Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Privacy

Persoonsgegevens


Bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding bij het opmaken van notariële akten vinden wij heel belangrijk. Nadat jij je concept-testament hebt gemaakt, je een afspraak hebt ingepland met een van onze notarissen en de betaling is afgerond, zendt het systeem jouw antwoorden, je concept akte en de daarbij horende toelichting rechtstreeks vanuit een beveiligde omgeving naar de notaris. Jij ontvangt zelf een pdf van deze documenten en een factuur via het door jou opgegeven emailadres. Dit is nog in conceptvorm omdat de notaris het nog moet controleren en het pas rechtsgeldig is nadat jijzelf en de notaris het heeft ondertekend. NuNotariaat heeft geen toegang tot jouw persoonsgegevens of de door jou aangemaakte concepten. Wij kunnen dus niet zien wie bij ons een conceptakte afneemt. Ook op de betalingsgegevens staan geen persoonsgegevens. Het verzoek om een review te geven wordt eveneens geautomatiseerd verzonden naar het door jou opgegeven emailadres. Wij beschikken alleen over jouw persoonsgegevens indien je die zelf aan ons hebt verstrekt bijvoorbeeld door ons een email te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. In dat geval is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.


NuNotariaat verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens van jou aan anderen tenzij jij ons dat verzoekt (bijvoorbeeld aan de notaris die jouw akte behandelt). We bewaren jouw akte niet. Dat doet de notaris. Er blijft ook geen online kopie van je akte bestaan. We vernietigen altijd het model dat je hebt gemaakt en de door jou gegeven antwoorden (i) nadat je hebt betaald en de modellen naar de notaris zijn gemaild; of (ii) meteen nadat jij dat hebt aangegeven (indien je gegevens waren opgeslagen nadat je op pauze had geklikt); (iii) meteen indien je stopt en niet op pauze hebt geklikt of je emailadres niet aan ons door hebt gegeven voor het verkrijgen van een heractivatielink; of (iv) indien je op pauze hebt geklikt tijdens de beantwoording van de vragen en wij je een heractivatielink hebben gestuurd per email, automatisch meteen na verloop van de drie weken nadat we jou een heractivatielink hebben gestuurd om je testament af te maken en je niet op deze heractivatielink hebt geklikt. 


NuNotariaat besteedt de grootst mogelijke zorg aan de bescherming van de integriteit van haar website en van de online diensten die zij levert. Het kan altijd zo zijn dat er iets fout gaat of dat je onjuistheden in het proces tegenkomt. Het is immers niet uit te sluiten dat we in de toekomst worden getroffen door een virus waartegen op dat moment nog geen bescherming mogelijk is. Ook kan het altijd gebeuren dat er een technische storing optreedt. NuNotariaat kan dus geen foutloze of volkomen veilige omgeving garanderen. We proberen de veiligheid natuurlijk wel zo hoog mogelijk te krijgen en te houden. We zouden het daarom enorm op prijs stellen als je ons meteen op de hoogte stelt als je iets geks opvalt, zodat we de eventuele veiligheidsrisico’s kunnen minimaliseren. Op die manier proberen we onze service voor de mensen die in ons vertrouwen continue te verbeteren. 


Je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de omgeving aan jouw kant van de lijn. Zorg ervoor dat de hyperlink naar je concept-testament niet toegankelijk is voor derden en denk goed na over de veiligheid van je account en inloggegevens van je emailadres waar je de hyperlink naar toe laat sturen.


NuNotariaat verzameld niet-tot-een-persoon-herleidbare gegevens voor analytische doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld (i) de eerste vier cijfers van de postcodes van onze klanten zodat we weten waar ongeveer onze klanten vandaan komen, (ii) gegevens van goede doelen die geselecteerd worden in concepten die bij NuNotariaat worden aangemaakt, (iii) geboortejaar van onze klanten, (iv) welke notaris wordt geselecteerd. 


Cookies


NuNotariaat gebruikt analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. NuNotariaat gebruikt functionele cookies om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. Analytische en functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Volgens de wet hoeft geen toestemming gevraagd te worden voor het gebruik van dit soort cookies omdat ze nauwelijks gevolgen voor de privacy hebben. NuNotariaat gebruikt geen cookies die inbreuk maken op jouw privacy. NuNotariaat gebruikt geen tracking cookies die individueel surfgedrag bijhouden of een profiel maken voor gerichte advertenties.


NuTestament is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan