Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Nalatenschap regelen zonder notaris?

Schermafbeelding 2020 04 15 Om 13 00 14

Het levenstestament

Je nalatenschap is datgene wat je achterlaat als je komt te overlijden. Als dit over je vermogen gaat, wordt met nalatenschap vooral je erfenis bedoeld. De wet regelt op welke wijze een erfenis wordt verdeeld over de wettelijke erfgenamen. Daar kun je vanaf wijken, maar hier heb je een testament voor nodig.

Een testament is alléén rechtsgeldig als deze mede door een notaris is ondertekend. Er is echter ook een manier om invloed op de verdeling van je erfenis uit te oefenen via het levenstestament. Dit is een algehele volmacht aan iemand die je vertrouwt. Een algehele volmacht kan bij een notariële en een onderhandse akte worden verleend. Bij het notariële levenstestament zijn de bevoegdheden van de gevolmachtigde een stuk ruimer. In dit artikel gaan we hier wat dieper op in.

Levenstestament zonder notaris

Je kunt een levenstestament regelen zonder tussenkomst van een notaris. Maar let op: voor veel bevoegdheden is een notariële akte vereist en is een zelf opgesteld en ondertekend document niet voldoende. Dit geldt met name bij de verkoop van de eigen woning en het regelen van bankzaken. Op internet zijn veel modellen van het levenstestament te vinden. Ook het door NuNotariaat gebruikte model kan gratis worden overgenomen en ingevuld:

Het verschil tussen het notariële levenstestament en de notariële volmacht, is dat een levenstestament een notariële zakelijke volmacht is, aangevuld met een medische volmacht, medische wensen en andere persoonlijke wensen. Een notariële volmacht wordt vaak door instanties vereist bij een officiële vertegenwoordiging. Bijvoorbeeld bij een bank of de notaris. Deze instanties accepteren geen gewone volmacht vanwege het frauderisico. Een levenstestament zonder ondertekening van de notaris zal niet het beoogde effect hebben en voor teleurstelling zorgen.

Levenstestament met notaris

I noodzakelijk voor het regelen van bankzaken

Voor het regelen van bankzaken is een notariële volmacht verplicht. Banken accepteren een zelf opgesteld document niet. Dat is logisch, omdat een zelf opgesteld document vervalsbaar is. Een bank neemt niet het risico dat er geld wordt opgenomen of andere transacties worden verricht door derden, zonder toestemming van de bankrekeninghouder. Een notariële volmacht is daarom noodzakelijk.

Een alternatief hiervoor is een zogenaamde bankverklaring. Dit is een schriftelijke verklaring die wordt afgegeven door een bank. Met deze verklaring is het alleen mogelijk om handelingen te verrichten voor een bepaalde bankrekening, bij die betreffende bank. De betreffende bank kan daarover alle informatie verstrekken. Het voordeel is dat een bankverklaring goedkoper is dan een notariële akte. Het nadeel is dat een dergelijke bankverklaring heel specifiek is en hiermee niet geregeld is dat alle officiële instanties de volmacht erkennen. Heel veel handelingen zijn dan dus nog niet afgedekt.

II noodzakelijk voor de verkoop van de woning

Voor de verkoop van een woning of andere notariële transacties, is altijd een notariële volmacht nodig. Dit geldt ook als de woning van twee partners gezamenlijk is. De ene partner heeft de volmacht van de andere partner nodig om de handtekening bij de notaris te kunnen zetten voor de verkoop.

III andere handelingen die een notariële volmacht vereisen

Voor schenkingen op papier, beleggingen, leningen, hypotheekaanvragen, persoonsgebonden budget (in het kader van medische behandelingen) en het aangaan of beëindigen van verzekeringen, is een notarieel levenstestament nodig.

Een levenstestament via de notaris wordt ook geregistreerd bij het Centraal Levenstestamenten Register zodat altijd duidelijk is dat een persoon een levenstestament heeft opgesteld. De notaris bewaart het originele document zodat deze niet kwijt kan raken of vervalst kan worden.



Bij NuNotariaat regel je een levenstestament voor slechts € 299. Twee levenstestamenten voor partners kosten samen € 449.

  1. Vul online je gegevens in en leg afspraken vast.
  2. Je gegevens worden door ons verwerkt in een officiële notariële akte.
  3. Vervolgens kun je bij een van de 54 aangesloten notariskantoren, je levenstestament ondertekenen.

Meer informatie: https://www.nunotariaat.nl/levenstestament.

Dit regel je met NuNotariaat

Altijd een notaris in de buurt

Wij werken met vaste notarissen door heel Nederland. Ze zijn met zorg geselecteerd en allemaal aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

  • Kies zelf de notaris
  • Tegen een vaste lage prijs
  • Tekenen bij de notaris is inbegrepen
arrow Bekijk onze notarissen

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan