Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tegenwoordig genaamd: de Wet Langdurige Zorg) is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening. Er is een vermogensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing.

Bij NuNotariaat regel je in je testament dat je kinderen pas van je erven op het moment dat jij en je partner beiden zijn overleden (langstlevende regeling). Onder bepaalde omstandigheden echter, kunnen je kinderen hun erfdeel toch eerder opeisen. Een voorbeeld hiervan is de AWBZ-clausule. Met de AWBZ-clausule kan worden bespaard op zorgkosten.


>> Twee testamenten (met AWBZ-clausule) kosten € 399 (geen bijkomende kosten), inclusief tekenen bij één van de meer dan 54 aangesloten notariskantoren. Regel het eenvoudig online.


Uitleg AWBZ-clausule

Als je langdurige zorg nodig hebt dan moet je op grond van de wet (WLZ en WMO) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt en bedraagt ongeveer maximaal € 2.500 per maand (2022). Het is soms erg onrechtvaardig. Als je je hele leven hebt gespaard dan is je verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan van iemand die niets heeft gespaard en alles heeft opgemaakt. Maar gelukkig is daar iets aan te doen met je testament. In je testament kun je namelijk de zogenaamde AWBZ-clausule opnemen. 

De AWBZ-clausule houdt in dat de erfdelen van de kinderen als gevolg van het overlijden van de eerste ouder door de kinderen opeisbaar worden, indien de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als gevolg van het opeisen van het erfdeel van de kinderen neemt het vermogen van de langstlevende ouder af. Als het vermogen van de langstlevende ouder afneemt dan kan dit ertoe leiden dat de langstlevende ouder (i) een lagere - direct of indirect - vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd is wegens verblijf in een zorginstelling, of (ii) zijn of haar vermogen ziet afnemen tot onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel.

De AWBZ-clausule wordt opgenomen in het testament. In de levenstestamenten via NuNotariaat (volmacht bij wilsonbekwaamheid) wordt geregeld dat gevolmachtigden ook maatregelen kunnen nemen om de eigen bijdrage aan zorgkosten te beperken. Zo is alles goed dichtgetimmerd en geoptimaliseerd voor u en uw nabestaanden. 

Meer informatie

De tekst van de AWBZ-clausule kan hier worden gelezen: AWBZ-clausule.

De AWBZ-clausule is overigens niet anders dan de WLZ-clausule, het is enkel een andere naam: https://www.nunotariaat.nl/awbz-of-wlz-wat-is-het-verschil.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan