Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Kleinkindlegaat

Een kleinkindlegaat is een legaat in geld waarmee u de kleinkinderen het bedrag ter grootte van de vrijstelling laat erven.

Kleinkinderen hebben een even grote vrijstelling voor de erfbelasting als kinderen namelijk ruim 25.000 euro. Indien er voldoende liquide middelen zijn, kan het dus interessant zijn ook de kleinkinderen te laten erven in plaats van alleen partner en kinderen.  


>> Twee testamenten kosten bij NuNotariaat slechts 449 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de ruim 54 aangesloten notariskantoren. Ga naar online testament. Het kleinkindlegaat regelt u in uw testament tegen meerprijs.  Mailt u info@nunotariaat.nl om vrijblijvend de meerprijs op te vragen.


Het kleinkindlegaat is een legaat in geld, veelal ter grootte van de vrijstelling (thans ruim 25.187 euro per kleinkind). Het ziet op alle huidige en toekomstige kleinkinderen. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen hun erfdeel krijgen. Het kleinkindlegaat gaat derhalve ten koste van de erfenis van de andere erfgenamen. Zij erven wat na uitkering van het kleinkindlegaat overblijft. Het is van belang dat er voldoende liquide middelen zijn ten tijde van het overlijden om het legaat uit te keren. U kunt ervoor kiezen om het legaat bij zowel het eerste als het tweede overlijden toepassing te laten vinden of alleen nadat de langstlevende is overleden. Het kleinkindlegaat maakt niet standaard deel uit van het testament via NuNotariaat, maar kan tegen meerprijs worden toegevoegd. Mailt u daarvoor info@nunotariaat.nl. 

Beheer van het kleindkindlegaat

Als de kleinkinderen nog minderjarig zijn dan hebben de ouders van de kleinkinderen het beheer over het kleinkindlegaat. Beheer houdt in dat de ouder zorgdraagt dat het vermogen in stand blijft en wellicht ook nog wat rendement oplevert. De ouder of voogd mag dus niet (zolang de kinderen minderjarig zijn) ten behoeve van zichzelf aan het geld komen. Het rendement (bijvoorbeeld spaarrente op het kleinkindlegaat) komt de ouders wel toe.

Kleinkinderen krijgen zelf toegang tot het kleinkind-legaat als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Als dat niet wenselijk is, dan kan een bewindvoerder worden aangewezen die tot een bepaalde leeftijd bewind voert over het kleinkindlegaat. Het geld kan dan alleen worden uitgegeven na toestemming van de bewindvoerder. 

Erfbelasting besparen

Het kleinkindlegaat opnemen in het testament is een manier om erfbelasting te besparen. Wilt u meer lezen over erfbelasting besparen met uw testament? Lees dan het artikel Erfbelasting besparen.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan