Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

De voordeligste manier om een verklaring van erfrecht te regelen

Het gemak van online regelen en de zekerheid van een officiële akte

Tarieven

Erfgenamen

De enige erfgenaam is de partner van de overledene
Partner wil zeggen de persoon waarmee de overledene gehuwd was of geregistreerd partner. Enkel samenwonen valt dus niet in deze categorie. Voorts is vereist dat er geen kinderen zijn. Als de overledene kinderen heeft, zijn deze ook altijd erfgenaam en tellen deze als erfgenaam mee.

Met testament

€200

Zonder testament

€150

Erfgenamen

Er is 1 erfgenaam
Anders dan een eventuele partner waarmee de overledene gehuwd was of geregistreerd partner van was. Dus bijvoorbeeld een partner waarmee overledene ongehuwd samenwoonde of een kind of een andere persoon. Ingeval er sprake is van een samenwoner-relatie is voor het zijn van erfgenaam een samenlevingscontract niet voldoende: de partner waarmee men samenwoont moet bij testament tot erfgenaam zijn benoemd.

Met testament

€300

Zonder testament

€250

Erfgenamen

Er zijn 2 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 1 kind, of 2 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 2 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€300

Zonder testament

€250

Erfgenamen

Er zijn 3 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 2 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 3 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€335

Zonder testament

€285

Erfgenamen

Er zijn 4 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 3 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 4 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€370

Zonder testament

€320

Erfgenamen

Er zijn 5 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 4 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 5 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€405

Zonder testament

€355

Erfgenamen

Er zijn 6 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 5 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 6 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€440

Zonder testament

€390

Erfgenamen

Er zijn 7 erfgenamen of meer
Mailt u info@nunotariaat.nl voor een prijsopgave

Met testament

Zonder testament

Bijkomende kosten

Leest u hieronder welke bijkomende kosten van toepassing zouden kunnen zijn. De gemeentelijke leges en de legalisatie van de handtekeningen van de erfgenamen zijn altijd van toepassing. Of andere bijkomende kosten van toepassing zijn, hangt af van uw situatie.

Gemeentelijke leges

Gemeentelijke leges zijn altijd van toepassing. Deze worden 1 op 1 doorbelast zonder marge voor de notaris. Dit zijn kosten waar de notaris niet aan ontkomt. Deze kosten verschillen per gemeente.

€29 - €69 (eenmalig)

Legalisatie handtekening erfgenamen

De handtekening van alle erfgenamen moet worden gelegaliseerd. Dit zijn dus bijkomende kosten die altijd van toepassing zijn. Dit doen de erfgenamen meestal zelf bij de gemeentebalie of bij een plaatselijke notaris. De kosten wisselen. De hiernaast weergegeven prijs is per erfgenaam.

€15- €40 (per erfgenaam)

Aanschrijven verwachters

Als er een testament is en daarin is een tweetrapsmaking opgenomen dan moeten de verwachters van de tweetrapsmaking worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per verwachter.

€35 (per verwachter)

Aanschrijven legatarissen

Als er een testament is en daarin zijn legaten opgenomen dan moeten deze legatarissen worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per legataris.

€35 (per legataris)

Opvragen testament

Als er een testament is, dan heeft de notaris daarvan een gewaarmerkt afschrift nodig. U kunt dit uploaden in de omgeving van erfenisbeheer (waarvoor u na betaling een link ontvangt). Is er wel een testament maar moet dit nog door de notaris worden opgevraagd dan rekent de notaris daarvoor kosten. Als de notaris die het testament heeft bewaard ook kosten rekent voor het versturen dan worden deze aan u doorbelast (zonder marge, dus zonder dat onze notaris daaraan verdient)

€45-€90 (eenmalig)

Inschrijving kadaster

Als de overledene eigenaar is van onroerend goed zoals bijvoorbeeld een woning, dan moet de eigendom van de woning op naam van een erfgenaam worden gezet. Dit is noodzakelijk om de woning bijvoorbeeld te kunnen verkopen. Om dit te realiseren moet de verklaring van erfrecht worden ingeschreven in het kadaster.

€95 (eenmalig)

Boedelvolmacht

Indien er geen testament is waarin een executeur wordt aangewezen, kunnen de gezamenlijke erfgenamen ervoor kiezen om een gevolmachtigde (vaak 1 van de erfgenamen, maar het kan ook een notaris zijn) aan te wijzen om de nalatenschap af te handelen. Een rekenvoorbeeld voor de situatie dat u er voor kiest dat 1 persoon de nalatenschap afhandelt. Bij 2 erfgenamen is er 1 boedelvolmacht nodig (50 euro), bij 3 erfgenamen 2 boedelvolmachten (100 euro), bij 4 erfgenamen 3 boedelvolmachten (150 euro) etc.De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen dat er geen gevolmachtigde wordt aangewezen. Ze zijn dan gezamenlijk bevoegd. Er is dan geen boedelvolmacht nodig.

€50 (x het aantal erfgenamen minus 1, zie toelichting)

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaardingIndien er sprake is van een negatieve nalatenschap en een erfgenaam ervoor kiest om de nalatenschap niet zuiver (met lusten en lasten) te aanvaarden noch te verwerpen kan de nalatenschap beneficiair worden aanvaard ter voorkoming van het aansprakelijk worden voor schulden van de nalatenschap (u mag zich nog niet als erfgenaam gedragen hebben). Ingeval er sprake is van een minderjarige erfgenaam of een erfgenaam die niet zelf meer het beheer kan voeren over zijn vermogen is beneficiaire aanvaarding verplicht.

Minimaal €75 notariskosten en €130,- griffierechten.

Opvragen huwelijkse voorwaarden

Als er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt door de overledene, dan heeft de notaris daarvan een gewaarmerkt afschrift nodig. U kunt dit uploaden in de omgeving van erfenisbeheer (nadat u online op onze NuNotariaat heeft geboekt en betaald). Zijn er wel huwelijkse voorwaarden maar moeten deze nog door de notaris worden opgevraagd dan rekent de notaris daarvoor kosten.

Voor het opvragen van de huwelijkse voorwaarden uit het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank wordt minimaal €75 notariskosten in rekening gebracht (eenmalig)

Uw Verklaring van Erfrecht in 3 makkelijke stappen

Stap2 Erfrecht
1. Beantwoord thuis de vragen
Stap1 Erfrecht
2. De notaris maakt het in orde
Stap3 Erfrecht
3. Alles is goed geregeld

Waarom een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenaam aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Een verklaring van erfrecht is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

De voordelen

  • Veruit de voordeligste manier van regelen
  • Thuis rustig invullen
  • Aan alle formaliteiten voldaan, de notaris checkt

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan