Kennisbank

Onterven

Bepalen bij testament dat (bepaalde) wettelijke erfgenamen niet van je erven.

Je kunt in een testament je wettelijke erfgenamen (echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen en overige familieleden) onterven. Echter: als je in je testament bepaalt dat je kinderen niets erven, dan kunnen je kinderen toch nog hun legitieme portie opeisen (de relatie die je met je kinderen hebt is daarbij niet relevant). Je kinderen volledig onterven kan dus niet. Bij NuTestament is het niet mogelijk om je kinderen te onterven. Daarvoor is maatwerk nodig. Ook wijs je bij NuTestament altijd je partner aan als erfgenaam. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering die opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende partner. Hiermee sluit NuTestament aan op de wettelijke regeling die thans geldt voor gehuwden en geregistreerd partners. Als alleenstaande kies je je erfgenamen naar wens. Degenen die je niet als erfgenaam aanwijst, onterf je daarmee automatisch. Samenwonenden, gehuwden en geregistreerd partners zonder kinderen kunnen bovendien nog erfgenamen aanwijzen voor het geval zij er beiden niet meer zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat de erfenis (bij gebreke van een testament) automatisch bij de bloedverwanten terechtkomt. Dit is niet altijd gewenst.

Back Naar woordenboek

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan