Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Verklaring Van Erfrecht Nodig

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die erfgenamen vaak nodig hebben om over een erfenis te kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de erfgenamen toegang willen hebben tot de bankrekening van de overledene. In dit artikel leggen we uit wanneer een verklaring van erfrecht nodig is en wanneer niet.

Geen partner van de overledene?

Als je geen partner van de overledene bent, dan heb je in principe een verklaring van erfrecht nodig. Dit geldt voor de volgende handelingen:

 1. toegang bankrekening overledene;
 2. uitkering van de levensverzekering;
 3. kadastrale inschrijving woning overledene op naam van de erfgenaam;
 4. verkoop woning van de overledene;
 5. teruggave belasting;
 6. teruggave voorschotten persoonsgebonden budget;
 7. check bij RDW of een voertuig op naam van de overledene staat geregistreerd;
 8. uitkering van partner- en/of nabestaandenpensioen.

Als een instantie er niet om vraagt of als er alleen spullen te vererven zijn, dan heb je geen verklaring van erfrecht nodig.

Wel partner van de overledene?

Als er aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is, heeft de partner van de overledene geen verklaring van erfrecht nodig:

 • De overledene was ten tijde van zijn of haar overlijden gehuwd of geregistreerd partner.
 • De overledene heeft geen testament opgesteld.
 • Het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene is lager dan € 100.000,-.

Toegang tot de bankrekening van de overledene

Als er niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is en er geen verklaring van erfrecht is, moet de partner een aantal documenten overleggen om toegang te krijgen tot de bankrekening van de overledene. Zoals een akte van overlijden en een verklaring van het Centraal Testamentenregister. Na het ondertekenen van een formulier - de zogenoemde bankverklaring - krijgt de partner de beschikking over de bankrekening van de overledene.

In de bankverklaring wordt verklaard door de partner dat:

 1. deze getrouwd was met de overledene op de datum van overlijden;
 2. deze niet is gescheiden van de overledene;
 3. er geen testament is en dat alleen de partner (en eventuele kinderen) erfgenamen zijn;
 4. deze de wettelijke verdeling niet ongedaan zal maken zodat deze recht heeft op de goederen van de overledene;
 5. de erfenis niet zal worden verworpen;
 6. deze en de overledene een Nederlandse nationaliteit hebben of allebei langer dan 5 jaar in Nederland hebben gewoond;
 7. deze niet weet van een testament dat eventueel in het buitenland is opgesteld;
 8. deze niet van plan is in het buitenland te gaan wonen op korte termijn;
 9. deze niet in staat van faillissement is gesteld of onder curatele staat of een schuldsaneringsregeling van toepassing is.

Andere zaken regelen

Het kan zijn dat een bankverklaring voldoende is om over de bankrekening van de overledene te beschikken, maar dat je als partner van de overledene tóch een verklaring van erfrecht nodig hebt voor andere handelingen. Hierbij moet je denken aan de volgende situaties:

 1. uitkering van de levensverzekering;
 2. kadastrale inschrijving woning overledene op naam van de erfgenaam;
 3. verkoop woning van de overledene;
 4. teruggave belasting;
 5. teruggave voorschotten persoonsgebonden budget;
 6. check bij RDW of een voertuig op naam van de overledene staat geregistreerd;
 7. uitkering van partner- en/of nabestaandenpensioen.

Een aangewezen executeur of gevolmachtigde

Als er een executeur is aangewezen in het testament kan er ook een verklaring van erfrecht nodig zijn. Dit geldt ook voor een drie sterren executeur of als er afwikkelingsbewind is ingesteld. Deze regelingen werken namelijk alleen in de verhouding tussen de erfgenamen onderling en niet in de verhouding tussen erfgenamen en een externe instelling zoals een bank of verzekeraar.

Omdat een levenstestament alléén geldig is tijdens leven en de daarin geregelde volmacht eindigt bij overlijden, kan een gevolmachtigde na het overlijden niet meer dezelfde handelingen verrichten als voor het overlijden. De toegang tot de bankrekening vervalt dan dus. Een gevolmachtigde heeft daarom ook altijd een verklaring van erfrecht nodig als deze handelingen wil verrichten waarvoor een verklaring van erfrecht is vereist.

Kortom: een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. In situaties waarbij de partner erft is deze verklaring niet altijd noodzakelijk. Meestal wordt het initiatief om een verklaring van erfrecht op te stellen pas genomen als dit door een instantie wordt gevraagd. Dit is altijd pas ná het overlijden. Met een goed testament kan daarop niet worden geanticipeerd.

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat je in een goed testament regelt en hoe je op zorgkosten en erfbelasting kunt besparen? Lees dan dit artikel: Besparen met je testament.

Kosten van een verklaring van erfrecht

Via NuNotariaat regel je een verklaring van erfrecht al vanaf € 199,-.

 1. Beantwoord thuis de vragen en vul je gegevens online in. Hier start je.
 2. De notaris maakt een officiële akte.
 3. Je ondertekent de akte bij een van de 54 aangesloten notariskantoren. Zie hier welke dat zijn.

Dit regel je met NuNotariaat

Altijd een notaris in de buurt

Wij werken met vaste notarissen door heel Nederland. Ze zijn met zorg geselecteerd en allemaal aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 • Kies zelf de notaris
 • Tegen een vaste lage prijs
 • Tekenen bij de notaris is inbegrepen
arrow Bekijk onze notarissen

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan