Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Wilsonbekwaam

Bij volledige wilsonbekwaamheid beschikt de persoon in kwestie niet over alle relevante kennis van de kwestie en/of is hij of zij niet in staat op een bepaald moment de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien.

Indicatoren voor wilsonbekwaamheid zijn (onder andere): 
- Iemand anders beheert uw administratie omdat u daar zelf niet meer toe in staat bent;
- U verblijft in een zorginstelling;
- U lijdt aan een ziekte die van invloed kan zijn op uw verstandelijke vermogens (bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, depressiviteit, dementie of ziekte van Alzheimer).

Veel mensen regelen een levenstestament waarin zij personen aanwijzen die bevoegd zijn hen te vertegenwoordigen als zij zelf niet meer wilsbekwaam zijn. Het punt is dat het nogal vaak voorkomt dat mensen hun levenstestamenten pas gaan regelen als zij al niet meer wilsbekwaam zijn. Het is dan vaak te laat om nog een levenstestament te regelen. Het is daarom zaak het levenstestament op tijd te regelen. 


>> Een levenstestament kost bij NuNotariaat slechts 299 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de meer dan 50 aangesloten notariskantoren. Ga naar online levenstestament.


Let op:

Als de notaris tijdens het passeren van het levenstestament enige twijfel heeft of u voldoende wilsbekwaam bent, dan is de notaris op grond van zijn zorgplicht wettelijk verplicht nader onderzoek te verrichten en zo nodig twee medewerkers van zijn kantoor als getuigen bij dit onderzoek te betrekken. Aan een dergelijk onderzoek zijn additionele kosten verbonden die niet zijn inbegrepen in het online tarief. Het staat de notaris vrij in die situatie het levenstestament niet te passeren of het levenstestament pas te passeren nadat nader onderzoek met succes is afgerond en over uw wilsbekwaamheid geen twijfel meer bestaat.  Heeft u zelf twijfel? Overlegt u dan voorafgaande aan uw bezoek met de notaris over de te volgen aanpak. U kunt uw boeking bij NuNotariaat altijd geheel kosteloos annuleren tot 3 werkdagen voor de dag waarop de afspraak bij de notaris om het levenstestament te tekenen, staat ingepland.  

De reden voor de strenge zorgplicht is gelegen in het feit dat het levenstestament een volmacht betreft. Een persoon die een volmacht krijgt kan zonder enige verdere controle van buitenaf handelingen namens u verrichten. Teneinde misbruik en manipulatie van kwetsbare mensen tegen te gaan, heeft de wetgever een zeer strenge zorgplicht aan de notaris opgelegd voordat hij deze volmacht bekrachtigt. De notaris is immers de enige persoon die dit misbruik kan signaleren en zo nodig kan voorkomen.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan