Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

arrow
Als ik via NuNotariaat een testament regel, biedt dat dan flexibiliteit bij toekomstige veranderingen?

Onder een flexibel testament verstaan we een testament dat aan uw erfgenamen verschillende mogelijkheden biedt, om optimaal om te gaan met de regelgeving die geldt bij uw overlijden. Meestal gaat het om regelgeving die ziet op de te betalen erfbelasting (ofwel successierechten) of de te berekenen zorgkosten, indien de langstlevende partner wordt opgenomen in een instelling voor langdurige zorg. De tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting worden ieder jaar opnieuw geïndexeerd. Dat betekent dat het vrijgestelde bedrag voor de erfbelasting ieder jaar iets hoger wordt. Het grote verschil tussen de partnervrijstelling (in 2024 ruim € 795.000) en de kindvrijstelling (in 2024 ruim € 25.000) blijft echter bestaan.  

Flexibiliteit is met name van belang als in een gezin één van de partners komt te overlijden en er een of meerdere kinderen zijn. De erfenis wordt dan namelijk op grond van de wet gelijk verdeeld over de erfgenamen. Dat resulteert dan snel in een erfenis voor de kinderen die de vrijstelling overstijgt. Hierover moet erfbelasting afgedragen worden aan de fiscus. Als de overledene in het testament een opvullegaat heeft opgenomen, kan de overblijvende partner de erfdelen van de kinderen verkleinen zodat de erfenis van de kinderen niet hoger uitvalt dan de vrijstelling en er geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Een uitgebreid rekenvoorbeeld vindt u hier. In dit rekenvoorbeeld wordt ook ingegaan op de flexibiliteit ten aanzien van de zorgkosten.

arrow
Buitenlandse nationaliteit, hoe verder?

Wij stellen als voorwaarde dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Maar vaak kun je ook bij ons terecht als je een buitenlandse nationaliteit hebt, mits je:

  1. De Nederlandse taal vloeiend beheerst.
  2. Geen vermogen hebt in het buitenland.
  3. In Nederland woont.

Als je aan deze voorwaarden voldoet dan hoeft alleen de rechtskeuze-clausule in de akte te worden aangepast. Dit is een technisch punt. Neem even contact met ons op dan vragen wij aan de notaris dit aan te passen. De additionele kosten hiervoor bedragen meestal € 75 exclusief btw. Hier vind je het contactformulier.

arrow
Een kleinkind-legaat toevoegen aan mijn testament, kan dat?

Het legaat aan kleinkinderen bieden wij niet standaard aan, wij vragen echter graag even voor je na of de notaris dit kan toevoegen en welke additionele kosten daaraan zijn verbonden. Meestal is dit € 125 voor het toevoegen aan 2 testamenten (totaal exclusief btw). Stuurt ons een mailtje naar info@nunotariaat.nl waarbij je even aangeeft naar welke notaris je zou willen gaan, dan kunnen wij je informeren over de kosten. Dit is vrijblijvend.

arrow
Hoe kan ik een vrijblijvend en gratis informatiepakket aanvragen?

Om u optimaal te informeren, verstrekt NuNotariaat gratis en vrijblijvende informatiepakketten. Daarin leggen we u uit wat u regelt in het testament, levenstestament of samenlevingscontract. Per product hebben we een apart informatiepakket. Ook kunt u het voorbeeld van alle akten inzien en uitgebreide toelichting op de inhoud van de akte doornemen (in begrijpelijk Nederlands). Klik hier en kies het informatiepakket van uw keuze. Wij sturen dat binnen een werkdag toe. Kunt u het niet vinden? Checkt u dan uw reclame- of spamfolder.

arrow
Hoe snel kan het samenlevingscontract worden getekend bij de notaris?

Doorgaans kan dit heel snel (soms al binnen twee weken), maar als je zeker wilt weten dat je voor een bepaalde datum terechtkunt omdat je bijvoorbeeld met vakantie gaat, bel dan zelf even voor de betaling met de notaris om dit af te stemmen. Kijk hiervoor bij "onze notarissen" en vul je postcode in. Je weet dan bij welke notaris je zou gaan tekenen. Geef in het telefoongesprek aan dat je je samenlevingscontract via NuNotariaat gaat regelen en dat je voor een bepaalde datum zou willen passeren. Geef aan of je ook je testament regelt, want dan moet er meer tijd voor passeren worden ingepland. De notaris kijkt dan voor jullie in de agenda en legt eventueel alvast een datum vast. Hou er wel rekening mee dat de notaris de boeking ruimschoots voor de passeer-datum zal willen ontvangen in verband met controle en checks. 

arrow
Ik ben erfgenaam. Hoeveel erfbelasting betaal ik in 2024?

Als je in 2024 een erfenis ontvangt dan is een bepaald bedrag vrijgesteld van erfbelasting (vroeger ook wel successierechten genoemd). Erf je meer dan het vrijgestelde bedrag dan moet je over het meerdere erfbelasting betalen. De volgende vrijstellingen en tarieven zijn van toepassing voor 2024 (bron: website Belastingdienst). 
Hoeveel vrijstelling je krijgt hangt af van je relatie met de overledene. Is de overledene je echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner en heb je een notarieel samenlevingscontract dan is de vrijstelling ruim € 795.156. Ben je kind van de overledene dan is de vrijstelling (iets meer dan) € 25.187. Ben je broer of zus van de overledene of een vriend of vriendin dan is slechts een bedrag van iets meer dan € 2.658 vrijgesteld. Over het bedrag dat je meer ontvangt dan de vrijstelling moet je erfbelasting betalen. Klik op de link voor het overzicht van alle vrijstellingen en belastingtarieven. 

Klik hier voor meer informatie: Erfbelasting tarieven en vrijstellingen 2024

arrow
Ik heb een testament van voor 2003, moet dat gewijzigd worden?

Een testament van voor 2003 werkt nog gewoon. Wel is het erfrecht na 2003 aangepast. Testamenten van voor 2003 bevatten normaliter geen AWBZ-clausule en zonder meer geen opvullegaat. Om die reden regelen veel mensen hun testament opnieuw. U kunt ook de notaris die het testament destijds heeft opgesteld, vragen om de akte te wijzigen. Maar vanwege de wijziging in het erfrecht is er vaak zoveel te wijzigen dat opnieuw regelen vaak veel voordeliger is. Met een actueel testament kun je besparen op zorgkosten en erfbelasting. Twee nieuwe testamenten regelt u al voor € 375.

Klik hier voor meer informatie: Besparen met je testament.

arrow
Ik wil mijn testament wijzigen, hoe doe ik dat?

Als je je testament wilt wijzigen, moet je daarvoor altijd naar de notaris. Het wijzigen van een bestaand testament dat je niet bij NuNotariaat hebt opgesteld, kan niet bij NuNotariaat. Wel kun je bij NuNotariaat je testament opnieuw opstellen als je dat wilt (en vaak is dat nog sneller en goedkoper dan wijzigen). Als de notaris je testament heeft gepasseerd en geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register, vervalt je oude testament automatisch.

Het wijzigen van testamenten van voor 2003 heeft meestal weinig zin, omdat het erfrecht in 2003 zo is gewijzigd zal een wijziging in je testament al snel leiden tot een heel nieuw geactualiseerd testament en dus heel duur uitkomen. Je kunt dan meestal beter je testament gewoon opnieuw regelen. 

Vraag hier het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan.

arrow
Is een online samenlevingscontract anders dan een samenlevingscontract dat je direct bij de notaris regelt?

Nee, het verschil is dat je bij NuNotariaat je concept-samenlevingscontract zelf opstelt. Je beantwoordt online de vragen die je anders bij de notaris zou beantwoorden.  Daarmee bespaar je notaristijd en dus ook kosten. Maar nog steeds ga je naar de notaris om de akte te tekenen en controleert de notaris of de akte klopt en in overeenstemming is met jullie wensen. Het samenlevingscontract via NuNotariaat is dan ook heel uitgebreid, maar goedkoper omdat je de notaris tijd bespaart.

Vraag hier het gratis en vrijblijvende informatiepakket op: Contactformulier.

arrow
Is NuNotariaat getest door de Consumentenbond?

NuNotariaat (voorheen NuTestament) is zeer uitvoerig beoordeeld door de consumentenbond in de geldgids van december 2015, auteur Barbara van der Est. 

Nunotariaat wordt door de consumentenbond onder andere geprezen vanwege de keuzemogelijkheden.  Over online regelen van je testament zegt de consumentenbond "Veel mensen willen hun nalatenschap perfect regelen en doen niets. Onnodig want een testament opstellen via internet is vrij makkelijk en niet duur." En "Veel situaties zijn helemaal niet zo ingewikkeld dat een op maat gesneden testament nodig is".

In 2020 is in de geldgids van de consumentenbond uitgebreid aandacht besteedt aan het levenstestament waarbij de consumentenbond wederom wijst op de mogelijkheid om de akte online via NuNotariaat te regelen. Het artikel is inhoudelijk interessant: consumentenbond.nl/geldgids.

arrow
Kan ik een voorbeeld van een levenstestament inzien?

Ja, in de kennisbank/woordenboek kunt u een voorbeeld doorlezen. U vindt ze hier:

Voorbeeld levenstestament - enkel
Voorbeeld levenstestament - partners

Vraag u het informatiepakket (met uitleg en toelichting op de akte) hier op: Contactpagina.

arrow
Kan ik niet gewoon zelf een testament opstellen zonder notaris?

Nee. Wel kun je via een codicil bepaalde goederen uit je inboedel of een sieraad (geen geld) nalaten aan bepaalde personen. Dat codicil moet dan door jezelf zijn geschreven (met de hand) en gedateerd. Onroerende goederen (je huis), je spaargeld en alles wat je verder hebt, wordt zonder testament vererfd volgens de wettelijke regeling. Wil je het anders regelen, dan heb je een testament nodig dat door de notaris is gepasseerd en geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register.
Vraag het gratis en vrijblijvend informatiepakket over testament op (met een link naar het voorbeeld en een uitgebreide toelichting): Contact.

arrow
Kan ik ook alleen een samenlevingscontract regelen zonder testament?

Ja, als je geen kinderen hebt, kan dat. Heb je wel kinderen dan verplicht NuNotariaat je om ook het testament te regelen. De reden daarvan is dat als het testament niet is geregeld, het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract (waarin je regelt dat bij overlijden de partner in de woning kan blijven wonen) niet altijd meer goed werkt. Met een testament regel je ook dat naast je kinderen ook je partner van je erft. De situatie dat alleen kinderen van je erven en je partner niet, kan tot nare situaties na overlijden leiden. De langstlevende partner gaat na overlijden voor de kinderen zorgen, zonder erfenis kan dat financieel erg lastig zijn. De erfenis van de kinderen kan immers niet zonder toestemming van de rechter worden gebruikt door de partner. Bij hertrouwen van je partner of als je partner bijvoorbeeld in de schuldsanering raakt, kunnen de kinderen overigens hun erfenis wel direct opeisen. 

arrow
Kan ik ook een volmacht of levenstestament regelen?

Een zogenaamd levenstestament of volmacht regelt u hier. Het is slim om het levenstestament te regelen omdat u daarmee vastlegt wie u mag vertegenwoordigen als u zelf niet meer uw belangen kunt behartigen (bijvoorbeeld door dementie of een ongeval). Dit is namelijk niet automatisch uw partner. Heeft u geen levenstestament dan moet een rechterlijke procedure worden gevolgd om bijvoorbeeld de gezamenlijke koopwoning te kunnen verkopen.
Een levenstestament of volmacht is altijd een aparte akte. Een levenstestament werkt immers tijdens leven en een testament na overlijden.

arrow
Op welke termijn kan ik bij de notaris terecht?

Op dit moment is het relatief druk in het notariaat. Nadat u uw testament online heeft opgesteld, moet u er rekening mee houden dat het passeren niet altijd binnen twee á drie weken plaats kan vinden. Mocht u haast hebben, neem dan zelf voordat u online het testament samenstelt, contact op met de notaris om de beschikbaarheid te checken.

arrow
Regel ik ook medische wensen in mijn levenstestament?

Ja, dat kan. Het hoeft niet. U kunt in uw levenstestament een medisch gevolmachtigde aanwijzen. Bij twee gelijke levenstestamenten is dat altijd uw partner. Daarnaast kunt u altijd een reserve-medisch-gevolmachtigde aanwijzen. De medisch gevolmachtigde neemt (in samenspraak met uw arts) beslissingen terzake van uw medische behandeling.
Persoonlijke wensen terzake van uw levenseinde, wel of geen euthanasie plegen, wel of geen behandeling bij ziekte kunt u ook neerleggen in uw levenstestament. Dit is inbegrepen in de prijs. Leest u in de kennisbank hierover meer bij behandelverbod, euthanasieverklaring en euthanasieverbod.

arrow
Voldoet het samenlevingscontract aan alle formele eisen?

Jazeker. De samenlevingscontracten zijn gebaseerd op het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voldoet aan alle eisen die (i) de fiscus, (ii) pensioenverstrekkers, en (iii) banken daaraan stellen. Daarbij wordt het samenlevingscontract geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register. Het samenlevingscontract van NuNotariaat verschilt in geen enkel opzicht van een samenlevingscontract dat niet online is opgesteld. Daarbij ga je altijd naar de notaris om het samenlevingscontract te ondertekenen en controleert de notaris de inhoud van het samenlevingscontract.

Klik hier voor meer informatie: Samenlevingscontract toelichting.

arrow
Waarom heb ik een testament nodig?

Als je geen testament laat maken, laat je de verdeling van je erfenis volledig over aan de wet. Je bepaalt dan niet zelf wat naar wie toe gaat, dat doet de wetgever voor je. Belangrijke redenen om je testament op te stellen zijn om je partner te laten erven (als je niet bent getrouwd of geregistreerd partner bent) of om de voogdij over je kinderen vastleggen. Als je als alleenstaande anderen dan enkel je familie wilt laten erven, heb je ook altijd een testament nodig.

Wat veel mensen niet weten is dat met een goed testament ook erfbelasting kan worden bespaard (opvullegaat) en minder eigen bijdrage aan zorgkosten hoeft te worden betaald (AWBZ-clausule).

Wat je verder in je testament regelt bij NuNotariaat lees je als je invult wat je leefsituatie is en of je wel of geen kinderen hebt. Het wisselt namelijk per leefsituatie wat je in je testament kunt regelen. In de kennisbank/woordenboek/testament wordt ook uitgebreid ingegaan op wat in het testament kan worden geregeld.

Vraag het gratis en vrijblijvend informatiepakket op: Contact.

arrow
Waarom moet ik toch nog naar de notaris?

Omdat een testament alleen rechtsgeldig is als dit door de notaris is gepasseerd (ondertekend). Dit is wettelijk bepaald. Een levenstestament is wel rechtsgeldig als de notaris het niet heeft getekend, maar wordt dan vaak niet erkend door de bank of andere instellingen. Een samenlevingscontract is ook rechtsgeldig zonder handtekening van de notaris, maar wordt niet door de fiscus erkend (dus mist fiscale voordelen) en (meestal) ook niet door pensioeninstellingen (ten behoeve van partnerpensioen cq nabestaandenpensioen).
Daarbij voorkom je een hoop discussie als je je akte bij de notaris tekent en wordt de akte ook bewaard en kan deze dus niet zoekraken. 

arrow
Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb geregeld?

In je levenstestament bepaal je wie je zaken regelt of medische belangen behartigt als je dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door dementie. 

Als je geen levenstestament hebt, dan zal de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemen. Je hebt daarop dan zelf geen invloed meer. Als je een partner hebt dan is het ook niet altijd zo dat de kantonrechter uw partner benoemt.

De gang naar de rechter is met name heel moeizaam omdat een artsverklaring van wilsonbekwaamheid is vereist. Deze wordt niet gemakkelijk afgegeven en leidt vaak tot veel vertraging.

Vraag het gratis en vrijblijvende informatiepakket op over het levenstestament: Contact.

Kosten levenstestament

Voorbeeld levenstestament - partners 

Voorbeeld levenstestament - enkel

arrow
Wat is het verschil met maatwerk direct bij de notaris?

Het verschil zit hem in de procedure. De procedure via NuNotariaat is heel efficiënt waardoor je de notaris veel tijd bespaart. Inhoudelijk zijn de akten heel compleet en worden alle onderwerpen gedekt. 


Natuurlijk is een akte via NuNotariaat niet voor alle situaties passend, we beginnen de vragenmodule dan ook met een voorwaarden-check. Voldoe je aan de voorwaarden, doorloop dan rustig de vragen en de toelichtingen, dan zie je precies wat je regelt. Voorbeelden van alle akten vind je ook terug in de kennisbank/woordenboek. Je kunt bij NuNotariaat geen toevoegingen of wijzigingen doen aan de modellen die wij gebruiken met uitzondering van: het kleinkindlegaat, eigen inbreng beding, wijziging rechtskeuze of het toevoegen van een extra medisch gevolmachtigde. Deze toevoegingen moet de notaris handmatig doen en gaan tegen meerprijs. Mail ons voor meer informatie. Heb je al geboekt en betaald en wil je je antwoorden wijzigen of annuleren, dan kan dat altijd tot 3 werkdagen voordat je bij de notaris langs gaat om te tekenen. Bij een annulering krijg je je geld terug. 

arrow
Wel of geen kinderen invullen als de kinderen meerderjarig zijn en/of niet meer thuis wonen?

Ook als je kinderen meerderjarig zijn of niet meer thuis wonen, vul je in dat je kinderen hebt. Immers ook meerderjarige kinderen erven van hun ouders. Voorts is het opvullegaat van belang voor gezinnen met kinderen, waarbij het er niet toe doet wat de leeftijd van de kinderen is. De clausules voogdij en bewind zijn optioneel. In de vragenmodule kan daar dan worden aangegeven dit niet te willen regelen.  

Lees hier meer: Besparen met je testament voor gehuwden en geregistreerd partners met kinderen.

arrow
Wij gaan kinderen krijgen, kiezen we "met" of "zonder" kinderen?

Als er concreet zicht op is dat jullie kinderen gaan krijgen, bijvoorbeeld bij zwangerschap, dan is het goed om al te kiezen voor "met kinderen". Dit geldt in het bijzonder als je ook je testament wilt regelen. Een samenlevingscontract regelt hetzelfde of je nu wel of geen kinderen hebt. 

Het testament ziet er echter anders uit bij wel of geen kinderen Je regelt dan ook gelijk de voogdij en andere zaken die je kinderen betreffen. 

Zijn er nog geen kinderen op komst maar wel plannen, dan is het sowieso wel verstandig om het testament te regelen omdat je anders niet van elkaar erft. In de akte is ook een clausule opgenomen bij NuNotariaat dat als je kinderen krijgt dat deze automatisch erven in plaats van de erfgenamen die je naast je partner hebt aangewezen. Check wel altijd even je testament om de zoveel jaar, of het up to date is. Dat kan via de notaris die het opstelde.

arrow
Wij hebben een samenlevingscontract, waarom hebben we ook een testament nodig?

In een testament regel je dat je van elkaar erft. Als je niet bent gehuwd of geen geregistreerd partners bent, dan erf je niet automatisch van elkaar. Meestal wil je dat wel. Het testament van samenwonenden sluit aan op de wettelijke regeling die thans alleen bescherming biedt aan gehuwden en geregistreerd partners. Verder regel je in je testament uitstel van erfbelasting (lees meer bij opvullegaat in de kennisbank), voogdij, bewind, wijs je een executeur aan en kun je uitsluiting van de koude kant realiseren. 

Vraag hier het gratis en vrijblijvende informatiepakket op (met een link naar de akte en een uitgebreide toelichting): Contact.

arrow
Wij zijn gehuwd en erven dus van elkaar, waarom hebben we dan toch een testament nodig?

Als je bent gehuwd of geregistreerd partners bent, dan erf je als partners automatisch van elkaar, dit is vastgelegd in de wet. In je testament via NuNotariaat wordt ook aangesloten op deze wettelijke regeling: je partner erft nog steeds. Eventuele kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder terzake van hun erfenis van de eerst overleden ouder. Deze vordering wordt pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Er zijn echter ook andere zaken die je als gehuwden of geregistreerd partners in je testament wilt regelen. Let op: het opvullegaat en de AWBZ clausule (zie hierna) zijn niet in testamenten van voor 2003 zijn opgenomen. 

1. Uitstel en vermindering erfbelasting. Bij NuNotariaat kun je ervoor kiezen een opvullegaat in je testament op te nemen. Hoewel de kinderen bij het eerste overlijden geen toegang hebben tot de erfenis, dient door de langstlevende partner wel gelijk erfbelasting te worden betaald over de erfdelen van de kinderen. Dat geld is niet altijd voor handen. De vrijblijvende mogelijkheid via het opvullegaat om belastingbetaling uit te stellen (en soms zelfs te verminderen) kan dan uitkomst bieden. Lees hierover meer bij opvullegaat in de kennisbank.

2. AWBZ clausule. Minder eigen zorgbijdrage betalen. Lees hierover meer in de kennisbank. De AWBZ-clausule wordt automatisch opgenomen in uw testament zonder daarover een vraag te stellen: AWBZ-clausule.

3. Uitsluiting koude kant. Als je kinderen of andere erfgenamen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan kan jouw erfenis voor de helft bij de partner van je kind / erfgenaam terechtkomen. Dit geld ook in de situatie dat je erfgenaam/kind en zijn/haar partner uit elkaar gaan. Dit is niet altijd wenselijk. Lees hierover meer in de kennisbank bij uitsluiting koude kant. 

4. Aanwijzen executeur. In je testament wijs je een (reserve-)executeur aan die de uitvaart regelt en de nalatenschap afwikkelt. Lees hierover meer in de kennisbank bij executeur.

5. Aanwijzen van erfgenamen voor als de partner reeds is overleden. Als je geen kinderen hebt, dan kun je bij NuNotariaat erfgenamen aanwijzen voor de situatie dat je partner er bij je overlijden niet meer is. Daarmee voorkom je dat je erfenis bij je familie terechtkomt, hetgeen niet altijd wenselijk is. Je kunt dan bijvoorbeeld ook een goed doel aanwijzen als een van je erfgenamen.

6. Voogdij. Wie zorgt er voor de (minderjarige) kinderen als jullie er beiden niet meer zijn? In je testament kun je voor die situatie een voogd aanwijzen. Lees in de kennisbank hierover meer onder voogdij.

7. Bewind instellen. Het is niet altijd wenselijk dat de kinderen al op hun 18e toegang hebben tot de erfenis. Het kan wenselijk zijn dat kinderen eerst hun studie afmaken. In de bewindclausule geef je een leeftijd aan waarop je de kinderen toegang tot hun erfenis hebben. Je stelt een bewindvoerder aan die tot die tijd het beheer heeft van de erfenis van de kinderen. Lees voor details bij bewind in de kennisbank.

Lees hier meer: Besparen met je testament.

arrow
Zijn alle kosten inbegrepen bij NuNotariaat?

Ja, alle kosten zijn bij de prijs inbegrepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor: 

  • Recherchekosten 
  • Inschrijvingskosten Centraal Testamenten Register 
  • Administratiekosten 
  • KNB-garantiefonds 
  • Btw 

Ook alle clausules zijn inbegrepen in de prijs (m.u.v. een kleinkindlegaat). 
De betaling doet u online. Bij de notaris hoeft er niets meer te worden afgerekend.

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan