Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Erfbelasting

De belasting die de erfgenamen betalen over wat zij van de overledene erven.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die moet worden betaald over de erfenis. Erfbelasting wordt ook wel successierecht genoemd. 

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen in 2021?

De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de verkrijging en de mate van bloedverwantschap met de overledene: hoe meer verwant, hoe hoger de vrijstelling en hoe lager het tarief. 

Vrijstellingen erfbelasting 2021

Over het bedrag dat is vrijgesteld van erfbelasting hoeft helemaal geen erfbelasting te worden betaald. De vrijstellingen variëren van maar liefst 670.000 euro tot slechts 2.000 euro. Hieronder vind je de tarieven.

Erfbelasting vrijstelling partner

Partners zijn in 2021 vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van ruim 671.910 euro. Ben je gehuwd of geregistreerd partner dan geniet je deze vrijstelling automatisch. Ben je ongehuwd samenwonend, dan stel je zeker dat je van deze vrijstelling gebruik kunt maken, door naast twee testamenten ook een notarieel samenlevingscontract af te sluiten.

Erfbelasting vrijstelling kind

Kinderen hebben een veel lagere vrijstelling (21.282 euro). Omdat je partner voor de erfbelasting en je kinderen in beginsel gelijke delen erven kan het zijn dat na jouw overlijden een behoorlijk bedrag aan erfbelasting verschuldigd is over datgene dat de kinderen erven boven hun vrijstelling.

Erfbelasting vrijstelling kleinkind

Kleinkinderen genieten dezelfde vrijstelling als kinderen, dus 21.282 euro. NB kleinkinderen erven niet automatisch op grond van de wet, vandaar dat het interessant kan zijn een kleinkindlegaat in het testament op te nemen: Kleinkindlegaat.

Voor het volledige overzicht van alle vrijstellingen in 2021, klik je hier: Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2021.

Tarieven erfbelasting 2021

Over het bedrag boven de vrijstelling moet erfbelasting worden betaald. De tarieven variëren van 10% (voor de partner) tot wel 40% voor een vriend of vriendin. Hieronder vind je de tarieven.

Erfbelasting tarieven partner

Vanaf 671.910 euro (partnervrijstelling) gaat de partner erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van 800.660 euro 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%.

Erfbelasting tarieven kind

Vanaf 21.282 euro (kindvrijstelling) gaat een kind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van 150.032 euro 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%.

Erfbelasting tarieven kleinkind

Vanaf 21.282 euro (kindvrijstelling) gaat een kleinkind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van 150.032 euro 18% en over het meerdere (ongelimiteerd) 36%.

Voor het volledige overzicht van alle tarieven in 2021, klik je hier: Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2021.

Moet ik ook erfbelasting betalen over een huis?

Ook over de eigen woning moet erfbelasting worden betaald (ook al woont de partner nog in de woning).

Voor de erfbelasting over een woning gaat de fiscus uit van de WOZ-waarde min de hypotheekschuld. Je kunt in de aangifte kiezen welke WOZ-waarde je opgeeft: of je geeft de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op, of de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden. 

Wanneer moet ik erfbelasting betalen?

Binnen 8 maanden na het overlijden moet de erfbelasting worden betaald. We hebben hierover een uitgebreid artikel geschreven: Wanneer moet je erfbelasting betalen?

Hoe kan ik op erfbelasting besparen?

Met een goed testament (en levenstestament) kun je op erfbelasting besparen.


Lees voor meer informatie de volgende artikelen:

Over besparen erfbelasting: Erfbelasting besparen
Over besparen erfbelasting en zorgkosten: Besparen met je testament.

Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan