Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Aanverwanten

Jouw aanverwanten zijn je schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, schoonbroer (zwager), schoonzus, aangetrouwde oom, aangetrouwde tante, aangetrouwde nicht en aangetrouwde neef. Let op: dit zijn niet je bloedverwanten.

Aanverwantschap wordt ook wel omschreven als de verhouding tussen de ene echtgenoot of geregistreerd partner en de bloedverwanten van de andere echtgenoot of geregistreerd partner. Kortom, de verhouding tussen jou en je schoonfamilie. Aanverwantschap ontstaat door huwelijk of geregistreerd partnerschap. Aanverwanten erven niet van je op grond van de wet. Wil je aanverwanten wel laten erven, dan dien je dat in je testament te regelen. Overigens is het wel zo dat als jouw partner van je erft en je partner overlijdt vervolgens, (een deel van) jouw erfenis via je partner bij jouw aanverwanten (jouw schoonfamilie) terecht kan komen. 

Bij NuNotariaat kun je als gehuwd of geregistreerde partners zonder kinderen en als samenwonenden zonder kinderen, standaard zonder meerprijs, in je testament erfgenamen aanwijzen voor als jij en je partner er niet meer zijn. Zo kunnen jullie voorkomen dat jullie erfenis bij de familie van je partner (je aanverwanten) terecht komt. Hou er wel rekening mee dat het testament van de langstlevende bepaalt waar jullie erfenis naar toegaat (immers de langstlevende erft in beginsel van de eerstgestorvene). Als de langstlevende sterft, is het testament van de eerstgestorvene niet meer van toepassing. Om die reden wijzen stellen meestal dezelfde erfgenamen aan voor als zij er beiden niet meer zijn.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan