Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Vertegenwoordigingsbevoegd

Vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent de bevoegdheid om een natuurlijke (of rechts-) persoon te vertegenwoordigen.

Voorbeeld levenstestament - partnersZelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd is diegene die u alleen kan vertegenwoordigen. Indien er sprake is van gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid dan houdt dat in dat twee of meer personen alleen gezamenlijk iemand kunnen vertegenwoordigen. Zij moeten het dus altijd eens zijn met elkaar. 

Bij NuNotariaat wijs je in je levenstestamenten personen aan die bevoegd zijn je te vertegenwoordigen als je dat zelf niet meer kunt. 


>> Een levenstestament kost bij NuNotariaat slechts 299 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de meer dan 50 aangesloten notariskantoren. Ga naar online levenstestament.


In de levenstestamenten voor partners wijs je eerst elkaar als partners als gevolmachtigde aan. Voor de situatie dat je partner je niet meer kan of wil vertegenwoordigen, wijs je opvolgend gevolmachtigden aan. Deze zijn gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd. Veelal zijn dit de kinderen. 

In het levenstestament voor 1 persoon wijs je bij NuNotariaat 1 of meerdere gevolmachtigden aan die allemaal zelfstandig bevoegd zijn om je te vertegenwoordigen. 

Beide constructies - gezamenlijk en individueel vertegenwoordigingsbevoegd - hebben nadelen en voordelen. Het voordeel van zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid is dat er geen overeenstemming hoeft te bestaan tussen gevolmachtigden. Voorkomen wordt zo dat 1 gevolmachtigde beslissingen kan frustreren. Het nadeel is echter dat er gemakkelijker misbruik wordt gemaakt. 

Voorbeeld levenstestament - partnersBack Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan