Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Onterven

Je kunt in een testament je wettelijke erfgenamen (echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen en overige familieleden) onterven. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het onterven van kinderen en het onterven van anderen. Kinderen houden namelijk recht op de legitieme portie, dat geldt niet voor andere wettelijke erfgenamen.

Onterven kinderen

Als je in je testament bepaalt dat je kinderen niets erven, dan kunnen je kinderen toch nog hun legitieme portie opeisen. De reden van de onterving doet daarbij niet terzake. De legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel. 

Ter verduidelijking geven we een voorbeeld van hoe het onterven van een kind werkt en waarop het onterfde kind nog recht heeft. De situatie is een ouder met drie kinderen. Eén van de kinderen is in het testament onterfd. Stel nu dat de ouder overlijdt en een huis met inboedel en spaargeld nalaat. Stel dat de waarde van alle goederen, na betaling van de schulden, € 150.000,- bedraagt. Waarop heeft het onterfde kind dan nog recht? Er zijn drie kinderen, dus op grond van de wet hebben alle kinderen recht op 1/3e erfenis. Echter, in het testament is één van de drie kinderen onterfd. 

Zoals aangegeven heeft een onterfd kind dan alleen nog maar recht op de legitieme portie.

Dat is de helft van het wettelijk erfdeel en in dit geval is dat dus 1/6e deel. Het onterfde kind heeft dus recht op 1/6e deel van 150.000 euro = 25.000 euro. 

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld.

Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn de eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd.

Het onterfde kind moet het bedrag van 25.000 euro binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen. Doet hij dit daarna, dan is dit recht om dat bedrag op te vorderen vervallen en krijgt hij dus niets. 

Als het onterfde kind het bedrag opeist dan kunnen de niet-onterfde kinderen niet zeggen dat het vermogen niet vrij is omdat de woning nog niet is verkocht of anderszins. De niet-onterfde kinderen moeten dat het bedrag aan het onterfde kind betalen. Als het geld er niet is, dan zouden de niet-onterfde kinderen eventueel een lening moeten afsluiten om het onterfde kind te betalen. Betalen zij niet, dan kan een onterfd kind de legitieme portie via de rechter opeisen. 


Onterven andere familieleden (of partner)

Als je anderen dan je kinderen wilt onterven dan dien je dat ook in een testament te regelen. Bij onterven van anderen dan kinderen geldt niet dat zij nog recht houden op een deel. Als je anderen dan kinderen onterfd, dan hebben zij geen recht meer op de erfenis. Onterven kan op twee manieren. 

1. Je wijst andere erfgenamen aan in een testament. Daarmee worden wettelijke erfgenamen automatisch onterfd. Wettelijke erfgenamen zouden dan alleen alsnog kunnen erven van je als alle andere in het testament aangewezen erfgenamen eerder zijn overleden dan jijzelf. 

2. Je wijst geen erfgenamen aan, maar volgt de wettelijke regeling waarbij je aangeeft dat 1 of meerdere personen niet van je mogen erven. 

Let op: bij onterven van kinderen kan de legitieme portie waarop het kind recht heeft doorschuiven naar de kleinkinderen. Dit is het geval als het onterfde kind eerder overleden is dan ouder die het kind heeft onterfd. Dan erven de kleinkinderen als nog de legitieme portie waar anders hun onterfde ouder recht op zou hebben gehad. Lees hier meer: Legitieme portie.


Onterven in je testament

Onterven kan alleen maar worden gerealiseerd in een testament dat bij de notaris ondertekend. 

Bij NuNotariaat kun je niet je kinderen onterven. Dat is altijd maatwerk. Bij NuNotariaat kun je wel je wettelijke erfgenamen (met uitzondering van je kinderen) onterven door anderen aan te wijzen in je testament (zie hiervoor onder 1). Als je zeker wilt zijn dat je erfenis nooit alsnog bij andere personen dan de door jou in je testament aangewezen erfgenamen terecht kan komen, kun je kiezen om voor een heel klein percentage van je erfenis bijvoorbeeld een goed doel aan te wijzen. Lees hier meer over het toewijzen aan goede doelen: Testament goede doelen.Wil je meer informatie over het regelen van je testament via NuNotariaat? Vraag dan het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan, klik hier. Je regelt bij NuNotariaat je testament al voor 250 euro. Partners betalen voor 2 testamenten 399 euro. Je tekent je testament bij 1 van de ruim 53 aangesloten notariskantoren (inbegrepen in de vaste lage prijs).Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan