Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Executeur

De executeur regelt de begrafenis of crematie, maakt een boedelbeschrijving, betaalt de schulden uit de erfenis, doet de aangifte voor de erfbelasting en legt daarna eindverantwoording af aan de (overige) erfgenamen. Het is praktisch om een executeur aan te wijzen omdat anders de erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn om de erfenis af te wikkelen, wat gemakkelijk leidt tot onenigheid of vertraging.

Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd. Een executeur is niet verplicht de aanwijzing te aanvaarden. Daarom is het goed dit van tevoren te overleggen met de persoon die je op het oog hebt.

Partners wijzen elkaar bij NuNotariaat standaard aan als executeur. Daarnaast heeft iedereen (dus ook alleenstaanden) bij NuNotariaat zonder meerprijs de mogelijkheid een reserve-executeur aan te wijzen. 

De wettelijke vergoeding van een executeur is standaard 1% van de erfenis. 

Als de executeur de taak niet wil of kan vervullen, is deze bevoegd om een ander aan te wijzen. Dat kan ook een notaris zijn. Als er geen executeur is aangewezen of deze leeft niet meer, dan zijn automatisch op grond van de wet, de erfgenamen gezamenlijk bevoegd. 

Ga naar de website notaris.nl over de taken van de executeur.

Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan