Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Over dit product

Het levenstestament

Er is een verschil tussen het levenstestament en het gewone testament. Dit zijn namelijk twee aparte akten. Het gewone testament werkt na het overlijden. Een levenstestament werkt tijdens uw leven en ziet op de situatie dat u niet meer wilsbekwaam bent. Bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Het is niet zo dat een partner, kind of een ander persoon automatisch bevoegd is om u te vertegenwoordigen. Ook niet als er een langstlevenden testament is of als u gehuwd bent. Als er geen levenstestament is, beslist de rechter wie de volmacht krijgt. De verkoop van een gezamenlijke woning kan dan bijvoorbeeld niet plaatsvinden zonder dat een gerechtelijke procedure wordt gevolgd. Ook bancaire overschrijvingen vereisen een notarieel levenstestament. Kort gezegd: in alle situaties waarin uw handtekening nodig is, is een levenstestament vereist.

Regel het op tijd

Het maken van een levenstestament komt vaak te laat in beeld. Als u niet meer volledig wilsbekwaam bent, zoals bij beginnende dementie of als er ineens iets gebeurt, dan is het veel gedoe om alsnog het levenstestament te regelen. Een artsenverklaring van tijdelijke wilsbekwaamheid is dan nodig en de akte kan niet meer via NuNotariaat worden geregeld. De kosten vallen dan ook hoger uit. Dit geldt ook als u niet meer zelfstandig uw administratie kunt voeren of in een verzorgingstehuis woont. De notaris moet dan op basis van een protocol verder onderzoek doen, waardoor de aanvraag van het levenstestament duurder én complexer wordt. Kortom, als u een levenstestament wilt regelen, doe dit dan op tijd. In een levenstestament geeft u de volmacht aan een persoon naar keuze. Kiest u voor twee levenstestamenten, dan wordt de volmacht aan de partner gegeven en eventueel aan de kinderen of andere naasten. Bovendien kunt u in uw levenstestament een medisch gevolmachtigde aanwijzen en medische wensen vastleggen.

Hulp bij het invullen

Een voorbeeld van de akte vindt u in de kennisbank/woordenboek. Veel mensen vinden het prettig om de toelichting op het levenstestament door te lezen voordat zij de akte regelen via de website. Dit maakt het invullen een stuk makkelijker. Wilt u een toelichting per mail ontvangen? Mail dan naar info@nunotariaat.nl.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan