Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Erfbelasting

De belasting die de erfgenamen betalen over wat zij van de overledene erven.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die moet worden betaald over de erfenis. Erfbelasting wordt ook wel successierecht genoemd. 

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen in 2022?

De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de verkrijging en de mate van bloedverwantschap met de overledene: hoe meer verwant, hoe hoger de vrijstelling en hoe lager het tarief. 

Vrijstellingen erfbelasting

Over het bedrag dat is vrijgesteld van erfbelasting hoeft helemaal geen erfbelasting te worden betaald. De vrijstellingen variëren van maar liefst € 680.000 tot slechts € 2.400. Hieronder vind je de tarieven.

Partners zijn in 2022 vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van € 680.645. Ben je gehuwd of geregistreerd partner dan geniet je deze vrijstelling automatisch. Ben je ongehuwd samenwonend, dan stel je zeker dat je van deze vrijstelling gebruik kunt maken, door naast twee testamenten ook een notarieel samenlevingscontract af te sluiten.

Kinderen hebben een veel lagere vrijstelling (€ 21.559). Omdat je partner voor de erfbelasting en je kinderen in beginsel gelijke delen erven kan het zijn dat na jouw overlijden een behoorlijk bedrag aan erfbelasting verschuldigd is over datgene dat de kinderen erven boven hun vrijstelling.

U voorkomt met een opvullegaat in uw testament dat deze erfbelasting direct na het eerste overlijden verschuldigd is: Besparen met je testament

Kleinkinderen genieten dezelfde vrijstelling als kinderen, dus € 21.559. Kleinkinderen erven niet automatisch op grond van de wet, vandaar dat het interessant kan zijn een kleinkindlegaat in het testament op te nemen, dat via NuNotariaat tegen meerprijs. Mailt u info@nunotariaat.nl voor meer informatie.

Overige erfgenamen, zoals broers, zus of ouders, genieten slechts een vrijstelling van € 2.274.

Tarieven erfbelasting

Over het bedrag boven de vrijstelling moet erfbelasting worden betaald. De tarieven variëren van 10% (voor de partner) tot wel 40% voor een vriend of vriendin. Hieronder vind je de tarieven.

Vanaf € 680.645 (partnervrijstelling) gaat de partner erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 811.069 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%.

Vanaf € 21.559 (kindvrijstelling) gaat een kind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 151.983 euro 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%.

Vanaf € 21.559 (kindvrijstelling) gaat een kleinkind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 151.983 18% en over het meerdere (ongelimiteerd) 36%.

Vanaf € 2.274 gaat een overige erfgenaam (zoals broer, zus of ouders) erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 132.698 maar liefst 30% en over het meerdere (ongelimiteerd) 40%.Het volledige overzicht van alle vrijstellingen in 2022, lees je hier: Erfbelasting tarieven en vrijstellingen 2022.Moet ik ook erfbelasting betalen over een huis?

Ook over de eigen woning moet erfbelasting worden betaald (ook al woont de partner nog in de woning).

Voor de erfbelasting over een woning gaat de fiscus uit van de WOZ-waarde min de hypotheekschuld. 

Omdat over de waarde van het huis erfbelasting moet worden betaald (voorzover daar geen schuld tegenover staat) en dit geld niet altijd beschikbaar is (het zin "in de stenen") kan het slim zijn een opvullegaat in het testament op te nemen. 

Wanneer moet ik erfbelasting betalen?

Binnen acht maanden na het overlijden moet de erfbelasting worden betaald. We hebben hierover een uitgebreid artikel geschreven: Wanneer moet je erfbelasting betalen?

Hoe kan ik op erfbelasting besparen?

Met een goed testament (en levenstestament) kun je op erfbelasting besparen.

Lees voor meer informatie de volgende artikelen:


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan