Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) wordt een algehele gemeenschap van goederen voorkomen

Als u een geregistreerd partnerschap sluit of gaat trouwen, geldt in principe automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. U kunt afwijken van de wettelijke regeling dat er een gemeenschap van goederen ontstaat door het afspreken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. 

De wettelijke gemeenschap van goederen houdt in dat alle  bezittingen en schulden die vóór het geregistreerd partnerschap of huwelijk van u beiden waren en alle bezittingen en schulden die u beiden tijdens het geregistreerd partnerschap of het huwelijk verkrijgen, gemeenschappelijk zijn. Gaat u scheiden dan heeft elke partner recht op de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Bezittingen en schulden die vóór het geregistreerd partnerschap of het huwelijk uitsluitend één van u beiden toebehoorden, vallen buiten de wettelijke gemeenschap van goederen. Deze deelt u dus niet bij een scheiding met uw partner. Dit geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gekregen waarbij de erflater of de schenker heeft aangegeven dat de erfenis of schenking niet in een gemeenschap van goederen valt (zie ook onder Uitsluitingsclausule).

Overigens is op geregistreerd partnerschappen en huwelijken die zijn aangegaan na 1 januari 2018 niet meer de algehele gemeenschap van goederen van toepassing maar een beperkte gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 geldt de "Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen"Bent u vóór 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen.

Wilt u bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris. Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Sinds 1 januari 2012 is het eenvoudiger om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken of wijzigen omdat het niet langer vereist is om naar de rechter te gaan.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan