Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Opvullegaat

Het opvullegaat biedt veel fiscale voordelen. Als een van beide ouders overlijdt dan moet door de langstlevende ouder direct erfbelasting worden betaald over de erfenis van de kinderen als de erfenis van de kinderen hoger is dan 21.282 euro. Veel mensen hebben vermogen opgebouwd in de eigen woning (bijvoorbeeld door af te lossen of door waardevermeerdering van de woning). Dit in de woning opgebouwde vermogen wordt ook tot de erfenis gerekend en daarover moet dus erfbelasting worden betaald. Het punt is dat vermogen opgebouwd in de eigen woning niet vrij beschikbaar is (liquide of contant is). Het zit immers "vast" in de stenen van het huis. Lang niet iedereen heeft dan voldoende geld op een bankrekening staan om de erfbelasting te voldoen. En het huis verkopen is al helemaal niet wenselijk. Een opvullegaat in een flexibel testament biedt dan uitkomst.

Oudere testamenten (van voor 2003) bevatten geen opvullegaat. Het is dan ook goed om het testament daarop na te kijken. Met een opvullegaat kan het betalen van erfbelasting over de erfenis van de kinderen worden uitgesteld. Ook kan veel erfbelasting worden bespaard. Vaak wordt dan ook gesproken over een flexibel testament. Bekijk ook de uitleg over het opvullegaat in het filmpje hieronder door Marieken Selderijk, oprichter van NuNotariaat.nl. (voorheen NuTestament)

Wettelijke langstlevende regeling

Wettelijk uitgangspunt is dat bij overlijden van de eerste ouder, de langstlevende ouder en de kinderen allemaal een gelijk erfdeel krijgen. De langstlevende ouder geniet een vrijstelling voor de erfbelasting van 680.645 euro (2022). Kinderen hebben slechts een vrijstelling van 21.559 euro (2022). Erven de kinderen meer dan de vrijstelling dan moet over het meerdere erfbelasting worden betaald. Na het overlijden van de eerste ouder moet de langstlevende ouder (dus niet de kinderen) deze erfbelasting over de erfenis van de kinderen betalen. Dit is 10% tot een bedrag van 130.425 euro en 20% over het meerdere. De bedragen kunnen dus fors oplopen. Met name als het geld "vastzit" in de stenen van het huis, kan het lastig zijn geld vrij te maken om de erfbelasting te betalen. Wat veel mensen niet weten is dat overwaarde in de woning of dat deel van de woning dat is afgelost, gewoon tot het vermogen wordt gerekend en daarover dus erfbelasting moet worden betaald. 

Wil je meer informatie over de erfbelasting? Klik hier voor het artikel 'Wanneer moet je erfbelasting betalen?'.

Voorkom betalen erfbelasting na eerste overlijden

De oplossing is een flexibel testament met een opvullegaat. Via het opvullegaat door de langstlevende partner alsnog kiezen voor een andere verdeling. De langstlevende partner vult met het opvullegaat zijn/haar eigen erfenis aan ten koste van de erfenis van de kinderen zodat er per saldo geen belasting over de erfdelen van de kinderen hoeft te worden betaald. 

Het opvullegaat toepassen bij aangifte erfbelasting

Na het eerste overlijden ontvangt de langstlevende ouder een aangifteformulier erfbelasting van de belastingdienst, daarop kan de verdeling worden aangegeven. Vaak wordt er voor gekozen om de kinderen alleen de vrijstelling te laten erven en de rest van de erfenis van de kinderen, onder te brengen in de vrijstelling van de ouder die nog leeft. Deze ouder heeft immers een vrijstelling van maar liefst ruim 680.000 euro. Per saldo hoeft dan na het eerste overlijden geen erfbelasting te worden betaald. Als beide ouders zijn overleden, erven de kinderen wat over is. Daarover betalen zij dan erfbelasting. Zij kunnen dan nog een keer gebruik maken van de vrijstelling. Als de langstlevende ouder veel van het vermogen heeft opgemaakt, is het dus zelfs zo dat per saldo door het opvullegaat, veel minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Het resultaat is dan zowel uitstel als besparing van erfbelasting! 

Het opvullegaat heeft dus het voordeel dat je kunt realiseren dat er bij het eerste overlijden geen belasting hoeft te worden betaald over de kindsdelen. Afhankelijk van de omvang van de erfenis is dat automatisch het geval (als de kindsdelen per kind onder de vrijstelling blijven), of na gebruikmaking van het opvullegaat door de langstlevende partner, waardoor de kindsdelen onder het bedrag van de kindvrijstelling worden gebracht. Lees op de website van de belastingdienst hoe de aangifte erfbelasting in zijn werk gaat: https://www.belastingdienst.nl/in-4-stappen-aangifte-doen-erfbelasting

Het opvullegaat als alternatief voor de tweetrapsmaking

NuNotariaat heeft ervoor gekozen het opvullegaat aan te bieden in plaats van de zogenaamde tweetrapsmaking. Hoewel met de tweetrapsmaking ook kan worden gerealiseerd dat na het eerste overlijden geen erfbelasting hoeft te worden betaald over de erfenis van de kinderen, heeft de tweetrapsmaking diverse nadelen. Zo is het een nadeel dat bij de tweetrapsmaking de kinderen (civielrechtelijk) worden onterfd en dient er een afgescheiden vermogen te worden gerealiseerd. De fiscus zal namelijk bij het tweede overlijden, een overzicht willen ontvangen van het verloop van de betalingen van het afgescheiden vermogen. Dat wil zeggen dat een bepaald saldo of bestanddelen toegerekend moeten worden aan dit afgescheiden vermogen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt alles toegerekend als vermogen bij het laatste overlijden en kan er geen optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen (bijvoorbeeld het per kind tweemaal gebruikmaken van de kindvrijstelling). Per saldo kan de tweetrapsmaking dan ook onvoordeliger zijn, los overigens van de substantiële afwikkelingskosten van de nalatenschap waarvan sprake kan zijn als er een tweetrapsmaking in het testament is opgenomen. 

In een testament met een tweetrapsmaking kan niet op zorgkosten worden bespaard door middel van de zogenaamde AWBZ clausule. Een testament met opvullegaat biedt die mogelijkheid wel.

Ten slotte, maar niet onbelangrijk: Jonge gezinnen hebben nog een extra voordeel van de keuze voor het opvullegaat in plaats van de tweetrapsmaking. Overlijdt een van de ouders en zijn de kinderen nog minderjarig, dan zal de rechter meekijken ingeval van onterving van de kinderen (zoals bij de tweetrapsmaking het geval is). De rechter zal dan namens de kinderen eerder geneigd zijn tot het instellen van een beroep op de legitieme portie (lees hoe dat werkt bij legitieme portie). Dit zal zeker het geval zijn wanneer er ten behoeve van de kinderen (verwachters in de tweetrapsmaking) weinig beschermende bepalingen in de tweetrapsmaking zijn opgenomen en er dus een grote kans bestaat dat er bij hertrouwen van de langslevende partner niets meer bij deze kinderen terechtkomt (een beroep op de legitieme portie is na 5 jaar verjaard) en alles naar de stieffamilie zal gaan.

Eenvoudig en snel het opvullegaat regelen

Het opvullegaat regel je bij NuNotariaat zonder extra kosten. Twee testamenten met opvullegaat (en AWBZ-clausule) inbegrepen, kosten 399 euro. Kies hieronder je leefsituatie en zie wat je allemaal regelt in je testament. NuNotariaat werkt met meer dan 50 notariskantoren samen. Mail info@nunotariaat.nl voor ons zeer uitgebreide en vrijblijvende informatiepakket met toelichting op de akte en een voorbeeld van het testament. Wil je meer over de tweetrapmaking lezen? Klik dan hier: Tweetrapsmaking of Tweetrapstestament

Lees een zeer uitgebreid artikel over de vergelijking tussen het opvullegaat en de tweetrapsmaking. Klik hier: Tweetrapsmaking of opvullegaat?

Wist je dat je met je testament niet alleen op erfbelasting maar ook op zorgkosten kunt besparen? Lees hier het artikel: Besparen met je testament.
Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan