Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Behandelverbod

Met het behandelverbod verbiedt u medische behandeling onder bepaalde omstandigheden. In combinatie met het behandelverbod kan een voltooid leven verklaring worden opgenomen en eventueel een euthanasieverklaring.

De tekst van het behandelverbod in het levenstestament luidt als volgt: 

Behandelverbod

Ik geef geen toestemming voor het aanvangen van een levensverlengende behandeling. Onder levensverlengende behandelingen versta ik het kunstmatig (via infuus of sonde) toedienen van vocht en voeding, het kunstmatig beademen en het toedienen van antibiotica in het kader van bijvoorbeeld een longontsteking. Als een dergelijke behandeling eerder is ingezet, wil ik dat die behandeling wordt gestaakt.

Het behandelverbod komt alleen aan de orde als een curatieve (op genezing gerichte) behandeling niet meer aanslaat. Pas dan is sprake van een levensverlengende behandeling.

Ik ben mij ervan bewust dat:

- ik mijn wilsverklaring actueel houd door er regelmatig met de arts over te spreken en;

- ik er verstandig aan doe een kopie van het behandelverbod aan het medisch dossier toe te voegen; en

- ik te allen tijde mijn wensen kan aanpassen.Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan