Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Bewind

Bij NuNotariaat kan je zonder extra kosten regelen dat je kinderen pas op een bepaalde leeftijd aan de erfenis kunnen komen (bewind). Als je hiervoor kiest dien je een bewindvoerder aan te wijzen.

Als je niet wilt dat je kinderen nadat ze 18 jaar zijn geworden zelf geld uit hun erfenis opnemen, kun je bepalen dat daarvoor toestemming nodig is van een vertrouwenspersoon (de bewindvoerder). Je wijst dan een bewindvoerder aan en bepaalt de leeftijd van je kinderen waarop zij wel vrije toegang hebben tot de erfenis (zonder dat de bewindvoerder daar wat over heeft te zeggen). Totdat de kinderen deze leeftijd hebben staan zij voor wat betreft de erfenis onder bewind. Als eerste bewindvoerder wordt altijd de partner aangewezen (tenzij de leefsituatie alleenstaand is), het is dan ook van belang daarnaast altijd een reserve-bewindvoerder aan te wijzen om de clausule optimaal te laten werken. 

Voor bewind wordt vaak gekozen omdat ouders bijvoorbeeld willen dat kinderen eerst hun studie afmaken voordat ze geld uit de erfenis kunnen opnemen. De kinderen moeten dan (tot op de leeftijd waarop het bewind eindigt) aan de bewindvoerder vragen of zij geld mogen uitgeven. De bewindvoerder kan wel uitkeringen doen aan de kinderen in het kader van een opleiding of studie of om een woning te kunnen kopen.Ontstaat hierover een geschil tussen de kinderen en de bewindvoerder, dan beslist de kantonrechter. De bewindvoerder kan het bewind niet meer uitoefenen als deze:
(i) zelf failliet wordt verklaard, of
(ii) in de schuldsanering valt, of
(iii) er beslag wordt gelegd op tenminste de helft van zijn/haar vermogen, of
(iv) onder curatele wordt gesteld, of
(v) zijn/haar wil niet meer kan verklaren, of
(vi) door de kantonrechter wordt ontslagen.


Je kunt bewind theoretisch instellen tot elke leeftijd boven de 18 jaar, maar het is niet altijd goed uitvoerbaar als je de leeftijd te hoog maakt. Bovendien zijn er kosten aan verbonden omdat de bewindvoerder recht heeft op een vergoeding. De jaarlijkse wettelijke vergoeding van de bewindvoerder is 1% van het vermogen van de nalatenschap. Deze wettelijke vergoeding wordt in je testament bij NuNotariaat aangehouden.

Mocht het nu zo zijn dat je kind(eren) op het moment dat het bewind eindigt in de schuldsanering zit(ten) of er sprake is van surseance van betaling of faillissement, dan blijft het bewind in stand totdat van die situatie(s) geen sprake meer is. Overigens kan een meerderjarig kind (minimaal 5 jaar na het overlijden van de ouder) naar de rechter stappen en vragen het bewind te beëindigen. Of de rechter daarmee akkoord gaat zal afhangen van de specifieke situatie.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan