Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Erfbelasting besparen

Met een goed testament kun je erfbelasting besparen, je regelt dit bij NuNotariaat.

1. Erfbelasting besparen met je testament

Opvullegaat 

Met een opvullegaat in je testament kun het betalen van erfbelasting uitstellen of zelfs voorkomen. Een testament met een opvullegaat wordt ook wel een flexibel testament genoemd. Ook als in de toekomst de vrijstellingsbedragen of belastingtarieven wijzigen, kan daar met het opvullegaat flexibel op worden ingespeeld. Zo kan er voor worden gezorgd dat er niet meer erfbelasting wordt betaald dan wenselijk.

Zo werkt het opvullegaat

Als de eerste partner is overleden, dan erven de andere partner en kinderen. Zij erven allen een gelijk deel. De kinderen kunnen hun erfdeel in beginsel pas opeisen nadat beide ouders zijn overleden. De vrijstelling voor de erfbelasting - waarop de langstlevende partner recht heeft na het overlijden van de eerste partner/echtgenoot - is 795.000 euro. Over het meerdere moet 10% erfbelasting worden betaald. 

Kinderen hebben echter maar een vrijstelling van 25.000 euro. Daarboven moet 10% erfbelasting worden betaald (en boven de 152.000 euro zelfs 20%). De erfbelasting over de erfenis van de kinderen moet door de langstlevende partner/echtgenoot worden betaald. Dit is niet altijd mogelijk, met name niet als de woning een groot deel uitmaakt van de erfenis. Dan zit het geld immers vast in de stenen. 

Met het opvullegaat wordt de partnervrijstelling optimaal benut door de erfenis van de kinderen onder te brengen in de vrijstelling van de partner. Na het eerste overlijden hoeft dan niets of (naar keuze) maar een deel van de erfbelasting te worden betaald. Dit staat met een opvullegaat in het testament geheel ter keuze van de langstlevende partner. Zonder opvullegaat is hierin geen keuze, maar moet de langstlevende partner binnen 8 maanden na het overlijden van de partner/echtgenoot de erfbelasting betalen over de erfenis van de kinderen. 

Bij NuNotariaat kun je standaard een opvullegaat opnemen in je testament. Een opvullegaat is nuttig als je al kinderen hebt, maar ook als je ze nog verwacht te krijgen. In veel reeds bestaande testamenten, zeker testamenten van voor 2003, is hoogstwaarschijnlijk geen opvullegaat (of een mogelijk alternatief, de tweetrapsmaking) opgenomen. Het is goed om een bestaand testament daarop na te kijken. Lees meer over het opvullegaat bij "opvullegaat" in het woordenboek of klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Lees hier meer: Opvullegaat.


Bij NuNotariaat regel je twee testamenten voor 449 euro. Je tekent je akte bij 1 van de ruim 50 aangesloten notariskantoren (inbegrepen in de prijs). De akten bevatten alle belangrijke regelingen waaronder het opvullegaat, AWBZ clausule en uitsluiting koude akte. Vraag het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan of ga naar NuNotariaat.


Goede doelen laten erven 

Bij NuNotariaat kun je in je testament goede doelen opnemen. Voor goede doelen met een ANBI status geldt dat zij helemaal zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Lees hier meer: Nalaten aan een goed doel.

Kleinkind-legaat 

Bij NuNotariaat kun je tegen meerprijs (meestal € 125 ex btw) een kleinkind-legaat opnemen in je testament. Kleinkinderen zijn vrijgesteld van erfbelasting voor een bedrag van € 25.000. Het kan dus bij grotere vermogens slim zijn om kleinkinderen direct (dus naast de kinderen) ook te laten erven. Mail ons als je deze regeling wilt treffen. 

Lees hier meer: Kleinkindlegaat.

2. Erfbelasting besparen met je samenlevingscontract

Met een samenlevingscontract stel je zeker dat jullie ook door de fiscus als partners voor de erfbelasting worden aangemerkt. Als partners voor de erfbelasting kun je gebruik maken van de partnervrijstelling van 795.000 euro en de voordelige erfbelasting tarieven. Je betaalt dan dus geen erfbelasting over een van je partner geërfd bedrag zolang dat onder het vrijgestelde bedrag van 795.000 euro blijft. Ben je geen partners voor de erfbelasting, dan is het vrijgestelde bedrag maar iets meer dan € 2.600. Daarbij is het belastingtarief voor partners voor de erfbelasting ook veel gunstiger. Over het geërfde bedrag hoger dan de vrijstelling betaal je als partner voor de erfbelasting maximaal 20% terwijl dat anders maximaal 40% zou zijn. 

Lees hier meer: Samenlevingscontract.

Let op: Als je fiscaal partner voor de inkomstenbelasting bent, betekent dit niet automatisch dat je dat ook bent voor de erfbelasting, lees hierover meer in de kennisbank bij fiscaal partnerschap.


Lees voor meer informatie de volgende artikelen:


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan