Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ofwel de Wet Langdurige Zorg, is een zorgwet voor mensen die structureel intensieve zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Eigen bijdrage van toepassing

Met een Wlz-indicatie kun je terecht in een zorginstelling. Dit kan een verpleeghuis zijn, een instelling voor mensen met een handicap of een GGZ-instelling. Het is ook mogelijk om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. De zorg die je krijgt is erg kostbaar. Op grond van de wet is er een vermogensafhankelijke bijdrage van toepassing. Dit betekent dat als je vermogen en/of een pensioeninkomen hebt, je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Je bent daar dus niet voor verzekerd.

De eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt en bedraagt ongeveer maximaal € 2.887 per maand (in 2024*). Dit kan erg onrechtvaardig voelen. Als je je hele leven hebt gespaard is je verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan dat van iemand die niets heeft gespaard en weinig vermogen heeft. Gelukkig zijn er manieren om de eigen bijdrage te beperken.

*Ga naar www.hetcak.nl om de eigen bijdrage uit te rekenen.

Hoe verminder je de eigen bijdrage als je in een zorginstelling terechtkomt?

Als je langdurige zorg nodig hebt, moet je op grond van de wet een eigen bijdrage betalen. Omdat de eigen bijdrage afhankelijk is van het vermogen, kan de eigen bijdrage worden verlaagd door het eigen vermogen te verminderen. Hiervoor zijn verschillende manieren:

· Schenken (al dan niet op papier)

· Lenen

· Het huis verhuren (niet verkopen)

· Een testament met AWBZ-clausule opstellen

Schenken, lenen of het huis aanhouden regel je zelf als je nog wilsbekwaam bent. Ben je dat niet meer, dan kunnen gevolmachtigden dit regelen middels een levenstestament. Om de eigen bijdrage te verminderen via je testament, is het belangrijk om een AWBZ-clausule op te nemen.

Wat is een AWBZ-clausule?

Je kunt je eigen bijdrage aan zorg verminderen door in je testament een AWBZ-clausule op te nemen. Dit is mogelijk als je een partner en kinderen hebt. Het wettelijk uitgangspunt is dat de partner en kinderen erven, waarbij de kinderen de erfenis pas kunnen opeisen nadat beide ouders zijn overleden. Dit is de zogenaamde langstlevende regeling. Dit betekent dat de erfenis van de kinderen, onderdeel van het vermogen van de langstlevende ouder blijft. De kinderen kunnen hun erfenis immers pas opeisen nadat beide ouders zijn overleden.

Met een AWBZ-clausule regel je dat als de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen, de kinderen hun erfenis vervroegd kunnen opeisen. Als gevolg van het opeisen van het erfdeel van de kinderen, vermindert het vermogen van de langstlevende ouder en is er een lagere eigen bijdrage verschuldigd.

De AWBZ-clausule wordt opgenomen in het testament. In de levenstestamenten via NuNotariaat wordt geregeld dat gevolmachtigden bij wilsonbekwaamheid ook maatregelen kunnen nemen om de eigen bijdrage aan zorgkosten te beperken.


Bij NuNotariaat regel je twee gelijke testamenten met AWBZ-clausule voor 449 euro zonder bijkomende kosten. 

1. Je vult zelf online je gegevens in en legt afspraken vast.

2. Je gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte. 

3. Vervolgens kun je bij een van de 54 aangesloten notariskantoren, je testament ondertekenen.

Vraag het gratis en vrijblijvende informatiepakket op met een uitleg van alle clausules en voorbeelden van de akten.


Meer informatie 

Een voorbeeld van de AWBZ-clausule vind je hier: AWBZ-clausule.

De AWBZ-clausule is niet anders dan de WLZ-clausule, het is enkel een andere naam:  www.nunotariaat.nl/awbz-of-wlz-wat-is-het-verschil.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan