Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Partner

Volgens de wet is een partner iemand waarmee je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Let op: als je met iemand samenwoont dan is diegene niet automatisch je partner voor de wet (of voor de erfbelasting). Het is van belang dat je elkaars partner bent voor de erfbelasting. Dit is iets anders dan fiscaal partnerschap.

Een samenwoner wordt door de fiscus aan een partner voor de erfbelasting gelijkgesteld indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (kijk even bij Partner voor de erfbelasting, de link staat onderaan deze pagina). Bij NuNotariaat wordt bij het opstellen van je concept testament, ook degene met wie je samenwoont (zonder dat je gehuwd of geregistreerd partner bent), je partner genoemd.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan