Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

De voordeligste manier om een verklaring van erfrecht te regelen

  1. Eenvoudig online aanvragen
  2. U hoeft niet naar de notaris
  3. Zeer voordelig
Bereken prijs

Tarieven

Erfgenamen

De enige erfgenaam is de partner van de overledene
Partner wil zeggen de persoon waarmee de overledene gehuwd was of geregistreerd partner. Enkel samenwonen valt dus niet in deze categorie. Voorts is vereist dat er geen kinderen zijn. Als de overledene kinderen heeft, zijn deze ook altijd erfgenaam en tellen deze als erfgenaam mee.

Met testament

€299

Zonder testament

€199

Erfgenamen

Er is 1 erfgenaam
Anders dan een eventuele partner waarmee de overledene gehuwd was of geregistreerd partner van was. Dus bijvoorbeeld een partner waarmee overledene ongehuwd samenwoonde of een kind of een andere persoon. Ingeval er sprake is van een samenwoner-relatie is voor het zijn van erfgenaam een samenlevingscontract niet voldoende: de partner waarmee men samenwoont moet bij testament tot erfgenaam zijn benoemd.

Met testament

€349

Zonder testament

€349

Erfgenamen

Er zijn 2 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 1 kind, of 2 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 2 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€349

Zonder testament

€349

Erfgenamen

Er zijn 3 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 2 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 3 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€349

Zonder testament

€349

Erfgenamen

Er zijn 4 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 3 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 4 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€379

Zonder testament

€379

Erfgenamen

Er zijn 5 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 4 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 5 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€399

Zonder testament

€399

Erfgenamen

Er zijn 6 erfgenamen
Bijvoorbeeld een partner en 5 kinderen (bijvoorbeeld de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder), of 6 andere personen. Ingeval er sprake is van een langstlevende testament tellen de kinderen ook als erfgenaam. In geval een kind is voor-overleden en deze heeft kinderen, tellen deze (klein)kinderen ook ieder afzonderlijk mee als erfgenamen in plaats van het vooroverleden kind.

Met testament

€449

Zonder testament

€449

Erfgenamen

Er zijn 7 erfgenamen of meer
De gangbare meerprijs is 40 euro ex btw per extra erfgenaam. Mailt u info@nunotariaat.nl om dit vooraf af te stemmen.

Met testament

Zonder testament

Bijkomende kosten

Leest u hieronder welke bijkomende kosten van toepassing zouden kunnen zijn. De gemeentelijke leges en de legalisatie van de handtekeningen van de erfgenamen zijn altijd van toepassing. Of andere bijkomende kosten van toepassing zijn, hangt af van uw situatie.

Gemeentelijke leges

Gemeentelijke leges zijn altijd van toepassing. Deze worden 1 op 1 doorbelast zonder marge voor de notaris. Dit zijn kosten waar de notaris niet aan ontkomt. Deze kosten verschillen per gemeente.

€29 - €75 (eenmalig)

Legalisatie handtekening erfgenamen

De handtekening van alle erfgenamen moet worden gelegaliseerd. Dit zijn dus bijkomende kosten die altijd van toepassing zijn. Dit doen de erfgenamen meestal zelf bij de gemeentebalie of bij een plaatselijke notaris. De kosten wisselen. De hiernaast weergegeven prijs is per erfgenaam.

€15- €40 (per erfgenaam)

Aanschrijven verwachters

Als er een testament is en daarin is een tweetrapsmaking opgenomen dan moeten de verwachters van de tweetrapsmaking worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per verwachter.

€35 (per verwachter)

Aanschrijven legatarissen

Als er een testament is en daarin zijn legaten opgenomen dan moeten deze legatarissen worden aangeschreven door de notaris. De hiernaast weergegeven prijs is per legataris.

€35 (per legataris)

Opvragen testament

Als er een testament is, dan heeft de notaris daarvan een gewaarmerkt afschrift nodig. U kunt dit uploaden in de omgeving van erfenisbeheer (waarvoor u na betaling een link ontvangt). Is er wel een testament maar moet dit nog door de notaris worden opgevraagd dan rekent de notaris daarvoor kosten. Als de notaris die het testament heeft bewaard ook kosten rekent voor het versturen dan worden deze aan u doorbelast (zonder marge, dus zonder dat onze notaris daaraan verdient)

€45-€90 (eenmalig)

Inschrijving kadaster

Als de overledene eigenaar is van onroerend goed zoals bijvoorbeeld een woning, dan moet de eigendom van de woning op naam van een erfgenaam worden gezet. Dit is noodzakelijk om de woning bijvoorbeeld te kunnen verkopen. Om dit te realiseren moet de verklaring van erfrecht worden ingeschreven in het kadaster.

€95 (eenmalig)

Boedelvolmacht

Indien er geen testament is waarin een executeur wordt aangewezen, kunnen de gezamenlijke erfgenamen ervoor kiezen om een gevolmachtigde (vaak 1 van de erfgenamen, maar het kan ook een notaris zijn) aan te wijzen om de nalatenschap af te handelen. Een rekenvoorbeeld voor de situatie dat u er voor kiest dat 1 persoon de nalatenschap afhandelt. Bij 2 erfgenamen is er 1 boedelvolmacht nodig (50 euro), bij 3 erfgenamen 2 boedelvolmachten (100 euro), bij 4 erfgenamen 3 boedelvolmachten (150 euro) etc.De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen dat er geen gevolmachtigde wordt aangewezen. Ze zijn dan gezamenlijk bevoegd. Er is dan geen boedelvolmacht nodig.

€50 (x het aantal erfgenamen minus 1, zie toelichting)

Opvragen huwelijkse voorwaarden

Als er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt door de overledene, dan heeft de notaris daarvan een gewaarmerkt afschrift nodig. U kunt dit uploaden in de omgeving van erfenisbeheer (nadat u online op onze NuNotariaat heeft geboekt en betaald). Zijn er wel huwelijkse voorwaarden maar moeten deze nog door de notaris worden opgevraagd dan rekent de notaris daarvoor kosten.

Voor het opvragen van de huwelijkse voorwaarden uit het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank wordt minimaal €75 notariskosten in rekening gebracht (eenmalig)

Uw verklaring van erfrecht in 3 makkelijke stappen

Stap2 Erfrecht
1. Beantwoord thuis de vragen
Stap1 Erfrecht
2. De notaris maakt het in orde
Stap3 Erfrecht
3. Alles is goed geregeld
Meer tonen Minder tonen

Waarom een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris waarin aangegeven staat wie de overledene is en wie de erfgenamen zijn op grond van de wet én - als dit vastgesteld is - op basis van een testament. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenaam aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Een verklaring van erfrecht is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan. De notaris verricht altijd een afstammelingenonderzoek en legt in een officiële notariële akte vast wie de erfgenamen zijn van de overledene. Deze verklaring van erfrecht is van belang omdat anders het risico bestaat dat bij de verdeling van een erfenis, een erfgenaam wordt vergeten.

Hoe lang duurt het voordat de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven?

Op verzoek van een of meerdere erfgenamen stelt de notaris de verklaring van erfrecht op. Omdat er informatie verkregen moet worden uit de registratie van verschillende gemeenten, kan het soms langer duren voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven. Zo doet gemeente Amsterdam er in de regel minimaal vier weken over om de gegevens uit de basisregistratie aan te leveren. Als er gegevens uit het buitenland moeten worden aangeleverd of als een erfgenaam moeilijk te vinden is, kan het langer duren voordat de notaris het onderzoek kan afronden en de verklaring van erfrecht kan afgeven. U heeft zelf ook invloed opd e snelheid van het proces. De notaris kan uitsluitend aan de slag als u de gevraagde gegevens heeft aangeleverd en als alle erfgenamen meewerken (bijvoorbeeld bij het aanleveren van de handtekening voor aanvaarding van de erfenis).

Wat is de inhoud van een verklaring van erfrecht?

De verklaring van erfrecht geeft informatie over de volgende zaken:

• of er een testament is;

• wat de burgerlijke staat van de overledene was;

• wie de erfgenamen zijn;

• of er een executeur is;

• of er iemand gevolmachtigd is om de nalatenschap af te wikkelen;

• of de wettelijke verdeling van toepassing is op de nalatenschap.

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht wordt niet altijd gevraagd om een nalatenschap te verdelen en is niet altijd nodig. Als er minder dan € 100.000 op de bankrekening van de overledene staat en de wettelijke verdeling van toepassing is, zal de bank niet altijd een verklaring van erfrecht of een verklaring nalatenschap verlangen. Als de overledene een testament heeft gemaakt zal er vaak wel een verklaring van erfrecht nodig zijn om de erfenis te verdelen. Het is dus verstandig om dit na te vragen bij de bank. Het kan een hoop kosten besparen als u geen verklaring van erfrecht nodig heeft. Meestal wordt de verklaring van erfrecht aangevraagd zodat de bankrekening van de overledene gedeblokkeerd kan worden, een uitkering van een levensverzekering kan worden aangevraagd of het eigendom van een woning van de overledene op naam van de erfgenaam kan worden gezet.

Welke notaris moet de verklaring van erfrecht afgeven?

Veel mensen denken dat de verklaring van erfrecht moet worden afgegeven door dezelfde notaris die het testament heeft opgesteld. Dat is onjuist. Iedere notaris in Nederland is namelijk bevoegd om een verklaring van erfrecht af te geven. Het is ook niet beter, goedkoper of efficiënter om de verklaring bij de notaris die het testament heeft gemaakt aan te vragen.

Wat is de goedkoopste notaris voor de verklaring van erfrecht?

NuNotariaat werkt met vaste notarissen samen voor het opstellen van de verklaring van erfrecht. Doordat NuNotariaat de intake digitaal heeft gemaakt en het proces van online aanvragen de notaris veel tijd bespaart, kan de verklaring van erfrecht goedkoper en tegen vaste tarieven aangeboden worden. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. NuNotariaat is de voordeligste aanbieder. Voor een vergelijking van de kosten met andere aanbieders klikt u hier.

Wat kost een verklaring van erfrecht?

Hoewel NuNotariaat werkt met vaste tarieven als beloning voor de notaris, zijn er ook altijd bijkomende kosten afhankelijk van de situatie. Dit zijn de kosten van externe organisaties die noodzakelijk zijn voor het afronden van het onderzoek. Denk aan gemeentelijke leges waarbij iedere gemeente andere kosten in rekening brengt voor het afgeven van persoonsinformatie. Alle bijkomende kosten staan op onze website vermeld. Deze kosten betaalt u bij iedere notaris waar u een bewijs van erfrecht aanvraagt. Meestal zelfs met een kantooropslag van de notaris. Bij NuNotariaat betaalt u geen kosten voor de administratie en registratie, die u bij andere notarissen wel aantreft. U ontvangt van de notaris een digitaal exemplaar van de verklaring van erfrecht.

De voordelen:

  • Eenvoudig én voordelig
  • Efficiënte procedure doordat met vaste notarissen wordt gewerkt die de verklaring opstellen
  • Gemakkelijk aan te vragen
  • U hoeft niet naar de notaris om de akte te ondertekenen
  • Vaste prijzen
  • Aan alle formaliteiten wordt voldaan
  • digitaal gewaarmerkte verklaring van erfrecht

Je regelt het nergens voordeliger dan bij NuNotariaat.

Klik hier voor een vergelijkend overzicht.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan