Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Over dit product

Het levenstestament

Er is een verschil tussen het levenstestament en het gewone testament. Het zijn aparte akten. Het gewone testament werkt na overlijden. Het levenstestament werkt echter tijdens uw leven en ziet op de situatie dat u niet meer wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Het is dan namelijk niet zo dat een partner of kind of een andere persoon automatisch bevoegd is om u te vertegenwoordigen (ook niet als er een langstlevenden testament is of u bent gehuwd). Als er geen levenstestament is, dan moet de rechter beslissen wie de volmacht krijgt. Bijvoorbeeld de verkoop van een gezamenlijke woning kan dan niet plaatsvinden zonder dat een gerechtelijke procedure wordt gevolgd. Ook bijvoorbeeld bancaire overschrijvingen vereisen een notarieel levenstestament. Kort gezegd: in alle situaties waarin uw handtekening nodig is, is een levenstestament vereist. 

Regel het op tijd

Het levenstestament komt vaak te laat in beeld. Als u al bijvoorbeeld niet meer helemaal wilsbekwaam bent (beginnende dementie bijvoorbeeld of als er ineens iets gebeurt) dan is het een heel gedoe om alsnog het levenstestament te regelen. Een artsverklaring (van tijdelijke wilsbekwaamheid) is dan nodig, de akte kan dan ook niet meer via ons worden geregeld en komt dan een stuk duurder uit. Dit geldt ook als u niet meer zelfstandig uw administratie kunt voeren of in een verzorgingstehuis woont. De notaris moet dan op basis van een protocol verder onderzoek doen, waardoor de aanvraag van het levenstestament duurder en complexer wordt. Kortom, als u het dan toch wilt regelen, regelt u het dan op tijd. In een levenstestament geeft u de volmacht aan de persoon van uw keuze. Kiest u voor twee levenstestamenten dan wordt de volmacht aan de partner gegeven en eventueel aan de kinderen (of andere naasten). Daarnaast kunt u in uw levenstestament een medisch gevolmachtigde aanwijzen en medische wensen vastleggen. 

Hulp bij het invullen

Een voorbeeld van de akte vindt u in de kennisbank/woordenboek. Veel mensen vinden het prettig om de toelichting op het levenstestament door te lezen voordat zij de akte regelen via de website, dat maakt het invullen een stuk makkelijker. Wilt u de toelichting per mail ontvangen? Mail dan graag naar info@nunotariaat.nl

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan