Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Samenlevingscontract met of zonder testament?

Samenlevingscontract Notaris

Als je samenwoont is het belangrijk om een samenlevingscontract te regelen. Maar in welke situatie heb je ook nog testamenten nodig? En maakt het daarbij nog verschil of je een koopwoning hebt, of kinderen? En wat kost het nu eigenlijk om dit te regelen bij de notaris?

Wat regel je in een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract regel je:

 1. Het recht om in de woning te mogen blijven wonen bij overlijden partner.
 2. Een partnerpensioen.
 3. Partnervrijstelling erfbelasting (ruim 795.000 euro) na 6 maanden samenwonen.

Praktische zaken regel je ook in je samenlevingscontract. Bijvoorbeeld wie wat betaalt, hoe het werkt als je uit elkaar gaat etc. Dergelijke afspraken hoeven echter niet bij de notaris te worden vastgelegd. Dat zou je ook nog onderling kunnen regelen. Dat geldt echter niet voor de onder 1, 2 en 3 genoemde zaken. Daarvoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig.

Wat kost een samenlevingscontract?
Online (NuNotariaat) * Via een vergelijkingswebsite ** Offerte-traject bij de notaris ***
Samenlevingscontract 299 euro 416 euro 400 - 700 euro

* Inclusief passeren bij de notaris. Geen bijkomende kosten. Er zijn ruim 54 notariskantoren aangesloten bij NuNotariaat.

** Het gemiddelde tarief gebaseerd op de online gepubliceerde tarieven van de 100 goedkoopste notarissen op de goedkoopstenotaris.nl d.d. 12 januari 2022.

*** De prijzen variëren nogal. Met name als het samenlevingscontract wordt geregeld in kader van de koop van een woning, zijn de prijzen relatief hoog. De prijs wordt (ten onrechte) door samenwoners minder relevant gevonden in die situatie omdat kosten van de notaris worden meegefinancierd met de aankoop van de woning. Het loont echter om juist ook hier scherp te zijn op de prijs. Het samenlevingscontract kan gerust worden geregeld bij een andere notaris dan waar de hypotheek- en leveringsakte passeert.

Wat regel je in een testament?

De voordelen van het regelen van het testament zijn dat je zelf bepaalt wie er van je erft. Zo kun je regelen:

 1. Dat je partner van je erft.
 2. Wie van je erft als je partner er niet meer is bij je overlijden.

Natuurlijk regel je veel meer in een testament. Wat je erin regelt hangt grotendeels af van of je wel of geen kinderen hebt. Als je kinderen hebt dan regel je vaak voogdij en bewind. Ook uitstel erfbelasting en besparen op zorgkosten regel je in je testament als je kinderen hebt. Als je geen kinderen hebt dan wijs je erfgenamen aan voor als je partner er niet meer is bij je overlijden. Ook is het dan belangrijk om een executeur aan te wijzen.

Wat kost een testament?
Online (NuNotariaat) * Via een vergelijkingswebsite ** Offerte-traject bij de notaris ***
1 Testament 299 euro 402 euro 400 - 700 euro
2 Testamenten 449 euro 588 euro 500 - 900 euro

* Inclusief passeren bij de notaris. Geen bijkomende kosten. Er zijn ruim 54 notariskantoren aangesloten bij NuNotariaat.

** Het gemiddelde tarief gebaseerd op de online gepubliceerde tarieven van de 100 goedkoopste notarissen op de goedkoopstenotaris.nl d.d. 12 januari 2022.

*** Inschatting op basis van ervaring en terugkoppeling klanten en notarissen aan NuNotariaat.

Samenlevingscontract met of zonder testament regelen?

Als je geen testament regelt, dan erf je als samenwonenden niet van elkaar. Alleen je familie erft van je op basis van de wet. Als je dus wilt dat je partner van je erft, heb je altijd een testament nodig. Twee situaties dienen hier te worden besproken: (1) er is een koopwoning, en (2) er zijn kinderen.

>> Koopwoning

Koopwoning op naam van beide partners

Allereerst moet worden bekeken of de koopwoning op naam van beide partners staat of niet. Als de koopwoning van beide partners is, dan regelt het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract dat als een van beide partners overlijdt, de andere partner in de woning mag blijven wonen. De andere partner erft als het ware de woning.

Koopwoning op naam van 1 partner

Het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract regelt alleen dat de andere partner in de woning mag blijven wonen bij overlijden, als de woning op naam van beide partners staat. Als dat niet het geval is, dan heeft de partner dus geen recht om in de woning te blijven wonen bij overlijden. Wil je dit recht wel vastleggen, dan zijn zonder meer ook testamenten nodig.

>> Kinderen

Er zijn wel kinderen

Als er kinderen zijn dan erven zij op grond van de wet van de ouders. Dit houdt in dat het verblijvingsbeding dat in het samenlevingscontract staat, niet goed werkt als er kinderen zijn. Kinderen kunnen hun erfenis namelijk opeisen en daarmee het recht van de langstlevende ouder om in de woning te blijven wonen, teniet doen. Als er kinderen zijn, dan is het heel erg raadzaam om ook testamenten te regelen. Vaak wordt in die situatie ook niet toegestaan alleen een samenlevingscontract te regelen. Slechts in de situatie dat er een huurwoning is, kan overwogen worden alleen een samenlevingscontract te regelen. Echter, de vraag is of de langstlevende partner de huur kan opbrengen als deze niet erft. Vaak is dat toch een testament nodig waarin wordt geregeld dat de langstlevende partner erft, zodat deze in de huurwoning kan blijven wonen.

Er zijn geen kinderen

Als er geen kinderen zijn, dan werkt het verblijvingsbeding goed en kan bij overlijden, de langstlevende partner in de gemeenschappelijke koopwoning blijven wonen. Een testament is dan alleen nodig als je als partners van elkaar wilt erven. Regel je geen testament, dan kun je wel in de woning blijven wonen ondanks het feit dat je niet van je partner erft.

De voordelen van een samenlevingscontract met testamenten

 1. Je partner erft van je (en je kinderen als die er zijn).
 2. Je partner is optimaal beschermd en kan in de woning blijven wonen bij overlijden.
 3. Je partner heeft recht op de vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 680.000 euro (anders zou je partner vanaf 2.400 euro erfenis 30% erfbelasting betalen).
 4. Je partner heeft recht op partnerpensioen.
Wat kost een samenlevingscontract met twee testamenten?
Online (NuNotariaat) * Via een vergelijkingswebsite ** Offerte-traject bij de notaris ***
2 Testamenten + Samenlevingscontract 599 euro 848 euro 700 - 1.400 euro

* Inclusief passeren bij de notaris. Geen bijkomende kosten. Er zijn ruim 54 notariskantoren aangesloten bij NuNotariaat.

** Het gemiddelde tarief gebaseerd op de online gepubliceerde tarieven van de 100 goedkoopste notarissen op de goedkoopstenotaris.nl d.d. 12 januari 2022.

** Inschatting op basis van ervaring en terugkoppeling klanten en notarissen aan NuNotariaat.

Het zelf online invullen van de akten bespaart de notaris tijd en daarom bespaart het jou geld. Een notarieel samenlevingscontract plus twee testamenten kost op deze manier slechts 599 euro. NuNotariaat biedt een eenvoudige proces waarbij je in 3 stappen de officiële aktes hebt.

1. Vul online je gegevens in op een rustig tempo. Iedere vraag wordt goed uitgelegd.

2. Je gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte.

3. Vervolgens kun je bij een van de 54 aangesloten notariskantoren jouw samenlevingscontract ondertekenen.

Dit regel je met NuNotariaat

Altijd een notaris in de buurt

Wij werken met vaste notarissen door heel Nederland. Ze zijn met zorg geselecteerd en allemaal aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 • Kies zelf de notaris
 • Tegen een vaste lage prijs
 • Tekenen bij de notaris is inbegrepen
arrow Bekijk onze notarissen

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan