Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Hoofdelijk aansprakelijk

Hoofdelijke aansprakelijkheid van een persoon of rechtspersoon voor een verplichting betekent dat deze afzonderlijk gedwongen kan worden de verplichting na te komen, ook al zijn anderen ook aansprakelijk. Wanneer bijvoorbeeld meerdere personen gezamenlijk een schuld aangaan, dan kan de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van hen opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

Hoofdelijke aansprakelijkheid is in het erfrecht relevant in de context van de verplichting van de executeur om aangifte te doen voor de erfbelasting. De executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor het doen van de aangifte (naast de erfgenamen) en indirect ook aansprakelijk voor het tekort (als er dus op basis van foutieve aangifte te weinig is betaald aan de fiscus).


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan