Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

SBBI

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en steunstichting SBBI

Een stichting, vereniging of instelling kan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn als deze aan de volgende volgende voorwaarden van de belastingdienst voldoet:

  1. – Uit de regelgeving van de stichting, vereniging of instelling blijkt dat deze het sociaal belang behartigt.
  2. – De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de doelstelling.
  3. – De stichting, vereniging of instelling is niet aan een winstbelasting onderworpen of is daarvan vrijgesteld.
  4. – De leden van het orgaan van de stichting, vereniging of instelling dat het beleid bepaalt, ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en een
  5. niet ­bovenmatig vakantiegeld.
  6. – De stichting, vereniging of instelling is gevestigd:

Een SBBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Behalve als de stichting, vereniging of instelling een tegenprestatie moet leveren voor de erfenis of schenking.

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI. In dat jaar is een erfenis aan een steunstichting SBBI niet belast voor de erfbelasting


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan