De slimste manier om uw levenstestament te regelen

Het gemak van online regelen en de zekerheid van een officiële akte.

Wat zijn uw opties?

Testament

1 levenstestament

voor uzelf
€275
Geen bijkomende kosten ?
Start

Wijs zakelijke gevolmachtigde(n) aan. Wijs naar keuze een medisch gevolmachtigde aan en leg uw medische wensen vast.

 • Wijs één of meer zakelijke gevolmachtigde(n) aan.
 • Bepaal of de zakelijke volmacht mag worden doorgegeven en, zo ja, aan wie deze mag worden doorgegeven.
 • Wijs een medisch gevolmachtigde aan (met toegang tot medisch dossier).
 • Leg uw persoonlijke medische wensen vast.
 • Bepaal vanaf wanneer het levenstestament werkt (bij ondertekenen akte of pas bij een artsverklaring van wilsonbekwaamheid)
Testament Testament

2 levenstestamenten

voor u en uw partner
€375
Geen bijkomende kosten ?
Start

Geef elkaar als partners een zakelijke en medische volmacht. Wijs naar keuze extra gevolmachtigden aan. Leg uw medische wensen vast.

 • Wijs uw partner als uw zakelijke gevolmachtigde aan.
 • Wijs opvolgend zakelijk gevolmachtigden aan voor als uw partner de volmacht niet meer kan uitoefenen.
 • Wijs uw partner als medisch gevolmachtigde aan en wijs opvolgend medisch gevolmachtigden aan voor als uw partner de volmacht niet meer kan uitoefenen.
 • Leg uw persoonlijke medische wensen vast.

Uw Levenstestament in 3 makkelijke stappen

1. Beantwoord thuis de vragen
2. Onderteken uw levenstestament bij de notaris
3. Alles is goed geregeld

Waarom een levenstestament?

In uw levenstestament bepaalt u zelf wie uw zaken regelt of medische belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Met het levenstestament houdt u zelf de regie, ook onder moeilijke omstandigheden. 

Het is belangrijk het levenstestament te regelen als u nog in staat bent zelf beslissingen te nemen en niet pas als u niet meer wilsbekwaam bent, want dan is dit niet meer mogelijk. Met andere woorden: wacht er niet te lang mee.

Lees meer over het levenstestament

De voordelen

 • Uw levenstestament in 3 makkelijke stappen
 • Stel thuis uw levenstestament op in eigen tempo
 • Slechts één bezoek aan de notaris

Een officiële akte

NuNotariaat werkt samen met 46 notariskantoren. Het levenstestament is gebaseerd op het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is goedgekeurd door alle aangesloten notarissen en voldoet aan alle officiële eisen. De akte wordt geregistreerd bij het Centraal LevensTestamenten Register.

NuNotariaat (voorheen NuLevenstestament) is beoordeeld door de Consumentenbond en wordt door 99% van haar klanten aanbevolen.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan