Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Levenstestament

Op deze pagina vind u informatie over de betekenis van het levenstestament, wat u erin regelt en wat het kost.

Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is een onbeperkte volmacht waarin u iemand die u vertrouwt aanwijst om u te vertegenwoordigen tijdens uw leven. Deze volmacht wordt mede door de notaris ondertekend en is daarom een notariële akte. Als de notaris het levenstestament niet mede ondertekent, kan er twijfel ontstaan of u de akte wel zelf en uit vrije wil heeft ondertekend. Daarom eisen bijna alle officiële instanties en banken een notarieel levenstestament dat bovendien aan een bepaald format voldoet. Een levenstestament is iets heel anders dan een gewoon testament. In een gewoon testament wijst u erfgenamen aan voor het geval u komt te overlijden. In een levenstestament wordt vastgelegd wie uw zaken mag regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Een levenstestament, waarom?

Het levenstestament ziet op de situatie dat u niet meer wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Het is dan namelijk niet zo dat een partner of kind of een andere persoon automatisch bevoegd is om u te vertegenwoordigen (ook niet als er een langstlevenden testament is of als u gehuwd bent al dan niet in gemeenschap van goederen). Als u geen notarieel levenstestament heeft ondertekend, moet de rechter beslissen wie namens u mag handelen. 

Veel mensen realiseren zich niet dat de verkoop van bijvoorbeeld een gezamenlijke woning niet kan plaatsvinden als er geen levenstestament is gemaakt. In dat geval moet een gerechtelijke procedure worden gevolgd. Banken stellen ook de eis dat een volmacht voor het verrichten van bancaire overschrijvingen of het opheffen van een rekening notarieel moet zijn vastgelegd in een levenstestament. Daarnaast kunt u als extra in uw levenstestament uw medische wensen vastleggen (bijvoorbeeld een behandelverbod of uw euthanasie in bepaalde omstandigheden). Medische wensen moeten ook altijd met de huisarts worden besproken.

Wat u regelt

NuNotariaat heeft een checklist opgesteld zodat u een overzicht heeft van alle punten: Checklist levenstestament.

Hoe ziet een levenstestament er uit?

Om u een goed beeld te geven van het levenstestament, hebben wij deze online gepubliceerd. U vindt het voorbeeld hier: Ga naar voorbeeld levenstestament inzien.

De voordelen

De voordelen van het levenstestament spreken grotendeels voor zich. 

  1. Er is geen gerechtelijke procedure nodig voor een volmacht. Dit bespaart tijd, geld en moeite.
  2. Gevolmachtigden kunnen (dus) direct handelen zonder allerlei drempels en formaliteiten.
  3. Het levenstestament bespaart kosten (denk aan verkoop van de woning, aanvraag zorg, zorgkostenbesparende maatregelen). Al deze maatregelen kunnen direct getroffen worden en vallen onder de volmacht. Een rechter kan de volmacht beperken.
  4. U weet zeker dat de volmacht niet terechtkomt bij andere personen dan u wenst / vertrouwt.
  5. Toegang tot het medisch dossier is geregeld met de medische volmacht in het levenstestament. NuNotariaat krijgt met regelmaat terug dat partner en kinderen lang niet altijd het medisch dossier mogen inzien. Wij weten niet precies waar dat inzit en wat de voorwaarden zijn. Een levenstestament met daarin een medische volmacht regelt in in elk geval zonder meer dat u als (medisch) gevolmachtigde toegang heeft tot het medisch dossier en derhalve inzage heeft in de behandeling en gemaakte keuzes door betrokken medici. Dit kan in voorkomend geval heel erg belangrijk zijn.

De nadelen

  1. Het kost geld om het te regelen.
  2. U moet naar de notaris om het te regelen (een niet notarieel levenstestament werkt vaak niet goed: Levenstestament zonder notaris?).
  3. Als alle gevolmachtigden zijn overleden of wilsonbekwaam zijn, dan moet alsnog een gerechtelijke procedure worden gevolgd.
  4. Als u uw levenstestament wilt aanpassen (met uitzondering van de medische volmacht en wensen, dat kan ook bij de huisarts worden aangepast) dan moet u weer naar de notaris terug en dat kost geld.
  5. Een levenstestament kan niet meer worden aangepast als u zelf niet meer wilsbekwaam bent.

De voordelen van een levenstestament wegen zwaarder dan de nadelen. Bij mensen die geheel geen vermogen hebben kan het een overweging zijn om het niet te regelen, veelal omdat het geld kost om het levenstestament te regelen. Echter, bij een eigen woning, eigen vermogen of zicht op medische zorg is een levenstestament zonder meer heel belangrijk om te regelen. 

Moet u naar de notaris voor het levenstestament?

Officieel hoeft u het levenstestament niet bij de notaris te tekenen. Echter, de praktijk leert dat officiële instellingen alleen notariële levenstestamenten accepteren. Om die reden biedt NuNotariaat het levenstestament alleen via de notaris aan. Als u het niet via de notaris wilt regelen, kunt u onze modeltekst gerust gratis downloaden. 

Een voordelig levenstestament

U regelt een levenstestament online veel voordeliger dan direct bij de notaris. De prijzen zijn veelal tot meer dan de helft voordeliger als u uw akte via NuNotariaat regelt. NuNotariaat baseert haar levenstestamenten op de modellen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De besparing van online regelen is hem dan ook niet gelegen in het feit dat de akte korter of simpeler is. Het verschil zit hem in de hoeveelheid tijd die de notaris kwijt is aan uw dossier. Doordat u online veel zelf doet, bespaart u de notaris tijd en geld. Wilt u meer lezen over de kosten van een levenstestament? Klik hier.

Wilt u uw levenstestament online regelen? Kijk op www.nunotariaat.nl/levenstestament
Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan