf de antwoorden op de online vragen heeft gegeven. Als bij de notaris blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, iets (bewust) onjuist hebt ingevuld, of niet wilsbekwaam bent, dan kan de notaris de akte niet ondertekenen. Hoewel de mogelijkheid altijd bestaat om de notaris inhoudelijke vragen te stellen over de akte, is het van belang de toelichting bij de akte goed te bestuderen voordat u naar de notaris gaat. Daarnaast willen we u verzoeken te kijken of uw vraag al bij de Veelgestelde Vragen staat (zie kennisbank) en als dat niet het geval is deze vragen aan ons te stellen. Wij zullen de vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden, eventueel in overleg met de notaris. Het grote voordeel is vooral dat we inzicht krijgen in de vragen die leven bij onze klanten en uw vraag (geanonimiseerd natuurlijk) in de Veelgestelde Vragen kunnen opnemen. Op deze manier kunnen we onze service telkens weer verbeteren.


D. Tevredenheidsgarantie 


D.1 Onze missie is dat u tevreden bent. Omdat we dat menen vragen we al onze klanten om ons te reviewen en plaatsen we alle reviews op onze website, ook de minder positieve. Bovendien geven wij al onze klanten een tevredenheidsgarantie. Wat houdt dat in?

1. PRIJSTRANSPARANTIE: De prijs is inclusief alles. Dus inclusief kosten van de notaris, inclusief kosten van registratie bij het Centraal (Levens)Testamenten Register (C(L)TR) en inclusief btw. Alleen uw eigen kosten (reiskosten naar de notaris bijvoorbeeld) zijn voor u. U betaalt één keer. Er worden geen onduidelijke extra kosten in rekening gebracht voor verschotten, registratie, administratie enzovoort. Geen addertjes onder het gras. 

2. KWALITEIT: Wij garanderen de kwaliteit van onze modellen en van het concept dat u via www.nunotariaat.nl maakt. Meer dan 52 aangesloten notarissen werken er dagelijks mee. Als er toch een fout in ons model blijkt te zitten, dan herstellen we de fout zonder kosten voor u, of u krijgt uw geld terug, wat u wilt. 

3. BEREIKBAARHEID: Als er iets niet duidelijk is, laat het ons meteen weten en we lossen het altijd op. Heeft u een vraag bel of email ons dan. We proberen u zo goed en snel mogelijk te helpen, vaak ook buiten kantoortijden. We brengen natuurlijk niets in rekening als u ons belt (normaal beltarief) of mailt. 

4. GRATIS ANNULEREN OF WIJZIGEN: Als u voor uw akte heeft betaald en u bedenkt zich of u wilt een gegeven antwoord wijzigen: stuur ons dan gerust een email. U kunt uw aankoop kosteloos annuleren of een gegeven antwoord kosteloos wijzigen, als u de annulering of wijziging minimaal drie werkdagen (ma t/m vr exclusief feestdagen) vóór de dag waarop de afspraak bij de notaris staat gepland aan ons per email hebt doorgegeven (info@nunotariaat.nl). Wij bevestigen de ontvangst van uw e-mail.  Als u één of twee werkdagen voor de dag waarop de afspraak met de notaris staat ingepland annuleert of een gegeven antwoord wilt wijzigen of als u op de dag van de afspraak niet verschijnt dan kunnen we uw aankoopbedrag niet retourneren. Neem in die situatie wel altijd contact met ons op (wij hebben uw contactgegevens niet). Afhankelijk van de situatie kunnen we misschien wat regelen met de notaris. Wilt u een gegeven antwoord wijzigen op het moment dat u bij de notaris bent dan zal de notaris beslissen of dat mogelijk is (kleine wijziging) of u doorverwijzen voor maatwerk (grote wijziging). Als de wijziging komt doordat u op de website onjuist bent geïnformeerd, dan annuleren wij de akte, krijgt u uw geld terug en betalen wij de kosten die de notaris tot dan toe heeft gemaakt. U kunt niet de tekst van de modellen aanpassen. Dan verwijzen we u door voor maatwerk.


Fair use: Als niet aan de voorwaarden voor online regelen is voldaan, zoals weergegeven in de eerste vraag van de vragenmodule en de toelichting bij de akte, kan NuNotariaat de boeking altijd eenzijdig annuleren en 25 euro administratiekosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld als er kinderen uit een eerdere relatie zijn. 

5. VEILIGHEID en BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS: Wij doen er alles aan om veiligheid en integriteit van de website en de door u ingevulde persoonsgegevens te waarborgen. De website wordt beschermd door het encryptieprotocol SSL. We gebruiken een beveiligde betaalomgeving van de Rabobank. Wij bewaren geen afgeronde conceptakten(dat doet alleen de notaris). Wij hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. De door u ingevulde persoonsgegevens worden niet bewaard en niet aan derden verstrekt. Als u een conceptakte hebt gemaakt en u heeft afgerekend dan worden al uw persoonsgegevens onmiddellijk van ons systeem verwijderd nadat de persoonsgegevens naar u en de notaris per mail zijn verzonden. Alleen als u op pauze klikt tijdens het beantwoorden van de vragen slaat ons systeem uw antwoorden op de vragen tijdelijk op in een beveiligde omgeving zodat u er later mee verder kunt gaan. Het systeem stuurt u automatisch een heractivatielink per email. Als u binnen drie weken op de link klikt dan gaat u verder waar u bent gebleven. Doet u dat niet, dan wist het systeem automatisch uw persoonsgegevens. 


D.2 Bent u tevreden? Dan is onze missie geslaagd en hopen we dat u een goede review geeft. Bent u niet tevreden, dan komen we graag met u in contact om te kijken hoe we het kunnen oplossen. Wij willen alleen tevreden klanten.


E. Geen Juridisch advies, disclaimer 


E.1 De overtuiging van NuNotariaat is dat iedereen de belangrijkste zaken in grote mate zelf kan regelen, gewoon thuis achter de computer of tablet. Als u bij de traditionele notaris bent geweest voor een akte dan verwerkt de notaris uw wensen in een model. NuNotariaat geeft u de mogelijkheid aan de hand van de vragenlijst zelf de akte in concept op te stellen. Dat bespaart de notaris heel veel tijd en daarom is uw akte via NuNotariaat veel goedkoper. Bovendien kunt u bij NuNotariaat een hoop wensen vastleggen waarvoor u bij de notaris extra zult moeten betalen (bijvoorbeeld het opvullegaat). De invulmodellen van NuNotariaat gaan uit van een standaard leefsituatie. Het is dus niet altijd mogelijk om rekening te houden met uitzonderingen. Als je een juridisch of fiscaal perfecte situatie wilt vastleggen, dan kan het zo zijn dat een notaris u in een adviestraject op zaken wijst die u wellicht via NuNotariaat niet kunt regelen. Vanzelfsprekend hangt daar ook een prijskaartje aan. Bedenk dat uw situatie of de wetgeving na verloop van tijd kan wijzigen en dat de akte op een gegeven moment moet worden herzien. NuNotariaat werkt samen met deskundige notarissen door het hele land maar is zelf geen notaris of advocatenkantoor. NuNotariaat helpt u graag bij het doorlopen van de vragenmodule maar geeft geen juridisch of fiscaal advies. Wij kunnen uw verzoek daartoe wel doorsturen naar een bij ons aangesloten notaris. De toelichtingen en de begrippen die zijn opgenomen in de kennisbank hebben we ontwikkeld om u bij het beantwoorden van de vragen van dienst te zijn. Hoewel we zoveel mogelijk in heldere bewoordingen hebben geprobeerd de betekenis van verschillende begrippen uit te leggen, kunnen we de volledigheid en juistheid van de website en de vragenmodule niet garanderen. Dat komt onder andere omdat bij het beschrijven van de begrippen in begrijpelijk Nederlands, bepaalde juridische nuances zijn weggelaten ten gunste van de leesbaarheid. Bovendien kunnen we vanwege de leesbaarheid van de website geen rekening houden met uitzonderingen die zelden voor komen. Ziet u toch iets geks of denkt u dat er iets niet klopt, meldt u ons dat dan alstublieft. NuNotariaat garandeert niet foutloos of volledig te zijn, maar we doen graag ons best voor u.


E.2 Onze modellen en de kennisbank zijn uitvoerig getest voor gebruik en worden continue gecontroleerd door de bij ons aangesloten notarissen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de inhoud van uw concept-akte juridisch helemaal goed is. Wat wij niet kunnen doen, is uw gegevens invullen. Daarom bent u zelf altijd verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die u zelf invult. Neem gerust contact met ons op als u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst. Heeft u gegevens verkeerd ingevuld op www.nunotariaat.nl of heeft u foute antwoorden gegeven op de vragen dan is NuNotariaat daar niet voor aansprakelijk. Als u samen met de notaris een akte heeft gemaakt en ondertekend dan is NuNotariaat niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Al onze notarissen staan onder toezicht van KNB en het tuchtrecht. KNB bemiddelt indien er een klacht is over een notaris (https://www.knb.nl/). Als in voorkomend geval opnieuw moet worden gepasseerd, om wat voor reden dan ook, dan vergoedt nunotariaat niet de eventueel daarmee gepaard gaande kosten (waaronder reiskosten). 


F. Intellectuele eigendom 


De website, alle tekst en foto’s op de website, alsmede alle via de website gegenereerde gegevens zijn het exclusief intellectueel eigendom van NuNotariaat. De modellen en vragenlijsten zijn zorgvuldig door NuNotariaat samengesteld en NuNotariaat heeft daarop een exclusief auteursrecht. Niets op de website, inclusief maar niet beperkt tot de foto’s, de kennisbank, de modellen en de via de website gegenereerde concepten mag zonder schriftelijke toestemming van NuNotariaat worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.


G. Persoonsgegevens geheimhouding en beveiliging 


G.1 Bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding bij het opmaken van notariële akten is van essentieel belang. Nadat u uw concept-akte heeft gemaakt, en de betaling is afgerond, zendt het systeem uw antwoorden, de concept akte(n) en de daarbij horende toelichting rechtstreeks vanuit een beveiligde omgeving naar de notaris. U ontvangt zelf een pdf van deze documenten en een factuur via het door u opgegeven emailadres. Dit is nog in conceptvorm omdat de notaris het nog moet controleren en het pas rechtsgeldig is nadat u en de notaris het hebben ondertekend. NuNotariaat heeft geen toegang tot uw persoonsgegevens of de door u aangemaakte concepten. Wij kunnen dus niet zien wie bij ons een conceptakte afneemt. Ook op de betalingsgegevens staan geen persoonsgegevens. Het verzoek om een review te geven wordt eveneens geautomatiseerd verzonden naar het door u opgegeven emailadres. Wij beschikken alleen over uw persoonsgegevens indien u die zelf aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld door ons een email te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. In dat geval is G.2 van toepassing.


G.2 NuNotariaat verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming uitsluitend voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons heeft gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan anderen tenzij u ons dat verzoekt. We bewaren uw (concept)akte(n) niet. Dat doet de notaris. Er blijft ook geen online kopie van uw akte bestaan. We vernietigen altijd het concept dat u heeft gemaakt en de door u gegeven antwoorden (i) nadat u heeft betaald en de concepten naar de notaris zijn gemaild; of (ii) meteen nadat u dat heeft aangegeven (indien uw gegevens waren opgeslagen nadat u op  opslaan had geklikt); (iii) meteen indien u stopt en niet op opslaan heeft geklikt of uw emailadres niet aan ons door hebt gegeven voor het verkrijgen van een heractivatielink; of (iv) indien u op pauze hebt geklikt tijdens de beantwoording van de vragen en wij u een heractivatielink hebben gestuurd per email, automatisch meteen na verloop van de drie weken nadat we u een heractivatielink hebben gestuurd en u niet op deze heractivatielink heeft geklikt. 


G.3 NuNotariaat besteedt de grootst mogelijke zorg aan de bescherming van de integriteit van haar website en van de online diensten die zij levert. Het kan altijd zo zijn dat er iets fout gaat of dat je onjuistheden in het proces tegenkomt. Het is immers niet uit te sluiten dat we in de toekomst worden getroffen door een virus waartegen op dat moment nog geen bescherming mogelijk is. Ook kan het altijd gebeuren dat er een technische storing optreedt. NuNotariaat kan dus geen foutloze of volkomen veilige omgeving garanderen. We proberen de veiligheid natuurlijk wel zo hoog mogelijk te krijgen en te houden. We zouden het daarom enorm op prijs stellen als u ons meteen op de hoogte stelt als u iets geks opvalt, zodat we de eventuele veiligheidsrisico’s kunnen minimaliseren. Op die manier proberen we onze service voor de mensen die in ons vertrouwen continue te verbeteren. 


G.4 U bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de omgeving aan uw kant van de lijn. Zorg ervoor dat de (heractiveringslink naar uw) concept-akte niet toegankelijk is voor derden en denk goed na over de veiligheid van het account en inloggegevens van het emailadres waar u de (heractiveringslink naar uw) concepten naar toe laat sturen.


G.5 NuNotariaat verzamelt niet-tot-een-persoon-herleidbare gegevens voor analytische doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld (i) de eerste vier cijfers van de postcodes van onze klanten zodat we weten waar onze klanten ongeveer vandaan komen, (ii) gegevens van goede doelen die geselecteerd worden in concepten die bij NuNotariaat worden aangemaakt, (iii) geboortejaar van onze klanten, (iv) welke notaris wordt geselecteerd.


H. Beperkingen aansprakelijkheid NuNotariaat 


H.1 Er kan altijd iets misgaan en NuNotariaat neemt haar verantwoordelijkheid. Als wij een fout hebben gemaakt, of indien een fout aan NuNotariaat toerekenbaar is waardoor u geen concept-akte heeft of waardoor er een fout in de concept-akte is geslopen dan krijgt u gegarandeerd: (i) een nieuwe concept-akte; of (ii) uw geld terug. U mag kiezen. Email ons meteen als u hier een beroep op wilt doen. Deze situatie heeft natuurlijk geen betrekking op de antwoorden die u zelf invult bij het opmaken van het concept. In alle situaties geldt dat de aansprakelijkheid van NuNotariaat per gebeurtenis (of reeks van samenhangende gebeurtenissen) is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat u aan ons hebt betaald en dat NuNotariaat niet aansprakelijk is voor de kosten die u zelf heeft gemaakt (denk aan reiskosten en kosten van extern juridisch advies). NuNotariaat is niet aansprakelijk jegens personen die u wel of juist niet in uw akte hebt opgenomen. Uitsluitend de notaris beoordeelt of u voldoende wilsbekwaam bent om uw akte te ondertekenen. 


H.2 De notaris is verantwoordelijk voor het definitieve mede door hem ondertekende akte. De notaris heeft onze modellen akkoord bevonden en moet de gegevens controleren die u invult. Daarnaast controleert hij of u voldoende wilsbekwaam bent om je akte en de gevolgen van het ondertekenen van uw akte te overzien.  De notaris kan, in overleg met u, bijvoorbeeld besluiten dat bepaalde zaken in het concept aangepast moeten worden. Mede daarom sluit NuNotariaat iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van de uiteindelijk ondertekende akte. De tevredenheidsgarantie blijft overigens van toepassing. De notarissen die bij NuNotariaat zijn aangesloten, hebben geen arbeidsrechtelijke relatie met NuNotariaat. NuNotariaat kan, mag en wil geen invloed uitoefenen op de inhoud van de werkzaamheden van de notaris. NuNotariaat sluit derhalve ook iedere aansprakelijkheid als gevolg van een handelen of nalaten van een notaris uit. Als u niet tevreden bent over een notaris dan vernemen we dat graag zodat we passende maatregelen kunnen treffen. U kunt ook altijd een klacht indienen over een notaris bij KNB. Wees zorgvuldig met het invullen van de antwoorden en gegevens. Schrijf bijvoorbeeld de namen van personen (uzelf, uw partner, kinderen, de voogd die u aanwijst) zoals ze in het paspoort staan. Fouten bij het invullen kunnen leiden tot extra werk en extra kosten. 


H.3 De notaris is verantwoordelijk voor de akte die hij voor u maakt, vanaf het moment dat de akte is ondertekend. De notaris heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor als hij fouten maakt. Maakt een notaris een fout en heeft u schade dan betaalt de notaris maximaal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert plus het bedrag van zijn eigen risico. De notaris betaalt maximaal het bedrag van zijn kosten om de akte te maken, als de verzekeraar de schade niet uitkeert.


H.4 Als u een klacht heeft over een notaris of als u niet tevreden bent over de service van de notaris, laat ons dat dan altijd weten. U kunt ook een klacht indienen bij de klachten en geschillenregeling van het notariaat (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2830/notariaat).


I. Overige zaken 


I.1 Onder werkdagen wordt verstaan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag met uitzondering van de wettelijk erkende feestdagen zoals gepubliceerd op de website van de overheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/welke-feestdagen-kent-nederland-en-wanneer-worden-ze-gevierd.html).


I.2 De dienstverlening van NuNotariaat is niet gericht op zakelijke klanten. De tevredenheidsgarantie gaat uit van een redelijk gebruik. NuNotariaat is altijd gerechtigd de overeenkomst met u te annuleren of met onmiddellijke ingang op te zeggen waarbij het betaalde bedrag wordt geretourneerd.


1.3 Nunotariaat mag vrijelijk en op elk moment prijsverhogingen doorvoeren. De nieuwe prijzen gelden voor nieuwe boekingen per datum van de prijsverhoging en gelden niet voor bestaande boekingen die door de klant worden gewijzigd. Als een boeking echter 3 maanden na de prijsverhoging of later door de klant wordt gewijzigd, is NuNotariaat gerechtigd de nieuwe prijs in rekening te brengen. 


I.4 Op de overeenkomst tussen NuNotariaat en de gebruiker van de website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechter in Amsterdam is exclusief bevoegd om van een eventueel geschil dat niet in der minne kan worden geschikt kennis te nemen.


I.5 NuNotariaat mag deze algemene voorwaarden altijd aanpassen. Versie 28 november 2023.


***

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan